Studii de doctorat

[fourcol_three]Doctoratul în Filosofie reprezintă un program de cercetare avansată, desfăşurat sub îndrumarea unui profesor coordonator şi care se finalizează prin susţinerea unei lucrări originale. Gândirea critică şi autonomă, precum şi abilităţile de scriere academică şi metodologia cercetării, esenţiale pentru elaborarea unei teze de doctorat, sunt îmbunătăţite în mod susţinut pe parcursul studiilor. În acest sens, oferta curriculară a Şcolii Doctorale conţine o serie de cursuri opţionale, care le permit doctoranzilor să se focalizeze mai bine asupra unei arii de cercetare şi, de asemenea, să se familiarizeze cu standardele cercetării academice. Coordonatorii de doctorat sunt selectaţi dintre profesorii Facultăţii de Filosofie şi colaboratorii Şcolii Doctorale. Pe parcursul studiilor, doctoranzii elaborează şi susţin rapoarte de cercetare, fiind încurajaţi să se implice activ în viaţa academică a facultăţii, prin participare la conferinţe şi alte activităţi organizate de centrele de cercetare.[/fourcol_three] [fourcol_one_last][button link=” http://filosofie.unibuc.ro/2016/06/23/admitere-doctorat-septembrie-2016/” size=”large” icon=”book” color=”aqua” text=”dark”]Detalii ADMITERE Sesiunea SEPTEMBRIE 2016[/button][/fourcol_one_last]
[twocol_one]
Principale direcții de cercetare:
 • Filosofie teoretică: Metafizică, Ontologie, Logică, Epistemologie, Filosofia ştiinţei, Filosofia limbajului, Filosofia minţii.
 • Filosofie practică şi istoria filosofiei: Filosofie socială şi politică, Filosofie morală, Etică aplicată, Estetică, Filosofia istoriei, Filosofie antică, medievală şi contemporană, Etica relaţiilor internaţionale, Filosofie şi diplomaţie culturală.[/twocol_one]
[twocol_one_last]
CURRICULUM 2016-2017
 • Metode şi tehnici de interpretare a textelor filosofice
 • Violenţa în istorie. Holocaust şi teroare
 • Credinţă şi raţiune
 • Antropologia artei
 • Cristologia filosofică
 • Aristotel. Etica Nicomahică
 • Cunoaştere şi adevăr
 • Critica raţiunii pure
 • Filosofia în statiul iniţial la greci
 • Realismul politic
*Doctoranzii pot opta pentru cursurile doctorale în oricare an de pregătire (recomandabil în anul I), conform recomandărilor conducătorului de doctorat.

**Din oferta de cursuri prezentate, vor fi alese două pentru fiecare semestru.

[/twocol_one_last]

 


docsDe aici puteți descărca cererile de deplasare, notele de fundamentare și modelul tip pentru raportul de activitate (nu cel lunar): http://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat-incepand-cu-2011/formulare/