SIMPOZION NAŢIONAL Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei, prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la naşterea filosofului. Simpozionul este organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti împreună cu Societatea Română de Filosofie şi Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, în ziua de 20 mai 2011.

Programul nu a fost inca definitivat.
Lista participantilor:
PARTICIPANŢI

1. ASLAM, Constantin – Emil Cioran – hermeneutica emoţiilor în scrierile româneşti
2. BARANGEA, Mario – Filosofia şi lirismul temporalităţii în „Amurgul gândurilor”
3. BAZAC, Ana – D. D. Roşca şi Emil Cioran despre existenţa tragică
4. BERŢI, Cristian – Cioran – de la durerea morţii la experienţa solitudinii
5. BRÂNCOVEANU, Romulus – Titlu rezervat
6. CERNICA, Viorel – Sensul unei deconstrucţii tematice a „Convorbirilor cu Cioran”
7. CHELBA, Marcel – Omagiu lui Emil Cioran
8. DABIJA, Nicoleta – El nu era de aici… sau exilul metafizic. E. M. Cioran, cel din confesiune
9. DIACONU, Marin – Manuscrisele româneşti ale lui Emil Cioran
10. DOBRE, Marius – Emil Cioran, Fiul risipitor al „Mioriţei”
11. ION, Marius – Memoria inteligibilă şi intuiţia sacrului la Cioran
12. LATES, Titus – Emil Cioran – lecturi din tinereţe
13. MAMULEA, Mona – Titlu rezervat
14. MAFTEI, Mara-Magda – Originea ideatică a tarelor româneşti identificate de către Cioran
15. MATEI Alexandru – Cioran şi Schimbarea la faţă a României – Istoria ca alibi
16. MAZILU, Daniel – Mizantropia lui Cioran. Câteva reflecţii pe marginea „Caietelor” (1957-1972)
17. PĂTRAŞCU, Horia – Lirismul metafizic. O posibila ierarhie a sentimentelor in opera lui Emil Cioran
18. PETCU, Tudor – Dimensiunea metafizică a conceptului de disperare la Emil Cioran
19. PINTEA, Ilie – La ce bun filosofia ?
20. POPA, Mihai – Emil Cioran – poziţia faţă de istorie: între revoltă şi împăcare
21. POPESCU, Dragoş – Influenţe buddhiste în opera lui Emil Cioran – Despre neajunsul de a te fi născut
22. STOENESCU, Constantin – Disperarea filosofului în faţa neputinţei de schimbare a poporului. Despre problema specificului naţional la Emil Cioran
23. TOTU, Sabin – Cioran – neputinta de a nu exista
24. VASILIU Roxana – Drumul spre libertate
25. VIZUREANU, Viorel – Titlu rezervat