Prof. univ. dr. Viorel Cernica

Prof. univ. dr. Viorel Cernica este doctor în filosofie din 1999 şi specialist în filosofie românească, filosofia culturii, fenomenologie franceză, filosofia logicii, filosofie kantiană, precum şi antropologie filosofică şi ontologia umanului. Profesorul Cernica a publicat o serie de monografii şi articole de specialitate pe teme de filosofie românească, în particular filosofie românească interbelică şi fenomenologia judicativului. Este profesor universitar în cadrul Facultăţii de Filosofie şi cercetător afiliat al Academiei Române.

CURRICULUM VITAE (PDF)


CURRICULUM VITAELISTA DE LUCRARI

Experienţă didactică și de cercetare

 • Prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei.
 • Conducător de doctorat – Abilitare în domeniul studii universitare de doctorat Filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.
 • Conf. univ. dr. (2007 – 2014), Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei (Catedra de Istoria Filosofiei şi Filosofia Culturii, până în 2010);
 • Lector univ. dr. (2001 – 2008), Universitatea Politehnica din Bucureşti, Catedra de Filosofie, Logică, Psihologie şi Sociologie.
 • Cercetător (1994-2000; 2005 – prezent), Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”.
 • Profesor asociat, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Facultatea de Drept (1999-2003).
 • Profesor asociat, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (2003-2012).
 • Profesor asociat, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (2008 – prezent).

 

Responsabilități administrativ-didactice și de cercetare

 • Director al Școlii Doctorale de Filosofie, Universitatea din București.
 • Membru al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, Universitatea din București.
 • Președinte al Comisiei de contestații – domeniul Filosofie, CNATDCU.
 • Director al Centrului de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIIF), Facultatea de Filosofie, Universitatea din București (2010-2016).
 • Referent oficial în comisii de susținere a unor teze de doctorat, la Universitatea din București: în cotutelă internațională (1), comisie internațională (1), comisii naționale (peste 20); la Universitatea ”A. I. Cuza” din Iași, la Institutul de Filosofie și Psihologie ”C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române.
 • Președinte comisie de susținere a unor teze de doctorat la Școala Doctorală de Filosofie a Universității din București: student-doctorand străin (1), comisie internațională (1), comisii naționale (peste 15).
 • Conducător de doctorat – în anul universitar 2018-20198: 8 studenți-doctoranzi.
 • Membru în comisii de îndrumare a studenților-doctoranzi din Școala Doctorală de Filosofie a Universității din București.
 • Membru în comisii de concurs pentru ocuparea unor funcții didactice sau de cercetare, la Universitatea din București, Universitatea Politehnica din București, ASE București, UNARTE București, SNSPA București, Universitatea Tehnică de Construcții din București, Universitatea ”A. I. Cuza” din Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea ”Ovidius” din Constanța, Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara etc.

 

Responsabilități editoriale și de evaluare

 • Coordonator – (1) Seria de volume colective Studii de istorie a filosofiei româneşti, Editura Academiei Române. (2) Colecţia de „Filosofie românească”, Seriile „Exegeze” şi „Reconstrucţii tematice”, Editura Academiei Române.
 • Editor-in-ChiefJus et Civitas. A Journal of Social and Legal Studies, Editura Universutăţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
 • Co-EditorInternational Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture, Editura Universității din București.
 • Peer reviewer for „Shota Rustaveli National Science Foundation”, Georgia.
  • Referent ştiinţific (reviewer) – reviste (Balkan Journal of Philosophy; Essachess – Journal for Communication Studies) și edituri (Editura Instititul European, Editura Academiei Române, Editura Universităţii din Bucureşti).
  • Membru în Consiliul științific al Editurii Institutul European.
 • Expert evaluator în diferite proiecte de cercetare (POSDRU/187/1.5/S/155559; POSDRU/159/1.5/133675).
 • Membru în comitetele de organizare a unor conferințe internaționale (International Workshop Culture and Religions in the Carpatho-Balkanic region. History and actuality, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 15-16.07.2012; International Conference Identity and Diversity in Contenmporary Culture – Process Philosophy Approaches, University of Bucharest, Faculty of Philosophy, 23-24.09.2016; The International Conference 2400 Aristotle, Faculty of Philosophy, University of Bucharest, 25-26.11.2016; The International conference Contemporary Philosophy: Problems, Trends, and Perspectives, Creative House of Bulgarian Academy of Sciences, Varna, 28.08-01.09.2017) și naționale.

