• Programari disertatie si licenta iunie 2010

PROGRAMARE DISERTAŢIE
SESIUNEA : IUNIE 2010
ÎNSCRIERI:  1 – 7  iunie   2010
SUSŢINERE DISERTAŢIE : 22 iunie, ora 9,00
ACTE  NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE
1.    CERERE TIP DE ÎNSCRIERE;
2.    FIŞA DE LICHIDARE;
3.    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE;
4.    CERTIFICAT DE NAŞTERE, ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
5.    DIPLOMĂ BACALAUREAT  ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
6.    DIPLOMĂ DE LICENŢĂ  ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
7.    COPIE CARTE IDENTITATE;
8.    2 FOTOGRAFII TIP B.I.;
9.    DOSAR PLIC;
10.    LUCRAREA DE DISERTAŢIE ÎN FORMAT ELECTRONIC ŞI PE SUPORT DE HÂRTIE .
MASTERANZII ÎŞI POT RIDICA DIPLOMA DE BACALAUREAT ŞI DE LICENŢĂ PENTRU LEGALIZARE ÎN PERIOADA 17-28 MAI 2010

PROGRAMARE LICENŢĂ
SESIUNEA : IUNIE 2010

ÎNSCRIERI:  1 – 7  iunie   2010
SUSŢINERE LICENŢĂ : 21  iunie 2010, ora 9,00
ACTE  NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ
1.    CERERE TIP DE ÎNSCRIERE;
2.    FIŞA DE LICHIDARE;
3.    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE;
4.    CERTIFICAT DE NAŞTERE ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
5.    DIPLOMĂ BACALAUREAT ÎN ORIGINAL SAU ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
6.    COPIE CARTE IDENTITATE;
7.    CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ ÎN ORIGINAL;
8.    2 FOTOGRAFII TIP B.I.;
9.    DOSAR PLIC;
10.    LUCRAREA DE LICENŢĂ  ÎN FORMAT ELECTRONIC ŞI PE SUPORT DE HÂRTIE (CARTONATĂ, NU CU SPIRĂ).
STUDENŢII ÎŞI POT RIDICA DIPLOMA DE BACALAUREAT PENTRU LEGALIZARE ÎN PERIOADA 17-28 MAI 2010

  • ANUNŢ IMPORTANT

ÎNTRUCÂT PREGĂTIREA DISERTAŢIEI ESTE NOTATĂ ŞI  CREDITATĂ ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎNCEPÂND CU ACEST AN ABSOLVENŢII STUDIILOR DE MASTERAT, ANUL II DE LA TOATE PROGRAMELE, TREBUIE SĂ  PREZINTE, DE URGENŢĂ, CONDUCĂTORILOR DE DISERTAŢIE REZULTATELE ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ.
TERMEN LIMITĂ: 22 MAI 2010

  • ANUNŢ

STUDENŢII DIN ANUL II (MODULUL FILOSOFIE) SUNT RUGAŢI SĂ DEPUNĂ CEREREA DE MODUL PENTRU ANUL III (VOR FI TRECUTE CELE 3 MODULE ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR) PÂNĂ LA DATA DE 31 MAI 2010, LA SECRETARIAT. STUDENŢII CARE NU VOR  DEPUNE CEREREA VOR FI REPARTIZAŢI DIN OFICIU.

  • Remembering 1989, O privire retrospectiva asupra comunismului în Romania. Philos – Asociaţia studentilor din Facultatea de Filosofie organizează o conferintă dedicată prezentării viziunii generatiei ’89 asupra consecintelor comunismului în societatea noastră. Propunerile de comunicări privind aspectele economice,sociale şi culturale ale perioadei comuniste trebuie trimise la adresa de e-mail racanelioana@yahoo.com. Conferinta va avea loc în zilele de 13 şi 14 mai 2010, la sediul Facultătii. Coordonator: Ioana Anton, Organizator: Mihaela Dumitraşcu.