Facultatea de Filosofie organizează, în conformitate cu Regulamentul Universităţii din Bucureşti, concursul pentru obţinerea burselor de performanţă ştiinţifică 2010.
La concurs pot participa studenţi de la studiile de licenţă (începând cu anul II) şi masteranzi.
Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:
•    Proiectul temei de cercetare;
•    Recomandarea  cadrului didactic îndrumător al temei de cercetare;
•    CV candidat;
•    Adeverinţă referitoare la situaţia şcolară;
Data limită pentru depunerea dosarului – 15.10.2010, ora 12,00.
Data susţinerii publice va fi comunicată din timp.