INSCRIERI: 8 – 15 IULIE

NUMAR LOCURI BUGET: 130 – 70 Filosofie

 • 60 Studii Europene

NUMAR LOCURI CU TAXA: 200 (taxa anuală de studiu 3100 Ron)

ADMITEREA SE FACE PE BAZA

 • MEDIEI DE LA BACALAUREAT – pondere 75%

 • MEDIEI GENERALE A CLASELOR IX – XII – pondere 25%

ACTE NECESARE:

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT IN ORIGINAL (sau copie legalizata)
 • FOAIA MATRICOLA IN ORIGINAL (sau copie legalizata)
 • COPIE LEGALIZATA CERTIFICAT DE NASTERE
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE
 • ADEVERINTA MEDICALA
 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
 • DOSAR PLIC
 • CERERE DE INSCRIERE (de la Secretariat)
 • TAXA DE ADMITERE – 120 Ron (se achita la Secretariat)

1. ANUNŢ  IMPORTANT

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget (fără taxă):

Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie până la data de 29 iulie 2011 (orele 12:00).
Cei care nu depun Diploma de Bacalaureat în original în termenul anunţat, o mai pot depune  şi în perioada 22 – 29 august 2011.
Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.

2. ANUNŢ  IMPORTANT

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă:

Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie până la data de 29 iulie 2011 (orele 12:00) următoarele:
Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”.
Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat. Poate fi depusă şi Diploma de Bacalaureat în original (dacă este disponibilă).
Cei care nu au confirmat ocuparea locului cu taxă până pe 29 iulie 2011, pot face acest lucru şi in perioada  22 august – 15 septembrie 2011.
Cei care îşi retrag dosarul pierd  locul  cu taxă.

3. ANUNŢ  IMPORTANT

În atenţia candidaţilor declaraţi admişi pe locurile cu taxă :

În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea diplomei de bacalaureat în original de către cei declaraţi admisi), acestea vor fi ocupate, în perioada 22-29 august 2011, de către candidaţii respinşi pentru locurile cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor, în următoarele condiţii:
a) vor fi luate in consideraţie numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;
b) fiecare loc va fi confirmat prin depunerea DIPLOMEI DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în perioada 22-29 august 2011;
c) candidaţii care au achitat deja suma de 500 lei până la data de 29 iulie 2011, exprimandu-şi astfel intenţia de a urma Facultatea de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile a) şi b), vor fi declaraţi admişi pe locuri de la buget, şi vor primi înapoi suma de 500 lei la începutul lunii octombrie 2011.

4.ANUNŢ  IMPORTANT
În atenţia candidaţilor declaraţi respinşi pe locurile de la buget

Candidaţii declaraţi respinşi pentru locurile de la buget  pot opta pentru un loc cu taxă, în condiţiile următoare:
Achitarea taxei de confirmare a locului (500 RON). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxe de studiu”.
Completarea unei cereri tip  în vederea ocupării locului (cererea se ridica de la secretariat).
În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea diplomei de bacalaureat în original de către cei declaraţi admişi), acestea vor fi ocupate, în perioada 22-29 august 2011, de către candidaţii respinşi pentru locurile de la buget, în ordinea descrescatoare a mediilor, în urmatoarele condiţii:
a) vor fi luate în consideraţie numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;
b) fiecare loc va fi confirmat prin depunerea DIPLOMEI DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL la Secretariatul Facultaţii de Filosofie în perioada 22-29 august 2011;
c) candidaţii care au achitat deja suma de 500 lei până la data de 29 iulie 2011, exprimandu-şi astfel intenţia de a urma Facultatea de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile a) si b), vor fi declaraţi admişi pe locuri de la buget, si vor primi înapoi suma de 500 lei la începutul lunii octombrie 2011.

5. ANUNŢ  IMPORTANT

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI LA FACULTATEA DE FILOSOFIE

La sfârşitul celor trei ani de studii studenţii Facultăţii de Filosofie primesc pe lângă Diploma de Licenţiat în Filosofie şi următoarele Certificate:
Studenţii de la modulul Studii Europene: Certificat suplimentar Studii Europene şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă;
Studenţii de la specializarea Filosofie care vor urma începând din anul al III-lea modulele de Filosofie Teoretică, Filosofie  Politică şi Morală, Istoria Filosofiei şi  Filosofia Culturii: Certificat suplimentar şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă.

ANUNŢ

ADMITERE  LA  FACULTATEA DE FILOSOFIE

PERIOADA: 8 -15 IULIE 2011

Program înscrieri:  
– luni – vineri  9,00-14,00
– sâmbătă-duminică  9,00-12,00