comunicat de presa Targul Educatiei Fac. de Filosofie UB (PDF)

Universitatea din Bucuresti UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FILOSOFIE
SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR. 204, SECT. 6 BUCUREŞTI
TEL. 021.318.15.56; 021.318.29.74;
FAX:021.318.52.89
http://filosofie.unibuc.ro

COMUNICAT DE PRESA

Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, vă invită în perioada 4-5 mai 2012 la un eveniment de tradiţie din istoria cultural-academică a Universităţii din Bucureşti: Târgul Educaţiei, ediţia a XII-a.

Timp de două zile, în intervalul 10:00-18:00, Palatul Facultăţii de Drept va fi gazda Târgului Educaţiei, unde sunt aşteptaţi peste 20.000 de vizitatori din toată ţara. Evenimentul, recunoscut ca principal promotor al ofertei educaţionale a Universităţii din Bucureşti, constituie o oportunitatate în vederea diseminării informaţiilor necesare abordării metodologiei organizării şi desfăşurării concursului de admitere, precum şi a cifrei de şcolarizare pe profile şi specializări la facultăţile din cadrul Universităţii din Bucureşti, adresându-se nu doar elevilor din anii terminali de liceu dar şi absolvenţilor de învăţământ universitar care doresc să îşi continue studiile în cadrul programelor masterale sau doctorale.

Facultatea de Filosofie scoate la concurs 130 locuri subvenţionate de la buget şi 50 de locuri cu taxă care vor fi ocuape în ordinea mediilor, admiterea realizându-se în sesiunea Iulie 2012 în funcţie de nota obţinută la examenul de bacalaureat.
Astfel, Facultatea de Filosofie oferă module de pregătire, formare şi specializare: Filosofie Teoretică, Istoria Filosofiei li Filosofia Culturii, Filosofie Politică şi Morală, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale. Studenţii pot opta pentru unul dintre aceste module după parcurgerea celui de+al doilea an de studii.

Oferta educaţională a Facultăţii de Filosofie include, la nivelul studiilor masterale, posibilitatea de a derula un parcurs academic în unul dintre următoarele domenii de specializare: Dezvoltarea Internaţională şi Etica Relaţiilor Internaţionale, Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice, Studii Europene şi Etica Relaţiilor Internaţionale, Etica Aplicată în Societate, Afaceri şi Organizaţii, Estetici Aplicate în Arta Teatrală, Filosofia şi Istoria Ştiinţei, Analytic Philosophy.

Cadre didactice şi studenţi ai Facultăţii de Filosofie invită în cadrul Târgului Educaţiei potenţialii alumni la un dialog destinat nu doar prezentării ofertei educaţionale a instituţiei noastre, dar şi consilierii carierei profesionale în domeniul filosofic.

Prodecan,
Conf. Univ. Dr. Constantin STOENESCU