SIMPOZION NAŢIONAL Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei, prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la naşterea filosofului. Simpozionul este organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti împreună cu Societatea Română de Filosofie şi Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, în ziua de 20 mai 2011.

Opera lui Emil Cioran, odată intrată, la începutul anilor ’90, în conştiinţa publică românească, a provocat un veritabil fenomen cultural. Au fost reeditate lucrările filosofului parizian scrise în limba română, au fost traduse lucrările sale din limba franceză, i s-au dedicat studii de mai mare sau mai mică întindere, conferinţe şi simpozioane; s-a constituit un „curent Cioran” în rândul tinerilor; a fost citit, citat, tălmăcit şi răstălmăcit; a fost socotit, de unii, gânditorul cel mai valoros al culturii noastre, în vreme ce alţii socoteau că Emil Cioran este mai degrabă un stricător de conştiinţe (tinere). Toate acestea dau seamă de o creaţie îmbietoare pentru fel de fel de căutători de rosturi din cultura noastră. Multe dintre cele semnalate i-au cuprins şi pe unii străini, care au cunoscut lucrările lui Cioran. „Fenomenul” în cauză pare să-şi fi restrâns, în ultima vreme, aria de semnificaţie şi să-şi mai fi pierdut din puterea de a-şi impune convenţiile. Simpozionul are rostul de a pune în discuţie situarea actuală a propunerilor filosofice – metafizice, etice, estetice – ale lui Emil Cioran.

Secţiunile simpozionului:

Scrierile „româneşti” ale lui Emil Cioran

Teme şi concepte metafizice în opera lui Emil Cioran

Etică şi estetică în opera cioraniană

Locul desfăşurării: Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 204, Sector 6, Bucureşti.

Comitetul de organizare:

Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu

Cercetător Şt. Princ. Dr. Mona Mamulea

Conf. univ. dr. Viorel Cernica

Conf. univ. dr. Constantin Stoenescu

Conf. univ. dr. Savu Totu

Conf. univ. dr. Viorel Vizureanu
Informaţii privind participarea

Sunt invitaţi să participe la simpozion cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenţi. Persoanele care doresc să se înscrie în program sunt rugate să trimită, până la 1 mai 2011, titlul comunicării, un rezumat de cel mult 300 de cuvinte al acesteia şi un scurt CV, la adresa de email: 1emilcioran2@gmail.com. Programul simpozionului va fi definitivat până la 10 mai 2010 şi va fi postat pe site-ul Facultăţii de Filosofie: www.ub-filosofie.ro. Pentru orice detalii privind participarea şi organizarea simpozionului, vă puteţi adresa organizatorilor la adresa de email menţionată sau la numerele de telefon: (021) 318 65 76,  (021) 318 15 56.