ÎNSCRIERI: 3-12 SEPTEMBRIE 2012

COLOCVIUL DE ADMITERE:14 SEPTEMBRIE 2012, ORA 9,00

NUMĂR DE LOCURI

 • Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română) 15 locuri buget, 35 locuri taxă
 • Filosofie analitică (Analytic Philosophy)(în limba engleză) 15 locuri buget, 35 locuri taxă
 • Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română) 30 locuri buget, 20 locuri taxă
 • Istoria şi filosofia ştiinţei (în limba română) 15 locuri buget, 15 locuri taxă

 • Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română) 15 locuri buget, 35 locuri taxă

 • Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română) 15 locuri buget,35 locuri taxă

 • Open mind (în limba engleză)  25 locuri buget,35 locuri cu taxă

 • Istoria artei şi filosofia culturii (în limba română) (în colaborare cu Facultatea de Istorie, admiterea se face la Facultatea de Istorie)

Taxa de studiu 3100 RON/an

Admiterea la masterat (forma de zi) se face printr-un colocviu constând în 2 probe:

 1. Examen scris: proiect de cercetare. Proiectul de cercetare va consta într-un eseu (3-7 pag.) elaborat de către candidată/candidat în aria tematică a masteratului pentru care optează, bibliografia aferentă acestuia şi indicarea problemelor pe care candidatul/candidata doreşte să le aprofundeze în perioada masteratului. Proiectul de cercetare se depune odată cu dosarul de înscriere.
 2. Interviu : se desfăşoară pe baza proiectului de cercetare şi a bibliografiei citate în cadrul acestuia.
  Media finală este media notelor obţinute la cele două probe. În caz de medii egale, departajarea se face în funcţie de media finală de absolvire (media anilor de studiu +media de la examenul de licenţă).

ACTE NECESARE:

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
 • DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
 • DOSAR PLIC
 • CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
 • TAXA DE ADMITERE – 120 Ron (se achită la Secretariat)