Concurs “Teza mea în 180 de secunde”

Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală si Institutul Francez din România au lansat inscrierile pentru cea de-a patra ediție a concursului Teza mea în 180 de secunde.
Acest concurs permite doctoranzilor să își prezinte subiectul cercetării lor în franceză, folosind termeni simpli, în fața unui auditoriu profan și variat.

Programare colocviu admitere doctorat septembrie 2013

–         Prof.dr. Gheorghe Vlăduţescu:                      23.09.2013,   ora 9,00 –         Prof.dr. Bănşoiu Nelu:                                   23.09.2013,   ora 9,00 –         Prof.dr. Iliescu Adrian Paul:                          23.09.2013, ora 14,00 –         Prof.dr. Morar Vasile:                                    23.09.2013,   ora 9,00 –         Prof.dr. Mircea Dumitru:                               24.09.2013,  ora 14,00 –         Prof.dr. Mureşan Valentin:                            24.09.2013,  ora 14,00 –         Prof.dr. Brâncoveanu Vasile Romlus:           24.09.2013,  ora 14,00 –         Prof.dr. Geană Gheorghiţă:                            24.09.2013,  ora 11,00 –         Prof.dr. Pârvu Ilie:                                          24.09.2013,  ora 14,00 –         Prof.dr. Flonta Mircea:                                   24.09.2013,  ora 14,00 –         Prof.dr. Boboc Alexandru:                             24.09.2013,  ora 14,00  

Admitere doctorat 2013 – Metodologie

Universitatea din Bucureşti Facultatea de filosofie Şcoala doctorală de filosofie     Metodologia de admitere la doctorat , septembrie 2013   1)      Colocviul (concursul) de admitere la doctorat pe anul 2013 va fi organizat după următorul program: –          Înscrierea: 16-20 septembrie, la sediul facultăţii de filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204. –          Colocviul: în intervalul 21-25 septembrie (conform planificării conducătorului de doctorat care trebuie consultat în acest sens). –          Afişarea:  26 septembrie. 2)      Conform art. 32-33 din Codul studiilor universitare de doctorat, anunţarea numărului de locuri vacante, a felului în care se face selecţia candidaţilor,  a formei şi conţinutului colocviului de admitere sunt prerogativa exclusivă a conducătorului de doctorat. Înmatricularea câştigătorilor se face cu avizul Consiliul Şcolii doctorale, la propunerea conducătorului de doctorat. Conducătorii de doctorat vor afişa până  la data Mai multe detalii …

Anunt pentru doctoranzi

ÎN ATENŢIA DOCTORANZILOR Conform noului Regulament de Organizare a doctoratelor solicităm tuturor doctoranzilor aflaţi în situaţia de a susţine public teza, să includă în dosarul de susţinere următoarele acte: –         Copie buletin (2 exemplare) –         Copie certificat căsătorie (2 exemplare), după caz –          Copii legalizate, în 2 exemplare, după: – certificat naştere – diplomă de bacalaureat – diplomă de licenţă – supliment licenţă – diplomă masterat – supliment masterat –   curriculum vitae (2 exemplare) –   rezumatul tezei cu aprobarea conducătorului (2 exemplare) –   teză doctorat, cartonată (2 exemplare) –   CD (2 exemplare) care va cuprinde: – textul integral al tezei de doctorat (în format PDF) -rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba română (în format PDF) – rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba engleză (în format PDF) – rezumatul, cuvintele-cheie şi Mai multe detalii …

Informatii admitere doctorat

Concursul de admitere doctorat sept. 2012               Organizarea concursului de admitere se face după regulile stabilite de către fiecare conducător de doctorat în perioada 24-27 septembrie 2012. Fiecare conducator de doctorat isi va afisa data interviului. Pentru detalii, candidaţii vor lua legătura cu conducătorul de doctorat. Menţionăm că şi conducătorii de doctorat de peste 65 de ani pot lua candidaţi noi în cotutelă. Rugăm candidaţii să ia legătura cu aceştia din timp. Toţi candidaţii vor pregăti un dosar cu (cel puţin): –          publicaţiile profesionale, alte realizări în domeniul cercetării (studii, comunicări, traduceri, cărţi etc.) –          proiectul de cercetare doctorală (conform formularului afişat) –          diploma de bacalaureat –          diploma de licenta  + foaia matricola –          diploma de masterat + foaia matricola –          copie legalizata certificat de nastere –          copie carte Mai multe detalii …

PROGRAMARE COLOCVIU ADMITERE DOCTORAT

23 septembrie ora 9,00: – prof. dr. Nelu Bănşoiu – prof. dr. Gheorghiţă Geană – prof. dr. Vasile Morar 23 septembrie ora 10,00: – prof. dr. Adrian Paul Iliescu – prof. dr. Mihail Radu Solcan – prof. dr. Vasile Romlus Brâncoveanu 28 septembrie ora 16,00: – prof. dr. Mircea Dumitru – prof. dr. Valentin Mureşan – prof. dr. Gabriel Liiceanu

Regulament admitere doctorat

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT FACULTATEA DE FILOSOFIE METODOLOGIE ADMITERE sesiunea septembrie 2011 Admiterea la doctorat, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de Şcoala Doctorală în conformitate cu legislaţia în vigoare privind studiile doctorale, metodologia de admitere a Universităţii din Bucureşti şi a Facultăţii de Filosofie. Media minimă de admitere la studiile universitatre de doctorat este 7 (şapte). La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă şi diplomă de master/studii aprofundate (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003), absolvenţii ciclului I şi II ai studiilor universitare de licenţă şi master (conform Legii nr. 288/2004), precum şi cetăţenii statelor membere ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Mai multe detalii …

Admitere la Facultatea de Filosofie: licenta, masterat, doctorat – sesiunea Septembrie

CALENDAR ADMITERE  2011 SESIUNE SEPTEMBRIE – ÎNSCRIERI : 1 – 16 SEPTEMBRIE 2011 ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENŢĂ LOCURI :     – 36 BUGET – 150 TAXĂ ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE MASTER SESIUNE SEPTEMBRIE – ÎNSCRIERI : 7 – 16 SEPTEMBRIE 2011 COLOCVIUL DE ADMITERE: 21 septembrie 2011 ora 9:00 LOCURI DISPONIBILE:     – 150 BUGET – 100 TAXĂ (taxa de studiu 3100 RON/an) ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE DOCTORAT SESIUNE SEPTEMBRIE – ÎNSCRIERI : 12 – 20 Septembrie LOCURI DISPONIBILE:     – 19 BUGET – 50 TAXĂ