DAVID HUME LA 300 DE ANI
(26 APRILIE 1711 – 25 AUGUST 1776)

COLOCVIU
10 Decembrie, 2011 

Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Amfiteatrul “Mircea Florian”

Program 

10:00-10:10: Din partea organizatorilor colocviului

Moderator: Romulus Brâncoveanu

10:10-10:25: CONSTANTIN STOENESCU, Derivare empirică şi deducţie
transcendentală. Hume, după Locke şi înainte de Kant
10:25-10:40: MIRCEA FLONTA, Profilul scepticismului la David Hume
10:40-10:55: GHEORGHE ŞTEFANOV, Conceptia lui Hume cu privire la cauzalitate
10:55-11:10: ADRIAN-PAUL ILIESCU, A schiţat David Hume bazele unui nou tip
de raţionalitate?
11:10-11:25: MIHAIL RADU SOLCAN, Hume, scepticism şi stiinţă

11:25-11:40: DISCUŢII 

11:40-11:50: PAUZĂ

Moderator : Mircea Flonta

11:50-12:05: ROMULUS BRÂNCOVEANU, Hume şi contractul social
12:05-12:20: RADU DUDĂU, Gândirea politicâ a lui David Hume
12:20-12:35: EMIL SOCACIU, Întoarcerea la ştiinta morală: proiecte humeene
contemporane în etică
12:35-12:50: MARIN BĂLAN, Hume: conceptul neîncrederii şi o nouă filosofie a
religiei

12:50-13:00: DISCUŢII 

Organizatorii colocviului
Prof. univ. dr. Mircea Flonta, m.c. al Academiei Române
Lector dr. Marin Bălan

Sponsorii colocviului
Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Societatea Romană de Filosofie Analitică