Conf. univ. dr. Sebastian Grama

Conf. univ. dr. Sebastian Grama este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din anul 1988, cu o disertaţie despre logos şi conştiinţa filosofică. Interesele sale de cercetare includ metafizica, filosofia imaginarului, estetica, istoria filosofiei moderne şi a retoricii. Este autorul a 9 cărţi de filosofie pe teme la intersecţia dintre filosofie şi literatură şi, pe lângă articolele publicate în reviste de specialitate, a publicat peste 500 de articole în diverse reviste de cultură (eseuri, contribuţii literare, critică literară). De asemenea, a publicat două romane. Sebastian Grama are un interes special pentru artele spectacolului şi este organizatorul festivalului anual de teatru şi cultură „Respir Shakespeare”.

Curriculum Vitae

Data şi locul naşterii: 16 iulie 1970, Bucureşti

Studii:
–    1989-1994: Facultatea de Filosofie la Universitatea Bucureşti (medie generală de licenţă: 9,94)
* Titlul tezei de licenţă: “Substructurile antropologice ale metafizicului”
–    1994-1995: Studii aprofundate (Master) la Facultatea de Filosofie a U.B. (specializare: Filosofia Culturii)
* Titlul tezei: “Zona Ludens”
–    1995-1996: stagiu de specializare la Centre de Recherche et de Documentation sur Hegel et Marx (CRDHM, Poitiers, Franţa)
–    1996-1998: Studii doctorale la Facultatea de Filosofie a U.B.
* Titlul tezei (susţinută în septembrie 1998): “Dubla funcţie a logos-ului în delimitarea conştiinţei filosofice”

