ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de
Definitivat şi  Gradul didactic II

Aceste examene se vor desfăşura în sediul Facultăţii de Istorie începând cu ora 9,00, după cum urmează:

Definitivat :
19 august – proba scrisă la specialitate şi metodica  predării acesteia;
22 august –  proba orală  la specialitate şi metodica  predării acesteia;
23 august – proba scrisă la pedagogie.

Gradul didactic II :
26  august – proba scrisă la specialitate şi metodica  predării acesteia;
29 august –  proba orală  la specialitate şi metodica  predării acesteia;
30 august – proba orală la pedagogie.