 

Formare

 • Studii universitare de lungă durată

– Universitatea din București, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția de Filosofie și

Istorie (1981-1985)

– Teza de licență: Direcții de abordare a problematicii silogisticii. Contribuții românești în

silogistică.

 • Studii doctorale

– Academia Română, Institutul de Filosofie (1994-1999)

– Teza de doctorat: Personalismul energetic și proiectul antropologic kantian (susținută în

aprilie 1999).

 • Abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Filosofie

– Universitatea din București, Facultatea de Filosofie

– Teza de abilitare: History of Philosophy, Phenomenology of Judgment, Hermeneutics of   

            Culture: Concepts, Methodologies, Applications (susținută în noiembrie 2015).

 

Proiecte de cercetare internaționale și mobilități

 • Church and Culture in Romanian and Bulgarian History. The Future of Religion in the Balkans, Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge, and Romanian Academy, Institute of Philosophy and Psychology; 2012-2014. – Member of Scientific Staff.
 • Culture and Value in Late Modernity. The Approach of the Process Ontology through Art and Values in Knowledge-Based Societies in Romania and Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge; and Romanian Academy, Institute of Philosophy and Psychology, and University of Bucharest, Faculty of Philosophy; 2015-2017. – Member of Scientific Staff.
  • Mobilitate de cercetare – Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge (în cadrul primului proiect de cercetare); Sofia – oct. 2012. Tema: On the Phenomenology of Religious Act.
  • Mobilitate de cercetare – Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge (în cadrul celui de-al doilea proiect de cercetare); Sofia – oct. 2015. Tema: The Ontology of the Judicative. The Outline of a Pre-Judicative Ontology.
  • Mobilitate T.A. Erasmus (mobilitate de predare) – Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova, aprilie 2017. Tema: Categorie filosofică și concept intercultural.
  • Mobilitate de cercetare – Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge; Varna – sept. 2017. Tema: Theological Judgments and Non-Judicative Experience.
  • Mobilitate T.A. Erasmus (mobilitate de predare) – Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova, aprilie 2018. Tema: Forme culturale și funcții spirituale.

 

Granturi și proiecte de cercetare naționale

Granturi:

 • Reconstrucţia filosofiei româneşti din perspectiva unor concepte interculturale (Universitatea Politehnica din Bucureşti; 2007-2008) – Responsabil de proiect.
 • Prezenţe româneşti în filosofia universală (Institutul de Filosofie al Academiei Române; 1996) – Membru în echipa de cercetare.
 • Membru al Comisiei de evaluare a „Galei cercetătorului doctoral” organizată în cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155559.
 • Expert independent în cadrul proiectului  POSDRU/159/1.5/133675 Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoașterii prin  burse doctorale și postdoctorale.

Proiecte de cercetare:

 • Clasic şi modern în teoria categoriilor, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române; (2008-2020) – Coordonator al Proiectului Nr. 4: Reconstrucţii categoriale ale filosofiei româneşti.
 • Filosofia românească de la origini până în prezent, în raporturile ei cu gândirea universală, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române; (2005 – 2007) – Membru în echipa de cercetare.
 • Dicţionar de filosofie românească, Institutul de Filosofie al Academiei Române; (1995-2000) – Membru în echipa de cercetare.

 

Afilieri, premii, distincții

 • Membru al Societății Române de Filosofie.
 • Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Brașov.
 • Membru al Societății „Kant” din România.
 • Premiul „Mircea Florian” al Academiei Române, pentru lucrarea Judecată şi timp. Fenomenologia judicativului (pentru 2013, obținut în 2015).
 • Certificate – Hereby the Shota Rustaveli National Science Foundation expresses its appreciations to dr. Viorel Cernica; Georgia, 2014.
 • Premiu la Concursul de eseu filosofic „J. J. Rousseau” organizat de Serviciul Cultural al Ambasadei Franţei la Bucureşti, în 1993.

 

Domenii de cercetare și predare

 • Istoria filosofiei, Hermeneutica filosofică a culturii, Logica și fenomenologia judecății, Hermeneutica pre-judicativă, Filosofie contemporană (Fenomenologie franceză), Filosofie românească.

