Burse de merit și burse sociale pentru anul universitar 2018 – 2019

Astăzi, 30 octombrie 2018, au fost afișate la avizierul Facultății listele cu studenții beneficiari de burse. Listele pot fi consultate de cele și cei interesați. Studenții care au primit bursă de merit I sau II sunt așteptați la Secretariatul Facultății în perioada 31.10.2018 – 06.11. 2018 pentru completarea și depunerea declarației de acceptare a bursei de merit. Studenții care nu depun această declarație vor pierde bursa.

Mobilități Erasmus+: CHIȘINĂU & TBILISI CALLING

ERASMUS+ Europa

CHIȘINĂU & TBILISI CALLING Mobilitate Erasmus+ București-Chișinău (Repblica Moldova) București-Tbilisi (Georgia)   ANUNȚ SELECȚIE  Facultatea de Filosofie, prin programul Erasmus+, oferă 2 burse de mobilitate 1 bursă la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova 1 bursă la Facultatea de Științe Umaniste a Universiății de Stat din Tbilisi, Tbilisi, Georgia pentru semestrul al doilea al anului universitar 2017-2018. La selecție pot participa studenții Facultății de Filosofie din ciclurile de licență, master și doctorat. Cuantumul bursei Pentru mobilitatea la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova: 2780 EUR pentru 4 luni. Pentru mobilitatea la Facultatea de Științe Umaniste a Universiății de Stat din Tbilisi, Tbilisi, Georgia : 2875 EUR pentru 4 luni. Perioada de înscriere: 22.12.2017 – 12 ianuarie 2018. Interviu: 16 ianuarie 2017, ora 12.00.   Mai multe detalii …

Burse DAAD

Prezentare burse DAAD – Facultatea de drept Peste 100 de burse individuale pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cercetători DAAD Burse (pdf) DAAD Lista de verificare pentru solicintanti (pdf) Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă pentru anul universitar 2013/2014 burse pentru școli de vară/cursuri de limbă, pentru studii de masterat și stagii de cercetare în cadrul universităților din Germania. În cadrul programelor de masterat și a stagiilor de cercetare se poate aplica și în limba engleză.   O selecție din oferta de burse pentru anul universitar 2013/2014:   Master: toate domeniile masterat pentru 1-2 ani în limba germană sau engleză absolvenți / studenți în an terminal, toate domeniile 15.11.2012 Master: științe economice masterat pentru 1-2 ani în limba germană sau engleză absolvenți / studenți în an terminal din domeniul științelor Mai multe detalii …

Burse DAAD

http://topub.unibuc.ro/burse-in-germania-pentru-anul-universitar-2013-2014/ Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă pentru anul universitar 2013/2014 burse pentru școli de vară/cursuri de limbă, pentru studii de masterat și stagii de cercetare în cadrul universităților din Germania. În cadrul programelor de masterat și a stagiilor de cercetare se poate aplica și în limba engleză. O selecție din oferta de burse pentru anul universitar 2013/2014: Stagii de cercetare: doctoranzi / tineri cercetători – între 1-3 luni în cadrul unei universități sau a unui institut de cercetare. Programul se adresează doctoranzilor, tinerilor cercetători și post-doctoranzilor; Stagii de cercetare: profesori universitari / cercetători  – între 1-3 luni în cadrul unei universități sau a unui institut de cercetare. Programul se adresează profesorilor universitari și cercetătorilor; Stagii de lucru: profesori universitari din domeniile artă și arhitectură – între 1-3 luni Mai multe detalii …

Anunt important în legătură cu bursele pe anul universitar 2011-2012

Anunt 1 Studenții care beneficiază de conturi bancare înregistrate la serviciul social, primesc bursa începând cu data de 15.12.2011. Studenţii care nu au conturi bancare, vor primi bursa în numerar la facultate începând cu data de 15 decembrie 2011. Studenţii care NU şi-au ridicat bursele în această perioadă pot depune cereri de reordonanțare a bursei în perioada 05-10 ianuarie 2012. Anunț 2 Extrasele de cont (indiferent de bancă), se primesc în perioada 5-10 ianuarie 2012. Pe față (nu verso) se vor specifica următoarele date: -nume și prenume, -facultate, an, tip de bursă, -CNP, -nr. de telefon, -cod IBAN (care conține 24 caractere)

Regulament acordare burse

regulament burse(PDF) ANUNŢ IMPORTANT : BURSELE DE AJUTOR SOCIAL Se acordă studenţilor care nu beneficiază de bursă de studiu sau de merit, ocupă un loc la buget, sunt integralişti şi au media în anul universitar 2010/2011 peste 8,00. Studenţii care solicită burse sociale trebuie să depună dosarul de bursă până la data de 26 octombrie 2011, ora 14,00. Venitul lunar mediu net pe membru de familie nu trebuie să depăşească venitul minim net pe economie (510  LEI)

ANUNŢ

CONCURSUL ŞI SUSŢINEREA PUBLICĂ A PROIECTELOR DE CERCETARE PENTRU OBŢINEREA BURSELOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ VA AVEA LOC MIERCURI, 20 OCTOMBRIE 2010, ORA 12,00  ÎN SALA PENTRU DOCTORAT.

Burse pentru studenții boboci ai Universității din București

Universitatea din București și Cosmote prezintă programul Bursele Cosmote. Aflat la prima ediție, acest program, inițiat de compania Cosmote România și susținut de Universitatea din București, are drept scop identificarea și motivarea tinerilor talentați, ambițioși, cu rezultate școlare foarte bune și obiective de carieră clar definite. Organizat sub forma unui concurs, proiectul Bursele Cosmote se adresează absolvenților clasei a XII-a din anul în curs, care au fost admiși într-o instituție de învățământ superior de stat din România, pe locurile bugetate, forma de învățământ zi, indiferent de profil.