Universitatea din București și Cosmote prezintă programul Bursele Cosmote. Aflat la prima ediție, acest program, inițiat de compania Cosmote România și susținut de Universitatea din București, are drept scop identificarea și motivarea tinerilor talentați, ambițioși, cu rezultate școlare foarte bune și obiective de carieră clar definite.

Organizat sub forma unui concurs, proiectul Bursele Cosmote se adresează absolvenților clasei a XII-a din anul în curs, care au fost admiși într-o instituție de învățământ superior de stat din România, pe locurile bugetate, forma de învățământ zi, indiferent de profil.

Concursul este organizat în două etape, în perioada 15 septembrie – 9 noiembrie 2010. Prima etapă, care este și eliminatorie, presupune completarea și trimiterea unui dosar de înscriere. Cea de-a doua etapă constă în participarea la un interviu, în urma căruia vor fi desemnați câștigătorii celor 5 burse naționale.

Studenții câștigători vor fi susținuți financiar prin oferirea unei burse lunare de 150 de euro pe întreaga perioadă a anului universitar, timp de 9 luni (octombrie – iulie).

Pentru participarea la concurs sunt eligibile persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

* persoane fizice de cetățenie română;
* vârsta maximă de 25 de ani;
* în anul 2010 au absolvit clasa a XII-a într-o instituție de învățământ
pentru studii medii (liceu sau colegiu tehnic) din România sau din altă
țară;
* până la data finalizării perioadei de înscriere la Concurs, respectiv 15
octombrie 2010, au fost admise într-o instituție de învățământ superior
de stat din România, categoria “fără plată”, la zi, indiferent de profil;
* transmit dosarul de înscriere completat integral și corect, până la data
de 15 octombrie 2010 inclusiv (data poștei sau a trimiterii în format
electronic).

Nu sunt eligibile pentru participarea la acest concurs persoanele care
primesc o altă bursă din partea altei societăți, organizații sau instituții de stat – alta decât instituția de învățământ superior la care au fost admise, cu excepția burselor cu caracter social.

Dosarul de înscriere la Concurs trebuie sã cuprindă în mod obligatoriu
următoarele documente:

* Formular de înscriere (formatul se găsește pe site);
* Carte de identitate/Buletin de identitate – copie;
* CV – maxim 2 pagini în format A4;
* Eseu cu privire la pasiunile personale, planurile de viitor și speranțele legate de facultate și de viitoarea profesie – maxim 400 cuvinte;
* Copie legalizată după fișa/foaia matricolă eliberată de liceul în cadrul căruia candidatul a absolvit clasa a XII-a;
* Dovada admiterii la facultate – adeverință de student (în care să fie
precizată facultatea, anul de studiu și notele de admitere) – original;
* Diplome care atestă participarea la concursuri, olimpiade, activități extrașcolare – copie.
* Documentele mai sus menționate trebuie transmise în limba română, într-un
dosar cu șină – pentru documentele transmise prin poștă.

Mai multe informații legate de regulamentul de concurs, criteriile de selecție sau răspunsuri la întrebări găsiți pe site-ul: www.burselecosmote.ro.