Cărţi (unic autor)

 • Exerciţii fenomenologice asupra filosofiei româneşti interbelice, Bucureşti, Casa de Presă şi Editură “Mihai Dascal Editor”, 1999. Ediţia a II-a, revizuită: Filosofie românească interbelică. Perspectivă fenomenologică, Iaşi, Editura Institutul European, 2006.
 • Rădulescu-Motru şi proiectul antropologic kantian, Bucureşti, Casa de Presă şi Editură “Mihai Dascal Editor”, 2000. (Teza de doctorat) Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită: Filosofia umanului. Personalism energetic şi antropologie kantiană, Iaşi, Editura Institutul European, 2008.
 • Căutarea de sine şi chemările tradiţiei, Bucureşti, Casa de Presă şi Editură “Mihai Dascal Editor”, 2002. (Studii filosofice)
 • Topos-ul formal şi istoric al silogisticii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003.
 • Proiectele filosofiei kantiene, Iaşi, Editura Institutul European, 2004. (Studii kantiene)
 • Fenomenul şi nimicul. Proiectul fenomenologic – concept şi aplicaţii, Bucureşti, Editura Paideia, 2005.
 • Cetatea sub blocada ideii. Schiţă fenomenologică a istoriei gândirii politice, Iaşi, Editura Institutul European, 2005.
 • Răstiri către sine. Încercări de ideologie polifonică, Bucureşti, Editura Paideia, 2006. (Eseuri filosofic-literare)
 • Situaţiile existenţiale, Bucureşti, Editura Paideia, 2007.
 • Răstiri către cei de-o seamă cu sine. Încercări noi de ideologie polifonică, Bucureşti, Editura Paideia, 2009. (Eseuri filosofic-literare)
 • Judecată şi timp. Fenomenologia judicativului, Iaşi, Editura Institutul European, 2013.
 • Rezervaţii naturale. Poeme şi noeme în cheia ideologiei polifonice, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2013. (Poeme şi noeme; eseuri literar-filosofice)
 • Lucrări de Istoria Filosofiei Româneşti, vol. I şi II, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015. (Studii de filosofie românească publicate, în reviste de specialitate, reviste de cultură şi în volume colective, până în 2014.)
 • Temporalitatea experienței nonjudicative. Timpul lenei, București, Editura Universității din București, 2017.

 

Volume coordonate / editate

 • Studii de istorie a filosofiei româneşti, Bucureşti, Editura Academiei Române, Vol. II-XIII (13 volume: 2007-2018).
 • Constantin Noica în filosofia românească, Georgeta Marghescu și Viorel Cernica (ed.), București, Editura Printech, 2009.
 • Mircea Florian. Reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, Mihaela Pop și Viorel Cernica (ed.), București, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.
 • Cultura postmodernă. Orizonturi de interpretare, Georgeta Marghescu și Viorel Cernica (ed.), București, Editura Printech, 2010.
 • Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, (editor invitat), Anul LX, vol. I – 2011, Editura Universității din București.
 • Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga, Georgeta Marghescu și Viorel Cernica (ed.), Bucureşti, Editura Printech, 2012.
 • Filosofia lui P. P. Negulescu. Reconsiderări istorice, Georgeta Marghescu și Viorel Cernica (ed.), București, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014.
 • Hermeneutica ideii de filosofie românească, Constantin Aslam, Viorel Cernica, Oana Şerban (ed.), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015.
 • Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, vol. I, Viorel Cernica (ed.), București, Editura Universității din București, 2016.
 • Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, vol. II, Viorel Cernica (ed.), București, Editura Universității din București, 2017.
 • Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, vol. III, București, Editura Universității din București, 2018.

