CALENDAR ADMITERE  2011
SESIUNE SEPTEMBRIE – ÎNSCRIERI : 1 – 16 SEPTEMBRIE 2011
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENŢĂ
LOCURI :     – 36 BUGET
– 150 TAXĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE MASTER
SESIUNE SEPTEMBRIE – ÎNSCRIERI : 7 – 16 SEPTEMBRIE 2011
COLOCVIUL DE ADMITERE: 21 septembrie 2011 ora 9:00
LOCURI DISPONIBILE:     – 150 BUGET
– 100 TAXĂ (taxa de studiu 3100 RON/an)

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE DOCTORAT
SESIUNE SEPTEMBRIE – ÎNSCRIERI : 12 – 20 Septembrie
LOCURI DISPONIBILE:     – 19 BUGET
– 50 TAXĂ

ADMITERE  LA  FACULTATEA DE FILOSOFIE

PERIOADA: 1 -16 SEPTEMBRIE 2011

Program înscrieri:
– luni – vineri  9,00-14,00
– sâmbătă-duminică  9,00-12,00

ANUNŢ  IMPORTANT

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget :
Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat şi a Foii Matricole   în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie în perioada 19 – 20 septembrie 2011(orele 12:00).

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă:

Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în perioada 19 – 20 septembrie 2011(orele 12:00) următoarele:
Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei (ceea ce reprezintă confirmarea locului). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”.
Copii legalizate după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă.  (Acestea pot fi depuse şi în original).
Cei care îşi retrag dosarul pierd  locul.

Admitere studii de licenta:

INSCRIERI: 1 – 16  SEPTEMBRIE
NUMAR LOCURI   BUGET:  36
NUMAR LOCURI  CU TAXA: 150 (taxa anuală de studiu 3100 Ron)

ADMITEREA SE FACE PE BAZA
MEDIEI DE LA BACALAUREAT – pondere 75%
MEDIEI GENERALE A CLASELOR IX – XII – pondere 25%
ACTE  NECESARE:
DIPLOMA DE BACALAUREAT IN ORIGINAL (sau copie legalizata)
FOAIA MATRICOLA IN ORIGINAL (sau copie legalizata)
DIPLOMA DE LICENŢĂ  IN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ (pentru candidaţii licenţiaţi)
COPIE LEGALIZATA CERTIFICAT DE NASTERE
COPIE CARTE DE IDENTITATE
ADEVERINTA MEDICALA
3 FOTOGRAFII (tip buletin)
DOSAR PLIC
CERERE DE INSCRIERE (de la Secretariat)
TAXA DE ADMITERE – 120 Ron (se achita la Secretariat)

Admitere Masterat:

INSCRIERI: 7- 16  SEPTEMBRIE
COLOCVIUL DE ADMITERE: 21 septembrie 2011 ora 9:00
NUMAR DE LOCURI BUGET: 150 locuri finantate de la buget;
NUMAR LOCURI CU TAXĂ: 100 (taxa de studiu  3100 RON/an)

Admiterea la masterat (forma de zi) se face printr-un colocviu constand in 2 probe:
(1) Examen scris: proiect de cercetare. Proiectul de cercetare va consta într-un eseu (3-7 pag.)  elaborat de catre candidata/candidat în aria tematica a masteratului pentru care opteaza, bibliografia aferenta acestuia si indicarea problemelor pe care candidatul/candidata doreste sa le aprofundeze in perioada masteratului. Proiectul de cercetare se depune odata cu dosarul de inscriere.
(2)  Interviu : se desfăşoară pe baza proiectului de cercetare şi a bibliografiei citate în cadrul acestuia.
Media finală este media notelor obţinute la cele două probe. În caz de medii egale, departajarea se face în funcţie de media finală de absolvire (media anilor de studiu +media de la examenul de licenţă).
ACTE  NECESARE:
DIPLOMA DE BACALAUREAT IN ORIGINAL (sau copie legalizata)
DIPLOMA DE LICENTA IN ORIGINAL (sau copie legalizata)
COPIE LEGALIZATA CERTIFICAT DE NASTERE
COPIE CARTE DE IDENTITATE
ADEVERINTA MEDICALA
3 FOTOGRAFII (tip buletin)
DOSAR PLIC
CERERE DE INSCRIERE (de la Secretariat)
TAXA DE ADMITERE – 120 Ron (se achita la Secretariat)

Admitere Doctorat:

INSCRIERI: 12 – 20 Septembrie
COLOCVIUL DE ADMITERE: VA FI ANUNŢAT ULTERIOR
TOTAL LOCURI LA BUGET: 19
TOTAL LOCURI  CU TAXĂ:  50  (3100 Ron)

ACTE  NECESARE:
DIPLOMA DE BACALAUREAT
DIPLOMA DE LICENTA  + FOAIA MATRICOLA
DIPLOMA DE MASTERAT + FOAIA MATRICOLA
COPIE LEGALIZATA CERTIFICAT DE NASTERE
COPIE CARTE DE IDENTITATE
COPIE CERTIFICAT DE CASATORIE
ADEVERINTA MEDICALA
3 FOTOGRAFII (tip buletin)
DOSAR PLIC
CERERE DE INSCRIERE (de la Secretariat)
TAXA DE ADMITERE – 150 RON (se achita la Secretariat)
CERTIFICAT COMPETENTA LINGVISTICA
CURRICULUM VITAE
LISTĂ DE LUCRĂRI (STUDII, COMUNICĂRI, TRADUCERI ETC)
PROIECT DE CERCETARE PRELIMINAR (MINIMUM 5 PAGINI + BIBLIOGRAFIE)