CURS DE VARĂ

Ştiinţă, religie şi filosofie (ediţia a II-a)

 

TEISM VS. ATEISM

Bucureşti

3-7 septembrie 2012

 

 

Acest curs organizat de Facultatea de Filosofie este un dialog între oameni de ştiinţă, teologi şi filosofi despre o problemă intelectuală şi de conştiinţă. Pentru oricine are un interes real de studiu interdisciplinar, cursul oferă o oportunitate unică.

 

Directorul cursului:                                      Persoană de contact:

        Marin Bălan                                                   Oana Camelia Şerban

        e-mail: blnmarin@yahoo.com                       email:serbanoanacamelia@gmail.com

Blogul cursului de vară:

http://cursdevara2012­filoso­fie.wordpress.com

e-mail curs de vară:

cursdevara2012@gmail.com

 

 

 

Lista vorbitorilor (în ordine alfabetică) şi a subiectelor

 

Lector dr. Marin BĂLAN                       Teismul clasic şi teismele recente

Universitatea din Bucureşti,

Facultatea de Filosofie

 

Prof. dr. Romulus BRÂNCOVEANU    Raţiune publică şi credinţă

Universitatea din Bucureşti,

Facultatea de Filosofie

 

Preot Prof. dr. Wilhelm DANCĂ           Epistemologia credinţei şi hermeneutica

Institutul Teologic Romano-Catolic                         raţionalităţii.

„Sfântul Iosif“ din Iaşi

 

Prof. dr. ing. Ioan DUMITRACHE        Minte – inginerie – autonomie

Universitatea Politehnică Bucureşti,

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

 

Prof. dr. Mircea DUMITRU                   Argumente ontologice

Universitatea din Bucureşti,

Facultatea de Filosofie

 

Prof. dr. Maria-Luiza FLONTA             Este creierul nostru construit pentru a-l

Universitatea din Bucureşti,                                        percepe pe Dumnezeu sau pentru

Facultatea de Biologie                                         a-l produce pe Dumnezeu ?

 

Prof. dr. Gheorghiţă GEANĂ                Geniu si religiozitate

Universitatea din Bucureşti,

Facultatea de Sociologie

 

Prof. dr. arh. Augustin IOAN                Sacrul non-religios? Arhitectura memoriei în Universitatea de Arhitectură şi                       devenirea sa

Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

 

Diac dr. Sorin MIHALACHE                Cosmologia în teologie, filosofie şi ştiinţă.            Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”                Abordari (a)teiste ale rezultatelor recente

din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Prof. dr. Ioan PÂNZARU                       Credinţă şi acţiune

Universitatea din Bucureşti,                                la Sfintul Bernard de Clairvaux

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

 

Preot Prof. dr. Vasile RĂDUCĂ            Credinţa – satisfacţie a intelectului sau virtute?

Universitatea din Bucureşti,

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Prof. dr. Mihail Radu SOLCAN             Ateism şi morală

Universitatea din Bucureşti,

Facultatea de Filosofie

 

Conf. dr. Constantin STOENESCU       Teismul şi problema posibilităţii

Universitatea din Bucureşti,                                      „cunoaşterii religioase”

Facultatea de Filosofie

 

Lector dr. Gheorghe ŞTEFANOV          Un argument de factură kantiană

Universitatea din Bucureşti,                            pentru existenţa lui Dumnezeu

Facultatea de Filosofie

 

Lector dr. Gabriel VACARIU                Dumnezeu a murit demult.

Universitatea din Bucureşti,                                        Cum scăpăm de infinit?

Facultatea de Filosofie

 

Prof. dr. Leon ZĂGREAN                      Homo holisticus

Universitatea de Medicină şi Farmacie

„Carol Davila” din Bucureşti,

Facultatea de Medicină

 

Masă rotundă:                                    Ce stă azi în centrul dezbaterii publice

Moderator: Prof. dr. Mircea FLONTA     despre religie ?

Universitatea din Bucureşti,                       Vor lua cuvântul, în primul rând, profesorii care prezintă Facultatea de Filosofie                                           expuneri. Sunt binevenite intervenţiile din sală.

 

Cine se poate înscrie la acest curs?

Se pot înscrie studenţi şi absolvenţi ai oricărei universităţi din ţară sau din afara ţării, dar şi elevi din clasele a XI-a şi a XII-a.

Numărul de locuri este de 150. Nu se percepe taxă de participare. La sfârşit, se vor oferi Diplome de participare.

 

Cum se face înscrierea?

Cei care doresc sa urmeze acest curs sunt rugaţi să completeze Formularul de înscriere şi sa-l trimită până la data de 15 august a.c. la adresa de e-mail:

cursdevara2012@gmail.com

Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere. Lista participanţilor va fi afişată pe site-ul facultăţii. La sfărşitul fiecărei săptămâni, vor fi adăugaţi noii solicitanţi, până la ocuparea tuturor celor 150 de locuri.

 

Cazare pentru participanţii din provincie

Pe durata cursului, participanţilor din provincie li se poate asigura cazare contra cost la Căminele Universităţii din Bucureşti. Cei interesaţi vor prezenta la sosire documente din care să rezulte că au împlinit vârsta de 18 ani până la data de  2 sept. 2012 şi că sunt afiliaţi la instituţia menţionată în Formularul de înscriere.

 

Programul unei zile de curs

În fiecare zi vor fi programate trei sau patru expuneri, începând cu ora 9.00 sau ora 10.00. Timpul alocat unei expunere este de 1h si 50 min., cu pauza de rigoare; tot aici sunt incluse şi discuţiile.

Orarul cursului de vară va fi postat pe site pe data de 25 august a.c.

 

Locul de desfăşurare

Expunerile şi masa rotundă vor avea loc în amfiteatrul „Titu Maiorescu” din sediul Facultăţii de Filosofie, Spl. Independenţei, nr. 204.

Mijloace de transport până la sediul facultăţii:
– Piaţa Universităţii
 – autobuzul nr. 601, până la staţia Căminele Grozăveşti.
Gara de Nord – autobuzul nr. 123, până la Podul Eroilor sau metroul până la staţia Grozăveşti.

Telefoane: +40 21 318 15 56,
+40 21 318 29 74

Fax: +40 21 318 52 89