Rezultate admitere studii de licenta sesiunea Septembrie 2013

Rezultate admitere studii de licenta sesiunea iulie 2013

Programul inscrierilor pentru admitere: L-V: 9:00-14:00 si S-D: 9:00-12:00

ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ – Sesiunea septembrie 2013

Inscriere candidati: 3 – 10 Septembrie 2013
Număr locuri scoase la concurs studii de licenţă: 14 locuri buget
45 locuri cu taxă

ADMITEREA SE FACE PE BAZA MEDIEI DE LA BACALAUREAT

În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1.    Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2.    Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3.    În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia  în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4.    Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1,2,3, candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.
ACTE  NECESARE:

 •     DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
 •     FOAIA MATRICOLĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
 •     DIPLOMA DE LICENŢĂ  ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ (pentru candidaţii licenţiaţi)
 •     COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE
 •     COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE
 •     COPIE CARTE DE IDENTITATE
 •     ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
 •     3 FOTOGRAFII (tip buletin)
 •     DOSAR PLIC
 •    CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
 •     TAXA DE ADMITERE – 120  lei  (se achita la Secretariat).  Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)