 

Capitole în cărţi / Studii în volume colective (Selecție)

 • „Logica judicativului şi filosofia”, în vol. Alexandru Surdu – itinerarii logico-filosofice, Bucureşti, Editura Paideia, 2003.
 • „Schiţa unei chrono-logii. Reflecţii vechi şi noi asupra timpului”, în Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Editura Pelican, 2006.
 • „Mitic şi filosofic în rostirea despre om. Antropologie apofatică şi antropologie catafatică”, în N. Mariş, Al. Boboc (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, XV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007.
 • „Principiul de construcţie a ipotezei personalismului energetic”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.
 • „Proiectul unei fenomenologii a judicativului”, în N. Mariş, Al. Boboc (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, XVI, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.
 • „Analitică, dialectică şi judicativ constitutiv la Aristotel, Kant şi Heidegger”, în N. Mariş, Al. Boboc (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, XVII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009.
 • „Schiţă de interpretare a modelului heideggerian de reconstrucţie a umanului”, în N. Mariş, Al. Boboc (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, XVIII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010.
 • „Notă filosofică asupra fantasticului eminescian”, în Mihai D. Vasile (Ed.), Mihai Eminescu în destinul istoric al României, Bucureşti, Editura Paideia, 2013.
 • „Realitate temporală şi fiinţă fictivă la I. D. Gherea”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IX,Timp şi spaţiu în gândirea românească, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013.
 • „Categoria sacrului la Rudolf Otto”, în Mihai Popa şi Sergiu Bălan (coord.), Studii de teoria categoriilor, Vol. V, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013.
 • „Transcendenţa în fenomenologia husserliană şi în metafizica blagiană”, Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. X,Teme ontologice: existenţă, fiinţă, realitate, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014.
 • „Categorie, concept intercultural şi experienţă filosofică”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XI, Lucian Blaga, 120 de ani de la naştere, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015.
 • „Studii în hermeneutica pre-judicativă – o introducere”, în Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, vol. I, București, Editura Universității din București, 2016.
 • „Negativitatea judecății. Schița unei interpretări și două aplicații (Constantin Noica, Mircea Florian), în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016.
 • „Judecăți comune și prejudecăți filosofice despre utilitate”, în Vasile Macoviciuc (coord.), București, Editura ASE, 2017.
 • „Prejudecăți comune și judecăți filosofice privind transcendența”, în Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XIII, București, Editura Academiei Române, 2017.
 • „Culture and prejudice”, in Bordering the European Identity, V. Vizureanu, S. Laegreid, O. Șerban (eds), București, Editura Universității din București, 2017.
 • „Temporalitatea experienței nonjudicative. Timpul morții”, în Viorel Cernica (coord.) Studii de hermeneutică pre-judicativă și meontologie, București, Editura Universității din București, 2017.
 • „Prejudecăţile şi experienţa raţională”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XIV, Intelect, raţiune, speculaţiune, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018.
 • „Theological judgments and non-judicative experience”, în Viorel Cernica (coord.) Studii de hermeneutică pre-judicativă și meontologie, București, vol. III, Editura Universității din București, 2018.
 • „O schiţă a istoriei filosofiei româneşti din ultima sută de ani pornind de la un gând al lui Constantin Noica”, în Al. Surdu, Mona Mamulea, O.-G. Grama, Simpozionul Național ”Constantin Noica”, Ediția a X-a., Sentimentul românesc al ființei, București, Editura Academiei Române, 2018.

 

Studii / articole în reviste de specialitate (Selecție)

