Mobilități Erasmus+: CHIȘINĂU & TBILISI CALLING

CHIȘINĂU & TBILISI CALLING

Mobilitate Erasmus+

  • București-Chișinău (Repblica Moldova)

  • București-Tbilisi (Georgia)

 

ANUNȚ SELECȚIE

 Facultatea de Filosofie, prin programul Erasmus+, oferă 2 burse de mobilitate

pentru semestrul al doilea al anului universitar 2017-2018.

La selecție pot participa studenții Facultății de Filosofie din ciclurile de licență, master și doctorat.

Cuantumul bursei

Perioada de înscriere: 22.12.2017 – 12 ianuarie 2018.

Interviu: 16 ianuarie 2017, ora 12.00.

 

 Criterii de eligibilitate și selecție:

 – candidatul poate fi cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățile române competente;

– să fie student/masterand/doctorand al UB (în Facultatea de Filosofie) în momentul selecției și pe durata stagiului (cursuri la zi);

– să fie absolvent cel puțin al primului semestru din primul an de studii în momentul începerii mobilității;

– să fie integralist la sfârșitul anului de studiu precedent și integralist după ultima sesiune de examene înainte de efectuarea stagiului Erasmus ;

– să aibă media generală cel puțin 7,00 din anii anteriori și inclusiv semestrul I din anul universitar 2017-2018 (o adeverință cu situația școlară, de uz intern, cuprinzând rezultatele obținute până în momentul selecției, va fi solicitată la Secretariatul Facultății, de unde se va elibera gratuit);

– să prezinte o scrisoare de intenție/motivație în limba română, precizând specializarea pe care o urmează în facultate, scrisoare din care să transpară interesele academice ale studentului și cum dorește să le dezvolte la universitatea-gazdă;

– să prezinte un Curriculum Vitae (în format Europass) în română sau într-o limbă străină (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană), la care va fi atașată în mod obligatoriu o listă cu următoarele informații: seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, adresa și numărul de telefon – personal și al părinților, adresa de e-mail;

 

Candidații trebuie să depună la cutia de la poartă aparținând lui Constantin Vică, până pe 12 ianuarie 2018ora 14.00, un Dosar conținând următoarele elemente:

– adeverință cu situația școlară;

– scrisoare de intenție;

– Curriculum Vitae și lista cu date personale.

 

În data de 16 ianuarie 2017, începând cu ora 12, va avea loc interviul în urma căruia membrii comisiei vor selecta titularii de grant. După afișarea rezultatelor se pot înainta la Secretariatul facultății contestații, în termen de 24 de ore. Comisia va analiza contestațiile și va da rezultatele finale.

Ponderea criteriilor de selecție este următoarea, fiecare notă având un punctaj de la 1 la 10, unde 10 reprezintă maxim:

  • Nota 1 (30%): Situația școlară (media anilor de studiu),
  • Nota 2 (30%): Evaluarea dosarului,
  • Nota 3 (40%): Interviu și test de cunoștințe de specialitate.

 

Comisia de selecție:

–         Lect. dr. Constantin Vică, președinte, Responsabil ERASMUS Facultatea de Filosofie

–         Asist. dr. Laurențiu Gheorghe

–         drd. Lilian Ciachir, Coordonator și Responsabil ERASMUS Catedra UNESCO

Burse DAAD

Prezentare burse DAAD – Facultatea de drept

Peste 100 de burse individuale pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cercetători

DAAD Burse (pdf)

DAAD Lista de verificare pentru solicintanti (pdf)

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă pentru anul universitar 2013/2014 burse pentru școli de vară/cursuri de limbă, pentru studii de masterat și stagii de cercetare în cadrul universităților din Germania. În cadrul programelor de masterat și a stagiilor de cercetare se poate aplica și în limba engleză.

 

O selecție din oferta de burse pentru anul universitar 2013/2014:

 

Master: toate domeniile masterat pentru 1-2 ani în limba germană sau engleză absolvenți / studenți în an terminal, toate domeniile 15.11.2012
Master: științe economice masterat pentru 1-2 ani în limba germană sau engleză absolvenți / studenți în an terminal din domeniul științelor economice 15.11.2012
Master-/ stagii de specializare:    artă, muzică, arhitectură masterat pentru 1-2 ani sau stagiu de specializare de 10 luni în limba germană sau engleză absolvenți / studenți în an terminal din domeniile arhitectură, artă, muzică 15.11.2012
Stagii de cercetare:  doctoranzi / tineri cercetători 1-10 luni, în cadrul unei universități sau a unui institut de cercetare din Germania;doctorat complet doctoranzi,tineri cercetători,post-doctoranzi 15.11.2012
Stagii de cercetare: profesori universitari / cercetători 1-3 luni, în cadrul unei universități sau a unui institut de cercetare din Germania profesori universitari, cercetători 15.11.2012
Stagii de lucru: profesori universitari din domeniile artă, muzică și arhitectură 1-3 luni în cadrul unei instituții gazdă pentru cooperare artistică profesori universitari din domeniile artă, muzică și arhitectură 15.11.2012
Reinvitarea foștilor bursieri 1-3 luni, în cadrul unei universități sau a unui institut de cercetare din Germania DAAD-Alumni (foști bursieri care au beneficiat de o bursă >10 luni ) 15.11.2012
Cursuri de vară 3-4 săptămâni de cursuri de limbă sau limbaj de specialitate în cadrul unei universități din Germania studenți nivel:
bachelor (între anii 2- 4), master (în primul an)
30.11.2012

 

Informații detaliate referitoare la condițiile de aplicare, actele necesare și serviciile incluse obțineți pe pagina de web (www.daad.ro) de la Centrul de Informare DAAD din București sau de la lectorii noștrii DAAD din România.

 

aici: www.daad.ro.

Mai multe informații obțineți:

Centrul de Informare DAAD
Str. Buzești nr. 61, bl. A6, et.9, ap.59,  011013 Bucureşti

Tel./Fax: 021 310.15.40
E-mail: info@daad.ro
www.daad.ro / www.facebook.com/DAADRomania

Anunt burse de performanta stiintifica

Studenţii care doresc participarea la concursul

destinat obţinerii burselor de performanţă ştiiţifică îşi pot depune dosarul la secretariat

până pe data de  30 octombrie 2012, ora 12,00. Susţinerea va avea loc pe data de

31 octombrie 2012, ora 14,00

Burse DAAD

http://topub.unibuc.ro/burse-in-germania-pentru-anul-universitar-2013-2014/

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă pentru anul universitar 2013/2014 burse pentru școli de vară/cursuri de limbă, pentru studii de masterat și stagii de cercetare în cadrul universităților din Germania. În cadrul programelor de masterat și a stagiilor de cercetare se poate aplica și în limba engleză.
O selecție din oferta de burse pentru anul universitar 2013/2014:
Data limită pentru a aplica la aceste burse este 15 noiembrie 2012.
DAAD oferă și posibilitatea participării la cursuri de vară. Acestea durează între 3 și 4 săptămâni. Eligibili sunt studenții de la programele de licență (anul 2, 3 și 4) sau cei de la masterat din anul I.
Data limită pentru a aplica la cursurile de vară este 30 noiembrie 2012.
Informații detaliate referitoare la condițiile de aplicare, actele necesare și serviciile incluse obțineți aici: www.daad.ro sau la Centrul de Informare DAAD din București.