ADMITEREA SE FACE PE BAZA MEDIEI DE LA BACALAUREAT

În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1,2,3, candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.
ACTE NECESARE:
DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
FOAIA MATRICOLĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ (pentru candidaţii licenţiaţi)
COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE
COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE
COPIE CARTE DE IDENTITATE
ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
3 FOTOGRAFII (tip buletin)
DOSAR PLIC
CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
TAXA DE ADMITERE – 120 lei (se achita la Secretariat)