ORAR

CURS DE VARĂ

ŞTIINŢĂ, RELIGIE ŞI FILOSOFIE

5-9 septembrie 2011

Amfiteatrul „Titu Maiorescu”

 

Luni, 5 septembrie

10.00 prof. dr. Romulus Brâncoveanu (Decanul Facultăţii de Filosofie),

Cuvânt de deschidere

11.00 – 12.50, lector dr. Gheorghe Ştefanov,Câteva perspective asupra relaţiei

dintre ştiinţă şi religie

13.00 – 14.50, lector dr. Marin Bălan, Dumnezeul filosofilor

Marţi, 6 septembrie

10.00 – 12.50 prof. dr. Mircea Flonta, Relaţia dintre cunoaşterea ştiinţifică şi

credinţa religioasă

13.00 – 14.50, prof. dr. ing. Corneliu Bălan, Există o metodă de studiu proprie

filosofiei ştiinţei?

Miercuri, 7 septembrie

10.00 – 11.50 conf. dr. Constantin Stoenescu, Valorile întemeietoare ale ştiinţei

moderne

12.00 – 13.50, conf. dr. Laurenţiu Staicu, Evoluţionism şi creaţionism

Joi, 8 septembrie

10.00 – 11.50, lector dr. Gabriel Vacariu, Rolul ştiinţei în crearea unui sistem

filosofic

12.00 – 13.50 prof. dr. Adrian-Paul Iliescu,Wittgenstein şi înţelegerea credinţei

religioase

Vineri, 9 septembrie

11.00 – 12.50, prof. dr. Mircea Dumitru, Marile argumente teiste despre existenţa

lui Dumnezeu, cu un accent pe Argumentul Ontologic Goedelian

13.00 – 13.50, Acordarea Diplomelor

14.00 – 15.50, lector dr. Sorin Costreie, Matematica şi Dumnezeu