Call for papers: Cum citim azi, la 300 de ani de la publicare, Teodiceea lui Leibniz şi Tratat asupra principiilor cunoaşterii omeneşti al lui Berkeley

Cum citim azi, la 300 de ani de la publicare, Teodiceea lui Leibniz şi Tratat asupra principiilor cunoaşterii omeneşti al lui Berkeley 1710-2010 Bucureşti, 19-20 noiembrie 2010, COLOCVIU NAŢIONAL organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Societatea Română de Filosofie, Societatea Română de Filosofie Analitică şi revista Analele Universităţii Bucureşti – seria Filosofie În timpul vieţii, Leibniz a publicat o singură lucrare filosofică importantă, Essais de Théodicée, în 1710; o lucrare complexă, abordând teme din metafizică, teologie raţională şi revelată, filosofie morală, filosofie naturală şi angajând diverse forme de argumentare. Tot în 1710, George Berkeley a publicat A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, în care a analizat natura şi originea ideilor şi a lansat concepţia sa denumită „imaterialism”. Tratatul conţine variate subiecte de Mai multe detalii …

Call for papers: Colocviul national Leibniz – Berkley

Cum citim azi, la 300 de ani de la publicare, Teodiceea lui Leibniz şi Tratat asupra principiilor cunoaşterii omeneşti al lui Berkeley 1710-2010 Bucureşti, 19-20 noiembrie 2010, COLOCVIU NAŢIONAL organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Societatea Română de Filosofie, Societatea Română de Filosofie Analitică şi revista Analele Universităţii Bucureşti – seria Filosofie