Admisi buget filosofie (PDF)

Liste admisi buget, taxa, in asteptare (PDF)

 

1.                   ANUNŢ  IMPORTANT

      Locuri buget: 120

Filosofie: 65

Studii europene: 55

    Locuri cu taxa: 60


Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget (fără taxă):

–           Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie până la data de 27 iulie 2012 (orele 12:00).

–           Cei care nu depun Diploma de Bacalaureat în original în termenul anunţat, o mai pot depune  şi în perioada 27 – 29 august 2012.

–           Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.

2.                   ANUNŢ  IMPORTANT

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă:

Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie până la data de 27 iulie 2012 (orele 12:00) următoarele:

–           Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”.

–           Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat. Poate fi depusă şi Diploma de Bacalaureat în original (dacă este disponibilă).

–           Cei care nu au confirmat ocuparea locului cu taxă până pe 27 iulie 2012, pot face acest lucru şi in perioada  27 august – 29 august 2012.

–           Cei care îşi retrag dosarul pierd  locul  cu taxă.

3.                   ANUNŢ  IMPORTANT


În atenţia candidaţilor declaraţi admişi pe locurile cu taxă :

În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea diplomei de bacalaureat în original de către cei declaraţi admisi), acestea vor fi ocupate, în perioada 27-29 august 2012, de către candidaţii aflaţi în aşteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în următoarele condiţii:

a)          vor fi luate in consideraţie numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;

b)          fiecare loc va fi confirmat prin depunerea DIPLOMEI DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în perioada 27-29 august 2012;

c)          candidaţii care au achitat deja suma de 500 lei până la data de 27 iulie 2012, exprimandu-şi astfel intenţia de a urma Facultatea de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile a) şi b), vor fi declaraţi admişi pe locuri de la buget, şi vor primi înapoi suma de 500 lei la începutul lunii octombrie 2012.

 
4.                  
ANUNŢ  IMPORTANT

În atenţia candidaţilor declaraţi în aşteptare pe locurile de la buget sau cu taxă

Candidaţii declaraţi în aşteptare pot ocupa locuri la buget sau cu taxă în măsura în care candidaţii declaraţi admişi iniţial pe aceste locuri se vor retrage. Pentru a beneficia de acestea ei trebuie să depună până pe 29.08.2012 diploma de bacalaureat în original.

–           Achitarea taxei de confirmare a locului  cu taxă (500 RON). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxe de studiu”.

–           Completarea unei cereri tip  în vederea ocupării locului (cererea se ridica de la secretariat).