Activitate didactică, ştiinţifică şi vizibilitate:
–    1991: Participare, sub conducerea profesorului Pierre Bintz de la Universitatea Grenoble I, la cercetări istorice şi arheologice în localitatea Saint Julien en Vercors (Drôme, Franţa).
–    1991-1997: Colaborări la peste 40 de emisiuni ale postului Radio Romania Cultural (pe teme de filosofie, teologie, istoria religiilor, literatură, teatru, arte plastice…).
–    1997-1998: Iniţiator şi conducător al unui “Cerc de hermeneutică” la Facultate de Filosofie a U.B.
–    1996-prezent: cadru didactic la Facultatea de Filosofie a U.B. – după cum urmează:
•    1 octombrie 1996 – 1 august 1997: preparator universitar suplinitor (în calitate de doctorand cu frecvenţă)
•    16 februarie 1998 – 21 februarie 2000: preparator universitar
•    21 februarie 2000 – 18 februarie 2002: asistent universitar
•    18 februarie 2002 – 1 octombrie 2009: lector universitar
•    1 octombrie 2009 – prezent: conferenţiar universitar
– seminarii: “Istoria Filosofiei Moderne”, “Paradigme ale Filosofiei Moderne”, “Probleme de bază ale Filosofiei Moderne”, “Istoria Filosofiei Contemporane”, “Filosofia Secolului XX”
– cursuri: “Structuri ale Discursului de Tip Metafizic”, “Filosofie şi Religie”, “Filosofie Continentală”, “Filosofia Imaginarului”, “Modernitate şi Europenitate”, “Istoria filosofică  a retoricii”, “Filosofie Contemporană”
–    3-5 decembrie 2000: Participare la Seminarul Internaţional şi Interdisciplinar “Giordano Bruno şi Renaşterea în perspectiva unei culturi europene fără frontiere”, la Bucureşti – cu comunicarea “Le Double centre”.
–    17 aprilie 2003: organizare a simpozionului “Acte ale Filosofiei Europene” (cu participare interuniversitară), desfăşurat la Facultatea de Filosofie a U.B.; susţinerea, în cadrul simpozionului, a comunicării “Hysterografii accidentale”.
–    13-15 iunie 2006: Participare la Colocviul-Şcoală doctorală în limba franceză “Systèmes, Images, Langages” – cu comunicarea “Significations philosophiques de l’action rhétorique”.
–    23 noiembrie 2007: Conferinţă cu titlul “Discursivitate şi gestualitate în arta coregrafică” – la C.N.D.B. (“Centru Naţional al Dansului – Bucureşti), în cadrul dezbaterii cu tema “Dans. Filosofie. Performance”.
–    16 septembrie 2008: participare, la invitaţia “Trinitas TV”, sub genericul “Biserica azi”, la o emisiune cu tema “Apocalipsa”.
–    1 octombrie 2008: conferinţă cu prilejul deschiderii oficiale la Bucureşti a expoziţiei itinerante “Leonardo Da Vinci – Invenţiile unui geniu”, la Teatrul Naţional de Operetă “Ion Dacian”; (şi un interviu acordat, pe aceeaşi temă, postului Radio France International, interviu difuzat în aceeaşi zi).
–    11 octombrie 2008: colaborare, în calitate de consultant ştiinţific, la întocmirea materialului de presă intitulat Maşinile lui Da Vinci”, realizat de Adela Cristina Teodorescu în “Zoom”, supliment saptamânal de ştiinţă al cotidianului “Jurnalul Naţional”.
–    14 noiembrie 2008: participare, în calitate de reprezentant al Facultăţii de Filosofie a U.B., la simpozionul “Calitate şi performanţă în activitatea didactică şi de cercetare”, organizat, cu prilejul Zilei Internaţionale a Filosofiei, la Liceul Teoretic “Jean Monnet”, de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi de Comisia Naţională a României pentru UNESCO.
–    21 ianuarie 2009: interviu acordat în direct postului Radio France International în legatură cu seria de prelegeri despre “Istoria teatrului ca istorie a paradigmelor culturale”, prelegeri înscrise în programul Fundaţiei “Calea Victoriei”.
–    27 martie 2009: participare, în calitate de invitat, la emisiunea “Art Cultura” a postului Radio France International, cu tema “Întâlnirea cu celălalt (despre Străin şi ospitalitate)”.
–    martie-mai 2009: curs la Fundaţia Calea Victoriei, intitulat: “Istoria teatrului ca istorie a paradigmelor culturale”.
–    iunie-octombrie 2009: participare, în calitate de reprezentant al Facultăţii de Filosofie a U.B. (instituţie parteneră), la proiectul “iTheatre”, finanţat de AFCN (Administraţia Fondului Cultural Naţional).
–    26 iunie 2009: participare, în calitate de moderator (alături de Şerban Anghelescu, cercetător la Muzeul Ţăranului Român), la acţiunea culturală “Saveurs du savoir”, în cadrul “Nopţii Centrelor Culturale” (Nuit des Centres Culturels), la Mediateca Institutului Francez din Bucureşti; pronunţarea, cu acelaşi prilej, a conferinţei intitulate “Langage du goût, goût du langage”.
–    8 noiembrie 2009- … : participare săptămânală la emisiunea “DN66”, difuzată de Radio Guerrilla, cu o rubrică de recomandări teatrale.
–    5 decembrie 2009: participare la “International Symposium: THE FALL OF COMMUNISM. AFTER 20 YEARS – PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES, 4-5 december, Faculty of Philosophy, Bucharest”, cu conferinţa “Synthèse et globalité”.
–    16 decembrie 2009 – participare la evenimentul “Cărţile vorbesc prin cititorii lor” (derulat în cadrul campaniei de lectură “Cititori celebri”, iniţiată de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional), cu conferinţa “Erotism şi nebunie – între Meditaţiile metafizice şi Suferinţele tânărului Werther – (Descartes/Goethe)”.