 • „Silogistica: bibliografie selectivă românească”, în Revista de filosofie, nr. 2/1986.
 • „Les fondements de l’existence humaine et le sens actuel du sacrifice”, în Revue Roumaine de Philosophie, nr. 1-2/1997. (Varianta în limba română – Fundamentele existenţei umanului şi sensul actual al sacrificiului, în vol. Căutarea de sine şi chemările tradiţiei.)
 • „Cetăţean, conducător şi rânduială politică în ‘Republica’ lui Platon”, în Revista Română de Sociologie, nr. 5-6/2002. (cap. din Cetatea sub blocada ideii)
 • „Kantianismul – filosofie a proiectelor”, Revista de filosofie, nr. 3-4/2000; varianta în limba engleză, „Kantianism – a Philosophy of Projects”, Revue Roumaine de Philosophie, Tome 46, nr.1-2, 2002. (Republicată în volumul: Căutarea de sine şi chemările tradiţiei.)
 • „Mircea Vulcănescu – schiţa unei meontologii afective”, în Revista Română de Sociologie, nr. 1-2/2004.
 • „Notă despre transcendental”, în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Vol. LVII. Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, Nr. 2/2005.
 • „O posibilă reconstrucţie a conceptului kantian al finalităţii”, în Revista de filosofie, nr. 5-6/2005.
 • „The Icon as a Revelation of the Divine”, în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, Vol. LVIII, No 1 / 2006; varianta în limba română – “Icoana” ca revelare a divinului, în Contemporanul, nr. 29 (326)/18 iulie 1996.
 • „Note asupra istoricităţii filosofiei contemporane”, în „Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie”, Anul LVI; 2007.
 • „Models of reconstruction of the human. The philosophical anthropology – Max Scheler”, în Buletinul UPG Seria Ştiinţe Socio Umane şi Juridice, Nr. 2 / 2009.
 • „Reducţia fenomenologică husserliană”, în Revista de filosofie, Nr. 3-4 / 2010.
 • „Observaţie asupra originii gândirii”, în Cercetări filosofico-psihologice, Nr. 2 / 2014.
 • „Gândire judicativă şi experienţă nonjudicativă”, în Cercetări filosofico-psihologice, Nr. 1 / 2015.
 • „Symbolical structures and ideology in the cultural construction”, in Revue Roumaine de philosophie, Nr. 2 / 2015.
 • „The cultural forms as spiritual functions”, in Jus et Civitas. A Journal of Social and Legal Studies, Nr. 2 / 2015.
 • „The Ontology of the Judicative. The Outline of a Pre-judicative Ontology”, in Balkan Journal of Philosophy, Nr. 2 / 2016.
 • „A ‘hidden’ table of categories in Husserl’s constitutive phenomenology”, in Revue Roumaine de philosophie, Nr. 2 / 2016.
 • „Methodological Functions of Some Thematic Concepts”, in Revue Roumaine de Philosophy, no 2/2017.
 • “Problems, ideas, concepts, methods of the Romanian philosophy in the last century”, in Internationale Zeitschrift für Philosophie, No 73/2018.
 • „Functions of cultural prejudices: concepts and applications”, in Journal of Hermeneutics, Art Theory, and Criticism, nr. 20/2018.
 • „On the Particular Condition of Philosophy. A Case Study: The Romanian Philosphy”, in Philosophical-Theological Reviewer, Institute of Philosophy at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2018.

 

Studii în volume ale unor conferinţe internaţionale (Selecție)

 • „The limits of the judicative. Nonjudicative senses at Noica and Levinas”, în Philosophical relevance of the contemporary challenges, Bucharest, Editura Printech, 2008.
 • „The Philosophy of Anthim Ivireanul’s Sermon”, în vol. Georgia and the European World-Philosophical-Cultural Dialogue, Vol. I, Tbilisi State University, 2009.
 • „The Cioranian ‚fragment’ and the Structure of Gnostic Representations.” Annals of the Academy of Romanian Scientists, Vol. III 1-2, Bucharest, 2011.
 • „The beginning of the history of Romanian philosophy and the religious phenomenon”, in The Annals of the University of Buchares. Philosophy Series), Anul LXI, No II, July-December 2012.
 • „Religion and philosophy in the contemporary culture – Case study”, in Bogdana Todorova (ed.), The Balkans as reality. Cultural Policy and Religious Communities in the Balkans: Present Condition and Future Development, Proceedings of the Third International Workshop, 5-7 October 2012, Publishing House „St. Ivan Rilski” – University of Mining and Geology, Sofia, 2013.
 • „On the Phenomenology of Religious Act”, in Mihaela Pop, Oana Şerban (ed.), Culture and Religion in the Balkans, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014.
 • „Some Formal and Historic-Philosophical Researches of Syllogistics”, Aristotel 2400, București, Editura Universității din București, 2017.

 

Studii în volume ale unor conferinţe naţionale (Selecție)

