Universitatea din Bucureşti                                          Societatea Română de Filosofie
Facultatea de Filosofie – CCIIF

Academia Română
Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”

SIMPOZION NAŢIONAL

Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei

20 mai 2011
FACULTATEA DE FILOSOFIE


P  R  O  G  R  A  M

PARTEA I
09,30 – Cuvânt de deschidere  – Prof. univ. dr. Romulus BRÂNCOVEANU, decanul Facultăţii de Filosofie.
09,50 – 10,15 – Prezentarea manuscriselor româneşti ale lui Emil Cioran – Prof. univ. dr. Marin DIACONU, invitat special al Simpozionului.
10,15 – 10,30 – Discuţii

PARTEA a II-a

Secţiunea I – Scrierile „româneşti” ale lui Emil Cioran
Moderator: Prof. univ. dr. Marin DIACONU
MAFTEI, Mara-Magda – Originea ideatică a tarelor româneşti identificate de către Cioran
CHELBA, Marcel – Omagiu lui Emil Cioran
DOBRE, Marius – Emil Cioran, Fiul risipitor al „Mioriţei”
IONESCU, Monica – Emil Cioran: scepticismul la români
ASLAM, Constantin – Emil Cioran – hermeneutica emoţiilor în scrierile româneşti
MATEI Alexandru – Cioran şi Schimbarea la faţă a României – Istoria ca alibi
BARANGEA, Mario – Filosofia şi lirismul temporalităţii în „Amurgul gândurilor”
LATES, Titus – Emil Cioran – lecturi din tinereţe
STOENESCU, Constantin – Disperarea filosofului în faţa neputinţei de schimbare a poporului. Despre problema specificului naţional la Emil Cioran

Secţiunea II – Teme şi concepte metafizice în opera lui Emil Cioran
Moderator: dr. Mona MAMULEA
MAMULEA, Mona – Titlu rezervat
PETCU, Tudor – Dimensiunea metafizică a conceptului de disperare la Emil Cioran
DABIJA, Nicoleta – El nu era de aici… sau exilul metafizic. E. M. Cioran, cel din confesiune
PINTEA, Ilie – La ce bun filosofia ?
CERNICA, Viorel – Sensul unei deconstrucţii tematice a „Convorbirilor cu Cioran”
BERŢI, Cristian – Cioran – de la durerea morţii la experienţa solitudinii
POPA, Mihai – Emil Cioran – poziţia faţă de istorie: între revoltă şi împăcare
TOTU, Sabin – Cioran – neputinta de a nu exista

Secţiunea III – Sensuri religioase, etice şi estetice în opera cioraniană
Moderator: Prof. univ. dr. Romulus BRÂNCOVEANU
BRÂNCOVEANU, Romulus – Cioran si dictatura de dezvoltare
CHIRIŢĂ, George – Cioran – Levinas, tentaţia unei paralele
ION, Marius – Memoria inteligibilă şi intuiţia sacrului la Cioran
MAZILU, Daniel – Mizantropia lui Cioran. Câteva reflecţii pe marginea „Caietelor” (1957-1972)
PĂTRAŞCU, Horia – Lirismul metafizic. O posibila ierarhie a sentimentelor in opera lui Emil Cioran
POPESCU, Dragoş – Influenţe buddhiste în opera lui Emil Cioran – Despre neajunsul de a te fi născut
VASILIU Roxana – Drumul spre libertate
BAZAC, Ana – D. D. Roşca şi Emil Cioran despre existenţa tragică
VIZUREANU, Viorel – Tânărul Cioran şi problema salvării

NOTĂ: Pentru fiecare comunicare: 20 min. prezentarea, 10 min. discuţiile.