Titluri publicate:

–    1992: “Infinit început” (articol despre Petre Ţuţea), în revista “Jurnalul Literar” (serie nouă, an III, nr. 7-8, martie).
–    1992: “Portret interior” (articol despre Mircea Vulcănescu), în revista “Jurnalul Literar” (serie nouă, an III, nr. 31-34, noiembrie).
–    1993: “De-a înşine” (articol despre Nae Ionescu), în revista “Jurnalul Literar” (serie nouă, an IV, nr. 23-26, iulie).
–    1997: “O singură orbită a gândului ar fi periculoasă” interviu realizat (şi tradus) cu Jean-Louis Vieillard-Baron, în “Adevărul literar şi artistic”, nr. 399, 21 decembrie.
–    1998: Alge pe stâncă (roman), Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti.
–    1999: “Fragmente. Iniţiale” (studiu de istoria filosofiei), în Spirit şi istorie – Volum omagial Gheorghe Vlăduţescu, Editura All, Bucureşti.
–    2000: “Două crize ale metafizicii” (studiu de istoria filosofiei), în “Revista de Filosofie” (Tomul XLVII, 5-6, septembrie-decembrie).
–    2001: colaborare la traducerea din limba franceză a unor articole din Dicţionar de opere majore ale filosofiei, Editura Enciclopedică, Bucureşti.
–    2001: “Două crize ale metafizicii” (studiu de istoria filosofiei), în Caiete de istoria filosofiei şi filosofia culturii, Editura Paideia, Bucureşti.
–    2002: Dublul discurs (volum de cercetare filosofică), Editura Meteora Press, Bucureşti.
–    2002: “Asfixia”, “Cupa”, “Provincia tentaţiei” (eseuri literare), în revista “Origini – Caiete Silvane”, anul V, nr. 1 (7), Zalău.
–    2002: “Le Double centre”, comunicare la Seminarul Internaţional şi Interdisciplinar “Giordano Bruno şi Renaşterea în perspectiva unei culturi europene fără frontiere” (Bucureşti, 3-5 decembrie 2000), apărută în volumul conţinând actele seminarului, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti.
–    2002: “Retext”, “Decar” (recenzii la volumele de cercetare filosofică Metafora şi discursul metafizic, de Cristian Iftode, respectiv În plenitudinea abisului, de Constantin Teleanu), în revista “Origini – Caiete Silvane”, anul V, nr. 2 (8), Zalău.
–    2002-2003: “Circumversiuni actualiste. Între mistică şi magia globalităţii” (eseu de istoria culturii), în revista “Origini – Caiete Silvane”, anul V, nr. 3-4 (9-10), 2002, şi anul VI, nr. 1-2, 2003, Zalău.
–    2002-2003: “Underground cultural bucureştean” (eseu literar şi de analiză socioculturală), în revista “Origini – Caiete Silvane”, anul V, nr. 3-4 (9-10), 2002, şi anul VI, nr. 1-2, 2003, Zalău.
–    2003: “Prima soluţie” (studiu despre lucrarea Bufniţa Minervei, de Gheorghe Vlăduţescu), în “Revista de Filosofie” (Tomul XLVIII, 3-4, mai-august 2001).
–    2003: “Pentru ce istoria filosofiei?”, colaborare la volumul colectiv omonim, coordonator Gheorghe Vlăduţescu, Editura Paideia, Bucureşti.
–    2004: “«Jeu» – et un autre (ébauche d’une étude sur Une Saison en Enfer de Rimbaud)” (studiu de hermeneutică), în “Revue Roumaine de Philosophie” (Tome 47, nos  1-2, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003).
–    2004: “Diacrize – elemente pentru o istorie grafică a tonului” (studiu filosofic), în “Revista de Filosofie” (Tomul L, 5-6, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003).
–    2005: “Cuvânt – de spus”, prefaţă la volumul Metafizică şi alchimie, de Constantin Teleanu, Editura Antet, Bucureşti.
–    2006: “Echologii aristotelice” (studiu filosofic), în Sebastian Grama, Cristian Iftode, Mihaela Pop, Viorel Vizureanu, Andrei Găitănaru, Aristotel. Program filosofic şi prelungiri doctrinare, Editura Universităţii din Bucureşti.
–    2007: “Raccourci” (articol filosofico-politic), în revista “aLtitudini”, nr. 15-16,  mai-iunie, Bucureşti.
–    2008: Note pentru o fenomenologie a eranţei (volum de cercetare filosofică), Editura Universităţii din Bucureşti.
–    2008: “Notes concernant quelques significations philosophiques de l’action rhétorique ” (studiu filosofic), în Actes du colloque international “Systèmes, Images, Langages”, Bucarest, 14 et 15 juin 2006, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti/Lyon.
–    2008: Actualitate şi scriitură (volum de cercetare filosofică), Editura Universităţii din Bucureşti.

