Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, a participat astăzi, 11 octombrie, la deschiderea  Programului de Master „Studii de dezvoltare Internaţională şi Etica relaţiilor Internaţionale”, la sediul Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii Bucureşti. La eveniment am fost prezenţi Mircea Dumitru-prorectorul Universităţii Bucureşti, Romulus Brâncoveanu – decanul Facultăţii, reprezentanţi ai conducerii facultăţii, profesori, studenţii beneficiari ai masterului şi jurnalişti.

În intervenţia sa de deschidere, ministru român de externe a punctat: „Cred în tineri, în potenţialul lor de a construi o societate bazată pe meritocraţie, iar educaţia rămâne calea pentru construirea unei elite veritabile. Numitorul comun al oricărui efort de construcţie, fie personală sau al societăţii este şcoala, educaţia continuă … România are o Strategie Naţională privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare, iar educaţia în acest domeniu reprezintă una dintre priorităţile sale”.

„Aţi optat inteligent pentru acest masterat dedicat asistenţei pentru dezvoltare. Este un domeniu în care România se antrenează, este un soi de laborator conceptual şi practic totodată, care vă va fi foarte util….Asistenţa pentru dezvoltare este şi o formă nobilă de solidaritate internaţională, de voluntariat, care v-ar putea stimula cât de curând, după absolvirea facultăţii”, a adăugat ministrul român de externe.

Acesta este cel de-al doilea an al programului masteral, lansat anul trecut de Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu PNUD şi implementat în 5 universităţi partenere: Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Cursurile masterale au ca obiectiv formarea de specialişti care să elaboreze şi implementeze programe de cooperare pentru dezvoltare, atât la nivelul instituţiilor aparatului de stat cu responsabilităţi, cât şi în mediul privat.

Pentru acest program, MAE a alocat granturi din bugetul destinat cooperării internaţionale pentru dezvoltare, derulat prin programul „Întărirea capacităţii naţionale instituţionale şi educaţionale pentru dezvoltarea programelor şi proiectelor de asistenţă oficială pentru dezvoltare” (SNIECODA).”

Mai multe informaţii referitoare la programul de master pot fi obţinute accesând site-ul Facultăţii de Filosofie: http://www.filosofie.unibuc.ro/master#dezvoltare.

Informaţii suplimentare:

Urmare aderării la Uniunea Europeană, România a devenit stat donator de asistenţă pentru dezvoltare. În această calitate, ţara noastră are obligaţia de a contribui la îndeplinirea angajamentelor asumate la nivel UE şi internaţional în sensul combaterii sărăciei la nivel global.

Principalul obiectiv al politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare îl reprezintă susţinerea eforturilor de reducere a sărăciei în statele beneficiare de asistenţă, în contextul larg al contribuţiei la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).

În acest sens, România a elaborat, în anul 2006, Strategia Naţională privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare.Strategia menţionează ca arii prioritare ale politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare: dezvoltarea economică, consolidarea democraţiei şi a statului de drept, buna guvernare, educaţia, sănătatea şi dezvoltarea infrastructurilor şi protecţia mediului.

România susţine dezvoltarea statelor din ariile geografice identificate ca prioritare în relaţiile externe, incluzând statele din Europa de Est, Balcanii de Vest şi Caucazul de Sud. Ţările partenere prioritare ale României sunt Republica Moldova, Georgia şi Serbia, iar ţările în atenţie Irak şi Afganistan.

[sursa]