Prof. dr. Valentin Mureşan, cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, publică la Editura Universităţii din Bucureşti volumul Fericirea, datoria şi decizia etică.

Lucrarea este structurată în patru părţi, ale căror titluri, formulate ca interogaţii specifice meditaţiei filosofice, urmăresc temele majore ale eticii: Cum s-ar cuveni să trăim?, Ce datorii avem?, Ce acţiuni sunt moralmente corecte?, Cum deosebim binele de rău?. Pornind de la abordările clasice (Platon, Aristotel, John Stuart Mill etc.), autorul propune interpretări şi sinteze noi referitoare la constituirea unei metafizici politice, formulele principiului suprem al moralităţii, metodele pluraliste de decizie etică şi situaţia morală a organizaţiilor etc.

Volumul Fericirea, datoria şi decizia etică oferă o deschidere amplă asupra temelor fundamentale ale eticii, fiind un instrument util atât studenţilor, cât şi tuturor celor interesaţi de abordarea filosofică a problemelor morale.

[Sursa ]