regulament burse(PDF)

ANUNŢ IMPORTANT : BURSELE DE AJUTOR SOCIAL

Se acordă studenţilor care nu beneficiază de bursă de studiu sau de merit, ocupă un loc la buget, sunt integralişti şi au media în anul universitar 2010/2011 peste 8,00.
Studenţii care solicită burse sociale trebuie să depună dosarul de bursă până la data de 26 octombrie 2011, ora 14,00. Venitul lunar mediu net pe membru de familie nu trebuie să depăşească venitul minim net pe economie (510  LEI)