În atenţia doctoranzilor Facultăţii de Filosofie: Asociaţia PHILOS va organiza alegerile pentru Reprezentantul de An (reprezentant şi în Consiliul Facultăţii) în data de 16.11.2011, în intervalul 18.00-20.00. Urna se va găsi în sediul Asociaţiei Philos (etaj) unde va trebui să completaţi buletinele de vot.
Candidaţii sunt:
1. Corina Grigoriu, doctorand an I
2. Andreea Gae, doctorand an I
Vă aşteptăm să vă alegeţi reprezentanţii.