În atenţia doctoranzilor Facultăţii de Filosofie: Asociaţia PHILOS va organiza alegerile pentru Reprezentantul de An. Acesta va reprezenta atât anul I, cât şi anul II de doctorat în Consiliul Facultăţii de Filosofie. Candidatura va consta într-o scrisoare de intenţie  trimisă către asociatiaphilos@gmail.com până pe data de 13.11, la ora 24:00.

Alegerile vor fi în conformitate cu regulamentul de alegere al studenţilor proaspăt aprobat:   http://www.unibuc.ro/n/despre/docs/2011/oct/24_18_49_43Regulament_alegeri_reprezentanti_studenti.pdf  .  După cum puteţi citi şi în acest link, Reprezentantul de an (studentul reprezentant în Consiliul facultăţii) are atât drepturi, cât şi obligaţii.

Art. 23 Studenţii reprezentanţi au dreptul:
A) de a-şi exprima liber punctul de vedere;
B) de a face parte din structuri asociative al căror statut nu contravin Cartei Universitare;
C) de a avea acces la orice informaţie şi procedură legată de organizarea, implementarea şi evaluarea învăţământului din Universitate;
D) de a solicita şi primi sprijin din partea Universităţii în cazul în care prin exercitarea drepturilor sau obligaţiilor sale se simte ameninţat sau discriminat de către un membru al comunităţii academice sau de personalul Universităţii;
E) de a cere sprijin din partea Asociaţiei Studenţilor;
F) de a participa în alte comisii din Universitate/Facultate.

Art. 24 Studenţii reprezentanţi au obligaţia:
A) de a da dovadă de o bună cunoaştere a problemelor legate de activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi de a participa activ la soluţionarea acestora;
B) de a informa şi de a se consulta cu studenţii pe care îi reprezintă prin mijloace formale şi informale despre toate aspectele procesului de învaăţământ;
C) de a informa şi de a colabora cu Asociaţia Studenţilor în mod constant;
D) de a informa semestrial pe studenţii reprezentaţi despre activitatea lor în structurile în care au fost aleşi; informarea se poate face printr-un raport de activitate postat pe site-ul facultăţii, al Asociaţei Studenţilor şi pe grupurile facultăţii;
E) de a media comunicarea dintre studenţi şi Universitate;
F) de a participa la întrunirile la care sunt convocaţi;
G) de a susţine în şedinţe problemele studenţilor pe care îi reprezintă;
H) de a identifica soluţii pentru orice problemă apărută în cadrul procesului de învăţământ;
I) de a nu urmări obţinerea de foloase personale prin activitatea lor;
J) de a promova în rândurile studenţilor pe care îi reprezintă Carta Universitară, Codul de
Etică, prezentul Regulament, precum  şi orice hotărâre a  Consiliului Facultăţii  şi a
Senatului sau alte regulamente ce-i privesc pe studenţii reprezentaţi;
K) de a  respecta codul de Etică universitară, prezentul Regulament  şi alte hotărâri  şi Regulamente privind statutul studenţilor.