 • Statutul filosofic al judicativului, în vol. Strategii cognitive şi integrare europeană, Bucureşti, Editura Politehnica Press, 2003.
 • Reducţie fenomenologică şi reducţie postmetafizică, în vol. Argumentare, comunicare, educaţie. Noi controverse în filosofia contemporană, Bucureşti, Editura Printech, 2008.
 • „Observaţii asupra dialecticii noiciene”, în col. Constantin Noica în filosofia românească, Editura Printech, Bucureşti, 2009.
 • „Aspecte formale ale teoriei datului recesiv”, în Mihaela Pop şi Viorel Cernica (coordonatori), Mircea Florian. Reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.
 • „Sensuri ale postmodernităţii filosofice”, în Georgeta Marghescu şi Viorel Cernica (coordonatori), Cultura postmodernă. Orizonturi de interpretare, Editura Printech, Bucureşti, 2010.
 • „Tehnici hermeneutice noiciene”, în vol. „Studii de istorie a filosofiei româneşti, Vol. VII, Supliment „Simpozionul Naţional Constantin Noica, „Bucuriile simple”, Arad, 9-10 sept. 2011.
 • „Eficacitatea istorică a antinomiei transfigurate blagiene”, în vol. „Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga”, Bucureşti, Editura Printech, 2012.
 • „Preliminarii la o teorie a experienţei topologice”, în Constantin Aslam, Viorel Cernica, Oana Şerban (coord.), Hermeneutica ideii de filosofie românească, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015.

 

Traduceri şi ediţii critice

 • Marin Ştefănescu, Le dualisme logique. Essai sur l’importance de sa réalité pour le problème de la connaissance / Dualismul logic. Eseu asupra importanţei realităţii sale pentru problema cunoaşterii, Bucureşti, Editura Academiei Române (în curs de apariţie).
 • Marin Ştefănescu, Essai sur le rapport entre le dualisme et le théisme de Kant. Contribution à l’Intelligence de laCritique de la Raison Pure” / Eseu asupra raportului dintre dualismul şi teismul lui Kant. Contribuţie la înţelegerea „Criticii raţiunii pure”, în vol. cit.

 

Conferinţe internaţionale (Selecție)

 • The Limits of the Judicative. Nonjudicative Senses at Noica and Levinas, Conferința internaţională Philosophical relevance of the contemporary challenges. Organizatori: Universitatea Politehnica din București, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, Universitatea de Stat din Tbilisi, Georgia; Universitatea Politehnica din București, 19.10.2007.
 • Emil Cioran – Subjectivity, History, and Skepticism. Bibliothematic outline / Emil Cioran – subiectivitate, istorie şi scepticism. Schiţă bibliotematică, Seminarul internaţional Centenarul Emil Cioran; Universitatea „Sf. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria, 11.05.2011.
 • The beginning of the history of Romanian philosophy and the religious phenomenon, Workshop internațional Culture and Religions in the Carpatho-Balkanic region. History and actuality, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 15-16.07.2012.
 • Religion and Philosophy in the Contemporary Romanian Culture, The third international Workshop: Cultural Policy and Religious Communities on the Balkans (Present condition and Future Development), Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge, Sofia, 5-7.10.2012.
 • The ontology of the judicative, International Conference Interdisciplinary Approaches to Process Philosophy, Department “Social Theories, Strategies and Forecasts”, Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge, Sofia, 8-9.10. 2015.
 • The structural negativity of the value judgment, International Conference Identity and Diversity in Contenmporary Culture – Process Philosophy Approaches, University of Bucharest, Faculty of Philosophy, 23-24.09.2016.
 • Research of Syllogism in Romanian Philosophy / Cercetarea silogismului în filosofia românească, The International Conference 2400 Aristotle, Faculty of Philosophy, University of Bucharest, 25-26.11.2016.
 • The theological judgments and the non-judicative experience, The International conference Contemporary Philosophy: Problems, Trends, and Perspectives, that has been held at the Creative House of Bulgarian Academy of Sciences, Varna, from August 28th to September 1st 2017, organized by Institute for Study of Societies and Knowledge – BAS.

 

Conferinţe naţionale (Selecție)

