SIMPOZION NAŢIONAL Maiorescu şi maiorescianismul în conştiinţa filosofică românească actuală, prilejuit de împlinirea a 170 de ani de la naşterea gânditorului. Simpozionul este organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti împreună cu Societatea Română de Filosofie, în ziua de 26 noiembrie 2010.

Titu Maiorescu este socotit de cei mai mulţi dintre cercetătorii istoriei culturale româneşti drept iniţiatorul spiritului critic în cultura noastră şi întemeietorul primei şcoli filosofice româneşti. Astăzi nimeni nu-i contestă în mod categoric aceste calităţi. Totuşi, lui Titu Maiorescu îi este ataşată de contemporanii noştri şi „imaginea” pe care o propunea, odată, Constantin Noica: aceea de „duh al pustiului”. Organizatorii îşi propun ca, împreună cu participanţii la simpozion, să pună sub observaţie locul pe care opera lui Maiorescu şi opera „maiorescienilor” îl au în conştiinţa filosofică românească actuală.

Simpozionul va avea două momente:

(1) COLOCVIU pe următoarele teme:

a) Instituţii culturale mentorate de Titu Maiorescu;

b) Atitudinea critică a lui Maiorescu faţă de cultura românească. Maiorescianismul astăzi;

c) Şcoala filosofică de tradiţie maioresciană. Critica criticismului maiorescian în gândirea interbelică.

(2) SESIUNE DE COMUNICĂRI, cu următoarele secţiuni:

Istoria filosofiei europene în cursuri

Logica maioresciană

Filosofia de tinereţe

Locul desfăşurării: Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 204, Sector 6, Bucureşti.

Comitetul de organizare:

Acad. Gheorghe Vlăduţescu

Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

Conf. univ. dr. Viorel Cernica

Conf. univ. dr. Constantin Stoenescu

Conf. univ. dr. Savu Totu

Conf. univ. dr. Viorel Vizureanu
Informaţii privind participarea

Sunt invitaţi să participe la simpozion cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenţi. Persoanele care doresc să se înscrie în program sunt rugate să trimită, până la 15 XI 2010, titlul comunicării şi un scurt CV, la adresa de email: tmaiorescu.simp@gmail.com. Programul simpozionului va fi definitivat până la 19 XI 2010 şi va fi postat pe site-ul Facultăţii de Filosofie: www.ub-filosofie.ro. Pentru orice detalii privind participarea şi organizarea simpozionului vă puteţi adresa organizatorilor la adresa de email menţionată (persoană de contact: Conf. univ. dr. Viorel Cernica) sau la numerele de telefon: (021) 318 65 76,  (021) 318 15 56,  (021) 318 29 74.