ŞCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE ANUNŢĂ începerea cursurilor doctorale pentru anul I, sem. I

1. Etica în secolul XX-XXI
susţinut de domnul prof. univ. dr. Vasile Morar
Joi, orele 18,00 -20, 00, în Sala 1

2. Tehnici de interpretare a textului filosofic vechi
susţinut de domnul prof. univ.  Ion Bănşoiu
Marţi orele 14,00 – 16,00,  în Sala 1