 • Personalismul energetic şi proiectul antropologic kantian, Simpozionul Naţional Rădulescu-Motru şi învăţătura poporului român, 14.03.1997.
 • Metode semnificative în istoriografia filosofiei, la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, cu tema Filosofia istoriei filosofiei, 26.11.1999.
 • Statutul filosofic al judicativului, Sesiune de comunicări ştiinţifice, Universitatea Politehnica Bucureşti, Departamentul Disciplinelor Socio-umane, 30 V 2002.
 • Principiul de construcţie a ipotezei personalismului energetic, Simpozionul Naţional Rădulescu-Motru în posteritatea critică, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 16.03.2007.
 • Ion Petrovici – Ideea de neant şi argmentul cosmologic, Simpozionul Naţional „Actualitatea filosofiei lui Ion Petrovici”, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 23.11.2007.
 • Reducţie fenomenologică şi reducţie postmetafizică, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice Argumentare, comunicare, educaţie. Noi controverse în filosofia contemporană, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic şi Ştiinţe Socio-Umane, 31.10.2008.
 • Modelul de filosofare al ontologiei noiciene, Conferinţa Naţională Filosofia lui Constantin Noica astăzi, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 24-25.04.2009.
 • Sensuri ale postmodernităţii filosofice, Conferința naţională Cultura postmodernă, mass-media şi noua realitate culturală, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Catedra de Ştiinţe Socio-Umane, 11.11.2009.
 • Orizonturi ale construcţiei filosofice în opera lui Constantin Noica, Colocviul omagial Constantin Noica – 100 ani de la naştere, organizat de Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, Muzeul Judeţean Teleorman, Consiliul Judeţean Teleorman, Primăria Municipiului Alexandria; 25.06.2009.
 • Aspecte formale ale datului recesiv, Simpozionul Naţional Mircea Florian – Opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 19-20.03.2010.
 • Modele de filosofare şi ideologii culturale. Maiorescianismul astăzi, Simpozionul Naţional Titu Maiorescu în conştiinţa filosofică românească actuală, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 26.11.2010.
 • Sensul unei deconstrucţii tematice a „Convorbirilor cu Cioran”, Simpozionul Naţional Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 20.05.2011.
 • „Cosmologia” umanului la Lucian Blaga, Simpozionul Naţional Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 09.11.2011.
 • Topos-ul contemplativ în istoria culturală a filosofiei. Înţelegere vs. comprehensiune, Simpozionul Naţional Hermeneutica ideii de filosofie românească, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 08-09.11.2013. În cadrul Programului aniversării a 150 de ani de existenţă a Universităţii din Bucureşti.
 • Ideea de transcendenţă în metafizica lui Blaga, la Colocviul Categorii în filosofia românească: Existenţă, fiinţă, realitate, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Departamentul de Filosofie, Secţiunea de Istorie a Filosofiei Româneşti, 1605.2014.
 • Filosofia lui Edith Stein în „Scrisori către Roman Ingarden”, la Masa rotundă în jurul lucrării Autoportret în scrisori III. Scrisori către Roman Ingarden, Snagov, Editura Carmelitană, 2014, Facultatea de Filosofie a Universității din București, 27.06.2014 .
 • Categorie, concept intercultural şi experienţă filosofică, Conferinţa naţională Categorii filosofice şi concepte interculturale în filosofia românească, Facultatea de Filosofie a Universității din Bucureşti, 27.02.2015.
 • Predicarea negativă şi categoria limitaţiei la Noica şi Blaga, la Conferinţa Naţională Ontologie şi metafizică în filosofia românească, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 27.11.2015.
 • Categoria transcendenței în filosofia românească din ultimul secol, Colocviul Categorii ale cunoașterii în filosofia românească a secolului al XX-lea, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Departamentul de Filosofie, Secţiunea de Istoria Filosofiei Româneşti, 04.11.2016.
 • Funcțiile prejudecăților culturale. Aplicație la filosofia românească, Conferința Națională Gânditori români în cultura universală, Universitatea Politehnica din București, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane, 27.10.2017.
 • Funcțiile prejudecăților culturale în filosofia culturii a lui Titu Maiorescu, Conferința națională Titu Maiorescu în cultura actuală, Facultatea de Filosofie a Universității din Bucureşti, 24.11.2017.
 • Filosofie şi cultură filosofică în România interbelică, Workshop, Muzeul judeţean „Teohari Antonescu”, Giurgiu; 18 mai 2018.
 • Modalităţi de reconstrucţie a istoriei filosofiei româneşti, Conferinţa naţională „Gânditori români în cultura universală”, Universitaea Politehnica din Bucureşti, 02.11.2018.
 • Prejudecăţi constitutive ale istoriilor filosofiei româneşti, Conferinţa naţională Faţa văzută şi nevăzută a filosofiei româneşti, Facultatea de Filosofie, 16.11.2018.

 

Recenzii, prefețe, articole

Recenzii (Selecție):

– Florica Diaconu şi Marin Diaconu, Dicţionar de termeni filosofici ai lui Lucian Blaga. Introducere prin concepte (Editura Univers Enciclopedic, 2000), Revista de filosofie, nr. 5-6/2001.

