A aparut vol. I / 2011 al Revistei „Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie”, volum dedicat operei lui Emil Cioran, care cuprinde şi câteva texte inedite ale filosofului.

Cuprins:

Marin Diaconu, Manuscrisele româneşti ale lui Emil Cioran … 3

Emil Cioran, Ce pot învăţa în timp de o zi … 9

Emil Cioran, Imperialismul dinamic al vieţii … 11

Emil Cioran, Introducere la problemele unei antropologii filosofice … 13

Emil Cioran, Concepţia tragică a existenţei … 15

Emil Cioran, Pe drumul destinului; titlu dat de editor … 17

Emil Cioran, Note despre tristeţe … 19

Emil Cioran, Nici un vis …; titlu dat de editor … 21

PORTRET DE AUTOR

Dragoş Popescu, Providenţa şi exilul – Joseph de Maistre văzut de Cioran … 23

Marcel Chelba, Cioran – ultimul mare estet al tânguirii noastre metafizice … 29

Viorel Vizureanu, Tânărul Cioran: clipa ca salvare … 33

TEME CIORANIENE

Constantin Aslam, Emil Cioran – hermeneutica emoţiilor şi modelarea estetică a filosofiei … 43

Daniel Mazilu, Mizantropia lui Cioran. Câteva reflecţii pe marginea „Caietelor” (1957-1972) … 67

Constantin Stoenescu, Destin istoric şi profetism românesc în viziunea lui Emil Cioran. Metamorfozele unei critici severe … 83

Horia Pătraşcu, De pe culmile disperării, pe culmile beatitudinii: transfigurarea suferinţei în concepţia lui Emil Cioran … 97

Cristian Berţi, Cioran – de la durerea morţii la experienţa solitudinii … 105

Marius Ion, Memoria inteligibilă şi intuiţia sacrului la Cioran … 111

Viorel Cernica, Despre două sensuri originare ale gândirii cioraniene … 121

STUDII COMPARATIVE

Mihai Popa, Emil Cioran şi Constantin Noica despre timp şi istorie … 133

George Chiriţă, Tentaţia unei paralele: Cioran şi Levinas … 139