Fenomenologia între metodă şi tehnică – Apel la contribuţii

Colocviu organizat de Centrul de Studii Fenomenologice (Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti)   Fenomenologia între metodă şi tehnică Apel la contribuţii       Centrul de Studii Fenomenologice din cadrul Facultății de Filosofie organizează colocviul „Fenomenologia între metodă şi tehnică”, ce va avea loc în data de 24 – 25 mai 2013 la Facultatea de Filosofie. Colocviul are drept scop deschiderea unui dialog critic cu privire la raportul dintre metodă și tehnică în fenomenologie. Cum anume suportă fenomenologia alăturarea acestor două concepte constituante?  Cum se poate legitima fenomenologic această legãtură? Care este relația dintre tehnica înţeleasă ca tehnologie şi tehnica înţeleasă ca metodă? În ce sens, la originile fenomenologiei (Husserl), idealul de filozofie ca ştiinţă riguroasă presupunea raportul dintre metodă şi tehnică? Este oare posibil să înţelegem preeminenţa metodei în ştiinţele Mai multe detalii …