Cum citim azi, la 300 de ani de la publicare, Teodiceea lui Leibniz
şi
Tratat asupra principiilor cunoaşterii omeneşti al lui Berkeley

1710-2010

Bucureşti, 19-20 noiembrie 2010


COLOCVIU NAŢIONAL
organizat de
Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti
în colaborare cu
Societatea Română de Filosofie,
Societatea Română de Filosofie Analitică,
revista Analele Universităţii Bucureşti – seria Filosofie

Sedinţa de deschidere

Amf. „Mircea Florian”
Vineri, 19 noiembrie 2020

12:00-12:05 Romulus Brâncoveanu, Decanul Facultăţii de Filosofie
Cuvânt de deschidere

12:05-12: 25 Viorel Vizureanu (Universitatea din Bucureşti):
Semne ale modernităţii în metafizică la Leibniz şi Berkeley

Secţiunea: LEIBNIZ:
Teodiceea

Amf. „Mircea Florian”
Vineri, 19 noiembrie 2020

Moderator: Viorel Vizureanu

12:30-12:35 Introducerea moderatorului

12:35-12:55 Grigore Vida (Universitatea din Bucureşti):
„Excelentul domn Newton” şi acţiunea la distanţă în Teodiceea lui Leibniz

13:00-13:20 Sandu Ion-Adrian (Universitatea din Bucureşti):
Necesitate logică, necesitate fizică şi necesitate morală în Teodiceea lui Leibniz

13:25-13:45 Georgiana Huian (Universitatea din Bucureşti):
Aspecte ale teoriei leibniziene asupra subiectivităţii

13:50-14:10 Claudiu Huian (Universitatea din Bucureşti):
Semnificaţia conceptului de necesitate în Teodicee

14:15-14:45 PAUZA

Moderator: Viorel Vizureanu

14:45-15:05 Delia Şerbescu, (Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti):
Despre optimismul lui Leibniz

15:10-15:30 Alexandra Simion Simescu (Universitatea din Bucureşti):
Sensul răului leibnizian – comparaţie cu percepţia răului contemporan

15:35-15:55 Nicolae Drăguşin, (Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti)
Lectura Teodiceei ca sursa a meliorismului

16:00-16:45 DISCUŢII

Secţiunea BERKELEY:
Principiile cunoaşterii omeneşti

Sala 208
Sâmbătă, 20 noiembrie 2010

Moderator: Constantin Stoenescu

10:00-10:05 Introducerea moderatorului

10:05-10:25 Mircea Flonta (Universitatea din Bucureşti):
Argumente sceptice ale unui adversar al scepticismului

10:30-10:50 Ioan N. Roşca (Universitatea „Spiru Haret”):
Aspecte actuale ale concepţiei lui Berkeley despre existenţă şi cunoaştere

10: 55-11:15 Bianca Patrăşcuţă (Universitatea din Bucureşti):
Lumea ca percepţie

11:20-11:40 Radu-Bogdan Uszkai (Universitatea din Bucureşti):
Fundamentele idealismului subiectiv al lui Berkeley

11:45-12:00 PAUZĂ

Moderator: Mircea Flonta

12:00-12:20 Constantin Stoenescu (Universitatea din Bucureşti):
Argumentul lui Berkeley împotriva materialităţii lumii

12:25-12:45 Ioan Uivaroşi (Universitatea din Bucureşti):
O încercare de a-l re-prezenta pe Berkeley

12:50-13:10 Marin Bălan (Universitatea din Bucureşti):
Elemente medievale în gândirea lui Berkeley

13:15-14:00 DISCUŢII