Sunt scoase la concurs 4 pozitii de asistent de cercetare si 3 pozitii cercetator pentru completarea echipei ştiinţifice a proiectului “De la istoria naturala la ştiinţa moderna: naşterea filosofiei experimentale”, PN-II-ID-PCE-2011-3-0719, finanţat prin CNCS si implementat de Universitatea din Bucureşti.

Candidaţii selecţionaţi vor fi implicaţi în activitatea de cercetare a proiectului, în proiectarea activităţii de cercetare şi în diseminarea rezultatelor. Poziţiile sunt scoase la concurs pe o durată determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire la 3 ani, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de cercetare şi de scorul obţinut atât de cercetători în mod individual cât şi de echipa proiectului după prima etapă de evaluare anuală. Activitatea de cercetare în cadrul proiectului va presupune: organizarea şi participarea la seminare săptămânale, cercetare de arhivă (inclusiv manuscrise si publicaţii de dinainte de 1600), stagii de cercetare în străinătate, participarea la conferinţe şi colocvii internaţionale, organizarea de colocvii şi workshopuri internaţionale, publicarea de articole, participarea la proiectele de traduceri în limba română a scrierilor Francis Bacon, Sylva Sylvarum, şi Descartes, Meteorologia.

Mai multe detalii in documentele atasate:

Anunt concurs Asistent Cercetare

Tematica si bibliografia AC

Anunt concurs Cercetator Stiintific

Tematica si bibliografie concurs Cercetator Stiintific

Comisie