– Marin Diaconu, C. Rădulescu-Motru. Biobliografie (Editura Institutului de Teorie Socială, 2000), Revista de filosofie, nr. 3-4/2001.

– Constantin Schifirneţ, Geneza modernă a ideii naţionale. Psihologie etnică şi identitate românească (Editura Albatros, 2001), Revista română de sociologie, nr. 5-6 / 2004.

– Constantin Schifirneţ, C. Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale (Editura Albatros, vol. I 2003; vol. II 2004), Revista română de sociologie, nr. 1-2 / 2005.

– G. G. Constandache (coord.), Perspectivă filosofică asupra tehnicii (Bucureşti, Editura Printech, 2006), Revista de filosofie, nr. 3-4 / 2006 („Consideraţii asupra unui volum despre filosofia tehnicii”).

– Ion Pogorilovschi, Sophrosyne or Wisdom of the Earth – Brancusi / Brâncuşi – Sophrosyne sau Cuminţenia pământului (Universalia Publishers, New York, 2005), Symposion, Tomul IV, Nr. 2 (8), 2006.

– Adrian Niţă, Deşertul interogaţiilor (Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007), în Revista de filosofie, Nr. 1-2 / 2010 („Schiţa unei istorii a filosofiei prin deconstrucţia conceptului existenţei”).

– Constantin Schifirneț, Modernitatea tendențială. Reflecții despre evoluția modernă a societății (București, Editura Tritonic, 2016), în Revista de filosofie, nr. 1/2018.

Prefeţe (Selecție):

– „Argument”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, III, IV, VI, București, Editura Academiei Române, 2007, 2008, 2008, 2010.

– „Argument”, în vol. col. Constantin Noica în filosofia românească, Editura Printech, Bucureşti, 2009.

– „Cuvânt înainte la o colecţie de filosofie românească”, în Mihai Popa, Historia sub specie eternitatis, Editura Academiei Române, 2010; reluat în Constantin Aslam, Constantin Noica – spre un model neoclasic de gândire, Editura Academiei Române, 2010.

– „Argument”, în vol. Mircea Florian – reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.

– „Introducere”, în vol. Cultura postmodernă. Orizonturi de interpretare, Editura Printech, Bucureşti, 2010.

– „Poziţia lui Blaga în filosofia românească. Scolasticism şi creaţie filosofică”, Introducere la vol. Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Printech, 2012.

– „P.P. Negulescu şi dominantele tematice ale filosofiei actuale”, Introducere la vol. P. P. Negulescu. Reconsiderări istorice, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014.

– „Prefaţă”, la vol. Hermeneutica ideii de filosofie românească, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015.

– Prefaţă la Mihai-Dragoş Vădana, Meditaţie şi reconstrucţie metafizică la Descartes, Bucureşti, Editura Eikon, 2018.

Articole (Selecție):

– Prezentarea conferinței „Constantin Noica în filosofia românească” (2009), în Revista de filosofie, nr. 5-6 / 2009.

– Prezentarea conferinței „Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii” (2010), în Revista de filosofie, Nr. 5-6 / 2010.

– Prezentarea simpozionului naţional „Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei” (2011), în Cercetări filosofico-psihologice / Philosophisch-Psychologische Untersuschungen, nr. 1 / 2011.

– Articole pentru Enciclopedia de filosofie românească (on-line): Ion Banu; Mircea Florian, I. D. Gherea, Ludwig Grunberg, Grigore Popa, Eufrosin Poteca, Alexandru Tănase.

– Articole publicate în diferite reviste literare și de cultură: Astra, Axioma, Ateneu, Caiete critice, Contemporanul. Ideea europeană, Convorbiri literare, Cultura, Dealul melcilor, Idei în dialog, Libris, Noua revistă română, Romanian Review, Timpul, Viața românească.

 

Invitat la Radio Romania Cultural, Emisiunile „Izvoare de filosofie” și „Acolade”

– Proiect radiofonic: Filosofia europeană în lecturi filosofice româneşti; 12 episoade (difuzat în două rânduri, în 2011 și 2012).

– În perioada 1996 – 2019, participare la aproximativ 120 de emisiuni pe teme filosofice.