Master in Analytic Philosophy

 

Prezentare generală :
Primul masterat de filosofie în limba engleză din România, programul de studii M.A. in Analytic Philosophy urmăreşte să le ofere studenţilor o viziune de ansamblu asupra originilor şi evoluţiei uneia dintre cele mai influente tradiţii filosofice contemporane.  Masteratul are profilul unui masterat de cercetare şi vizează aprofundarea unor probleme şi teme dificile dezbătute în cadrul filosofiei analitice, care au contribuit semnificativ la dezvoltarea disciplinelor filosofice fundamentale precum epistemologie, logică, ontologie, etc.  Programul se adresează atât absolvenţilor care doresc să dobândească competenţe avansate în domeniul filosofiei înaintea înscrierii în cadrul unui program doctoral, cât şi celor interesaţi de dezvoltarea abilităţilor de a gândi critic şi analitic, abilităţi necesare în orice domeniu de studii avansate.

Cursuri şi seminarii
Programul M.A. in Analytic Philosophy oferă un pachet de opt cursuri obligatorii (însoţite de seminarii) şi două cursuri opţionale (fără seminar) distribuite pe patru semestre de studiu (2 ani).  Pentru cursurile opţionale masteranzii pot alege, în funcţie de interesele lor de specializare, din lista cursurilor opţionale care vor fi oferite pentru acest program de către membrii Departamentului de Filosofie Teoretică sau de profesori invitaţi din străinătate, din cursurile de la celelalte programe de master sau cursurile din cadrul şcolii doctorale. La acestea se adaugă practica de specialitate care se va desfăşura în fiecare an de studiu.

 

Cursuri obligatorii:

Anul I, semestrul I:

– The Origins of Analytic Philosophy (Lect.dr. Sorin Costreie)
– Philosophical Logic (Prof.dr. Mircea Dumitru)

Anul I, semestrul II:
– Ontology (Conf.dr. Laurenţiu Staicu)
– Epistemology (Conf.dr. Constantin Stoenescu)

Anul II, semestrul I:
– Philosophy of Mind (Lect.dr. Gabriel Vacariu)
– Philosophy of Language (Lect.dr. Gheorghe Ştefanov)

Anul II, semestrul II:
– Metaethics (Lect.dr. Emanuel Socaciu)
– Dissertation Seminar (Lect.dr. Dana Jalobeanu)

Pentru admitere:
– Dosar de concurs
– Scrisoare de intentie in limba engleza
– Interviu (o discutie cu comisia pe marginea dosarului, pregatirii si motivatiei candidatului)

Pentru intrebari suplimentare :

Laurenţiu Staicu, laurentiu.staicu@gmail.com

Sorin Costreie, s.cos3e@yahoo.ca