Laboratorul de cercetare Kant

 

Program:

 

Joi, 19 ianuarie:

 

16-17.30 – Ilie Pârvu, Unitatea teoretică a filosofiei transcedentale

 

17.30-19 – Valentin Mureșan, Funcția dublă a formulei legii naturii

 

Vineri, 20 ianuarie:

 

16-17.30 – Mircea Flonta, Filosofia teoretică și practică a lui Kant, pe marginea unei însemnări a lui Heinrich Heine

 

17.30-19 – Emilian Mihailov, Problema formulelor imperativului categoric și arhitectonica rațiunii practice

 

 

Argument

 

Kant promite în Critica rațiunii pure o revoluție în gândirea filosofică care este menită să centreze investigarea teoretică asupra condițiilor de posibilitate ale obiectelor experienței și ale voinței. Atât știința naturii cât și moralitatea se vor supune cotiturii metodologice a proiectului criticist. În Întemeierea metafizicii moravurilor, Kant ne avertizează că ”nu poate exista decât una și aceași rațiune care trebuie să fie diferențiată numai în aplicarea ei”.

 

Pe de o parte, cerința unei rațiuni unice ne impune să lucrăm cu un model unitar în ambele domenii de cercetare, dar pe de altă parte există asimetrii în funcție de natura obiectului cercetat, i.e. legi ale naturii sau legi ale libertății. Ceea ce ne propunem să facem este să abordăm problemele filosofiei morale și teoretice a lui Kant în cadrul unității rațiunii pure. Urmărim să așezăm problemele în cadrul cunoașterii a priori în genere, format din critică și metafizică ca tipuri de teoretizare.

 

Astfel, credem că unele soluțiile la problemele rațiunii speculative pot fi extrapolate la problemele rațiunii practice, și vice versa. În același timp, credem că unele soluții nu pot fi extrapolate, dar și acest fapt reprezintă un câștig la fel de important deoarece doar așa putem înțelege pe ce se bazează asimetriile aplicării rațiunii în domenii diferite. Uneori pentru a înțelege unitatea unei structuri teoretice este important să cercetăm și ce se află în afara ei.

 

(Lucrările din program pot fi găsite pe site-ul http://www.srfa.ro/new/laboratorul-de-cercetare-kant-19-20-ianuarie-2012 sau pot fi solicitate trimițând un mail la adresa emilian.mihailov@gmail.com )