METODE, SISTEME ŞI ALTE STRUCTURI NECONSOLATE

(ediţia a doua)

Filosofia contemporană pare destul de sigură de sine atunci când îşi impune lipsa de direcţie croindu-şi cu minuţiozitate traseul întru eranţă. Actualul simpozion va pune (poate) în discuţie metodele, sistemele şi alte structuri filosofice destinale (vizibile sau invizibile) aşa cum ele sunt prezente în mentalul filosofic actual.


Resursele „neconsolării” sunt bineînţeles multiple: structurile filosofice au trimis uneori în direcţia nevoii de (de)subiectivare a adevărului, alteori au recuzat o reducţie egologică; excesele apariţiei ori ale dispariţiei subiectului reactualizează vechea tradiţie a consolării filosofice s-ar putea dovedi fecundă aşa încât noi, cei tineri, ne-am putea aşeza fecund în marginea ei.

Dialogul pe care ni-l propunem rămâne cel puţin deocamdată sceptic faţă de modelările teoretice (adesea eschivaţionale) de tip „răspuns”; va propunem, aşadar, să amânăm cordial adevărul, circumspecţi faţă de tabieturile sale dialectice.

Sunt binevenite colaborările din partea filosofilor, cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor, care să se plieze pe orizontul de interes al simpozionului „Metode, sisteme şi alte structuri neconsolate”.

Cei interesaţi sunt invitaţi să trimită un rezumat al lucrării de aproximativ 500 de cuvinte la adresa electronică conferintafilosofie@yahoo.com până pe data de 10 martie 2011.

Simpozionul va avea loc pe data de 12 mai 2011. Conferenţii vor avea la dispoziţie 25 de minute pentru a-şi prezenta lucrarea şi 10 minute pentru a raspunde la întrebările publicului. Programul simpozionului, eventualele modificări şi alte informaţii utile vor apărea pe site-ul facultăţii noastre şi vor fi transmise direct conferenţilor.

Organizatori: Mrd. Mihai DAN, mrd. Alexandru BEJENARIU, conf. dr. Sebastian GRAMA, asist. univ. dr. Cristian Iftode.