SIMPOZION NAŢIONAL

Maiorescu şi maiorescianismul în conştiinţa filosofică românească actuală

26 noiembrie 2010

Simpozionul este prilejuit de împlinirea a 170 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu şi a 150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Filosofie. Acest din urmă eveniment este legat de numele lui Ioan Maiorescu, tatăl filosofului. Istoria acestei facultăţi, am putea spune, este impregnată de spiritul maiorescian. Simpozionul este organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, împreună cu Societatea Română de Filosofie.

Locul desfăşurării: Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 204, Sector 6, Bucureşti.

PROGRAM

10,00 – 10,05 Cuvânt de întâmpinare – Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu,

decanul Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

I. 10,05 – 12,15 COLOCVIU – Moderator: Acad. Gheorghe Vlăduţescu

– Sala 8, „Tudor Vianu”

10,05 – 11,15 Conferinţe

Instituţii culturale mentorate de Titu Maiorescu – Prof. univ. dr. Constantin

Schifirneţ, SNSPA

Şcoala filosofică de tradiţie maioresciană. Critica criticismului maiorescian în

gândirea interbelică – Conf. univ. dr. Constantin Aslam,

Universitatea Naţională de Artă

Modele de filosofare şi proiecte culturale. Maiorescianismul astăzi – Conf. univ.

dr. Viorel Cernica, Universitatea din Bucureşti

11,15 – 12,15 Discuţii

II. 16,00 – 19,00 SESIUNE DE COMUNICĂRI – Moderatori:

Prof. univ. dr. Angela BOTEZ

Prof. univ. dr. Romulus BRÂNCOVEANU

– Sala 7

16,00 – 16,20 Angela Botez – Institutul de Filosofie, Titu Maiorescu – locul ideilor filosofice europene în procesul reconstrucţiei culturii româneşti

Discuţii

16,20 – 16,40 Titus Lateş – Institutul de Filosofie, Din cărţile dăruite de Titu Maiorescu Bibliotecii de Filosofie si Litere

Discuţii

16,40 – 17,00 Mona Mamulea – Institutul de Filosofie, Filosofia relaţiei şi cadrele gândirii maioresciene din perioada criticistă

Discuţii

17,00 – 17,20 Mihai Popa – Institutul de Filosofie, Conceptul de relaţie şi forme culturale la Titu Maiorescu

Discuţii

17,20 – 17,40 Constantin Stoenescu – Universitatea din Bucureşti, Teza formelor fără fond şi dezbaterea privind specificul naţional

Discuţii

17,40 – 18,00 Savu Totu – Universitatea din Bucureşti … Titlu neprecizat

Discuţii

18,00 – 18,20 Viorel Vizureanu – Universitatea din Bucureşti, Deschideri ale logicii maioresciene

Discuţii

18,20 – 18,40 Ilie Pintea – Universitatea Spiru Haret, Concepţia despre filosofie în scrierile de tinereţe ale lui Titu Maiorescu

Discuţii

18,40 – 19,00 Romulus Brâncoveanu – Universitatea din Bucureşti … Titlu neprecizat

Discuţii