Revista poate fi citita si descarcata de la adresa: https://sites.google.com/site/editorialmorphefilosofieub/
Din cuprins:
Dr. Andreea Eșanu
Dynamic Models and Representations in Wittgenstein’s Tractatus ……………………………………………………… 3

Oana Șerban
Distanțe și Ipostaze în Canoanele Eticii Moderne: de la Hyphologia Subiectului Etic la
Demascarea Subiectului Moral ……………………………………………………………………………………………………..14

Ștefana Vasilescu
Categoria Estetica a Tragicului: (In)Actualitatea Sentimentului Tragic …………………………………………….. 24

Catalin Popa
Tipologia Frumosului. Paradigme ale Frumosului Divin………………………………………………………………….. 27

Gabriel Burcescu
Potența Axiologică a Tragicului…………………………………………………………………………………………………… 33

Raluca Iordan
Considerații Comparative cu Privire la Viziunea Kantiana asupra Frumosului și Sublimului…………………. 36

Adriana Zbanț
Perspective Etice asupra Avortului………………………………………………………………………………………………. 39

drd. Leria Manasi
Reproducerea Umana prin Ectogeneza. Aspecte Etice…………………………………………………………………….. 44

Ioana Anton
The Icelandic Economic Crisis: A Model of Renewal or a Failure of Responsibility?……………………………… 52

Andrei Simionescu-Panait
Despre Vechi…………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

Alexandru Gabriel Stan
Despre Nou………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

drd. Florina Surdulescu
O Viziune asupra Subiectului Modern……………………………………………………………………………………………. 64

Marian Dumitru
Relația dintre Cadrul Narativ al Povestirii și Doctrina Platoniciană a Sufletului în Dialogul
„Phaidon”………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

Diana Ghinea
Karl Popper și Critica Adusa Istoricismului…………………………………………………………………………………… 77

Larisa Spirea
Evoluția Conceptului de Guvernamânt din Antichitate pâna în Evul Mediu. Ungherele
Politicii Creștine?………………………………………………………………………………………………………………………. 83

Conf.Univ.Dr. Sebastian Grama
Utilitare…………………………………………………………………………………………………………………………………….93