Prof. dr. Valentin Mureşan, cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, publică la Editura Universităţii din Bucureşti volumul Etica lui Aristotel.

Volumul propune o investigare a gândirii şi metodei filosofice a lui Aristotel în domeniul acţiunii morale, aşa cum apare aceasta în special în Etica Nicomahică.

Aristotel propune o reflecţie proprie despre metoda adecvată de cunoaştere a treburilor practice, politice şi economice, reflecţie pe care Valentin Mureşan o urmăreşte în prezentul volum. Despre binele uman nu pot fi ţinute discursuri riguroase, argumentate, „geometrice”, specifice unei ştiinţe despre cer sau divinitate, adică despre cele ce sunt mereu la fel (necesare). Platon a încercat să sfideze această opinie larg răspândită, făcând eforturi să arate că este posibil să avem o ştiinţă a binelui şi acordând o importanţă deosebită matematicii. Aristotel, însă, consideră că fiecare domeniu are nivelul său de precizie şi că este hazardat să cerem precizia matematică din astronomie teoriei dreptului sau teoriei politice. Gândirea etică nu se bazează pe principii certe şi pe reguli fixe. În etică putem avea cel mult o ştiinţă în sens slab, adică una bazată pe principii probabile despre viaţa bună şi cetatea bună. Capacitatea de testare a unei astfel de teorii etice stă şi ea sub semnul probabilului: judecarea unui caz nou se poate face doar prin analogie cu anumite cazuri morale exemplare descrise de teorie. Or, judecata prin analogie este o judecată probabilă. Într-un astfel de domeniu dominat de întâmplare, şi nu de necesitate, ghidarea se realizează nu atât după principii universale, cât după cazuri paradigmatice şi după flerul moral al fiecăruia, înţelepciunea sa practică.

Volumul Etica lui Aristotel, publicat de prof. dr. Valentin Mureşan, reprezintă un instrument util pentru studenţi şi pentru toţi cei interesaţi de o introducere în filosofia marelui filosof al Antichităţii, explicând într-o manieră clară şi elegantă linia inaugurată de Aristotel în istoria eticii – etica virtuţii, a cazuisticii morale şi a diferitelor forme de particularism etic.

Sursa