Conferinţa Naţională Studenţească

Tema ediţiei I

Filosofie şi modernitate: De ce (nu) (mai) suntem moderni?

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

29-30 martie 2012

Ziua I, 29 martie

Amfiteatrul „Constantin Rădulescu-Motru”

Moderator: Conf.dr. Viorel Vizureanu

 

Deschiderea oficială:

9.00-9.45

Cuvinte oficiale de deschidere din partea prof.dr. Mircea Dumitru, Rectorul Universităţii din Bucureşti, şi a prof.dr. Romulus Brâncoveanu, Decanul Facultăţii de Filosofie

Mircea Flonta (membru corespondent al Academiei Române), Cuvânt către participanţi – Immanuel Kant, filosoful clasic al modernităţii

Sesiunea I de comunicări: Modernitatea – orizonturi critice

9.45-11.45

Oana Şerban (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), „High and Low Modernity”: Critica foucauldiană a esteticii sinelui

Roxana Marin (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice), Feţele modernităţii: consideraţii asupra criticii modernităţii la Adorno şi Bauman

Andrei Simionescu-Panait (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Postmodernism, metodă, analiticitate

Alexandru-Gabriel Stan (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Modernismul şi limitele sale

Pauză de cafea

11.45-12.00

Sesiunea a II-a de comunicări: Perspective fenomenologice şi hermeneutice asupra modernităţii

12.00-14.00

Iulian Apostolescu (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Supralicitarea ştiinţelor moderne şi problema lumii vieţii

Constantin Rupa (Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale comunicării), Soluţia Heidegger, sau Salvarea (post)modernităţii prin nimic

Alin-Paul Vârciu (Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale comunicării), Perspectiva heideggeriană asupra omului modern – ca figură istorială a fiinţei umane

Dana Babin (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Spiritul faustic – o fenomenologie a puterii şi a răului

Pauză de masă

14.00-15.00

Sesiunea a III-a de comunicări: Momente semnificative ale modernităţii

15.00-17.00

Moderator: Lect.dr. Dana Jalobeanu

Mihai-Dragoş Vădana (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Meditaţiile şi semnificaţia concretă a cogito-ului cartezian. Argument pentru amânarea răspunsului la întrebarea lansată de conferinţa studenţească

Anca-Roxana Beşliu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale), Utopia lui Morus şi ideologiile politice din secolul XX

Oana Palea (Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale), Modernitatea comportamentului machiavellic

Ynes-Adelina Grecu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale), Raportul libertate-necesitate în sfera socio-politică

Pauză de cafea

17.00-17.15

Sesiunea a IV-a de comunicări: Istoria şi Filosofia ştiinţei

17.15-19.15

Alina Mălăescu (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Problema consistenţei filosofiei naturale a lui Boyle cu doctrina creştină

Claudia Dumitru (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Newton versus Hooke: problema experimentului crucial in modernitatea timpurie

Constantin-Cosmin Brîncuş (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), De ce mai suntem moderni? Kant şi ideea fundamentării ştiinţei

Silviu Velica (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Robert Boyle ca om de ştiinţă actual

Ziua a II-a, 30 martie

Amfiteatrul „Mircea Florian”

Moderator: Conf.dr. Constantin Stoenescu

Deschiderea lucrărilor zilei a II-a

9.00-9.30

Vlad Alexandrescu, Cuvânt către participanţi – De ce (nu) (mai) suntem moderni?

Sesiunea a V-a de comunicări: Istoria şi Filosofia artei

9.30-12.00

Bogdan Dumitrescu (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie), Statutul obiectelor indiscernabile în artă

Monica Muţu (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie), Despre construcţia instituţionala a artei moderne

Delia Marinescu (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie), Simbolul modern al cunoaşterii şi teoria artei

Maria Alexandra Buleu şi Simona Ioana Gheorghiu (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Începutul Infernului estetic şi etape ale reprezentării demonicului. Studiu de caz: Hieronymus Bosch

Raluca Smaranda (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie şi Facultatea de Filosofie), De ce noi, românii, mai suntem moderni?

Pauză de cafea

12.00-12.15

Sesiunea a VI-a de comunicări: Varia

12.15-13.45

Lavinia Ioana Udrea (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), O discuţie despre consilierea filosofică

Ion Vrabie (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice), Secularizare şi relativism – consecinţe ale creştinismului?

Alexandru Gabriel Cioiu (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Disperarea ca îndoială asupra existenţei şi certitudinea credinţei

Notă. Toate comunicările se vor desfăşura în limita a 20 de minute, urmate de 10 minute de discuţii