Titluri publicate în revistele studenţeşti “Luni” şi “Revista cu filosofie”:
(http://www.rfil.ro/ si http://revista.filos.ro/)
–    “Ai noştri” – revista “Luni”, nr.1, 28 noiembrie 2005;
–    “O problemă de limbaj” – revista “Luni”, nr.2, 12 decembrie 2005;
–    “Precizare”; “Sub noul sediu al Facultăţii de Filosofie a crescut un dinte…” – revista “Luni”, nr.3, 9 ianuarie 2006;
–    “Note asupra sensului «creaţiei» la Anselm de Canterbury şi Henry Bergson” – revista “Luni”, nr.4, 23 ianuarie 2006;
–    “Un ciob din Delos” – revista “Luni”, nr.5, 6 februarie 2006;
–    “dialog_underground.tl” – revista “Luni”, nr.6, 20 februarie 2006;
–    “Monitorizarea monitorizării mele” – revista “Luni”, nr.7, 6 martie 2006;
–    “Filosofia ipocrită şi ipocriziile filosofice”; “Aviz amatorilor” – revista “Luni”, nr.8, 20 martie 2006;
–    “S a P” – revista “Luni”, nr. 9, 3 aprilie 2006;
–    “Hestugma” – revista “Luni”, nr.10, 20 aprilie 2006;
–    “E.U.”; “Chiar: de ce?” – “Revista cu filosofie”, nr.1, 13 iunie 2006;
–    “23  mişcări obligatorii pentru serialul de succes etc.”; “tarch inemptle” – “Revista cu filosofie”, nr. 2, iulie 2006, relansat in aprilie 2008.

Titluri publicate în revista online “Bucureştii vechi şi noi”
(http://www.bucurestiivechisinoi.ro/):

–    “Sugestii” – 7 septembrie 2009;
–    “Un manuscris” – 7 septembrie 2009;
–    “Proiect” – 13 septembrie 2009;
–    “bucurestiivechisinoisiviitori.ro” – 20 septembrie 2009;
–    “Evoluţie” – 1 octombrie 2009;
–    “Dezvăluire” – 12 octombrie 2009;
–    “Dezvăluire (2)” – 19 octombrie 2009;
–    “Mea culpa” – 26 octombrie 2009;
–    “«Editorial»” – 29 octombrie 2009;
–     “18216” – 2 noiembrie 2009;
–    “19 grade” – 9 noiembrie 2009;
–    “Ghid” – 23 noiembrie 2009;
–    “Cum se scrie un text cu titlu foarte lung – pentru a ocupa loc mult în lista de publicaţii din CV şi a păcăli comisiile umflându-ţi artificial dosarul” – 30 noiembrie 2009;
–    “O inscripţie” – 7 decembrie 2009;
–    “O provocare” – 7 decembrie 2009 (text postat, în aceeaşi zi, pe pagina oficială a Teatrului de Comedie din Bucureşti);
–    “Husserl şi Gretel” – 14 decembrie 2009;
–    “Cum este să fii eu însumi?” – 20 decembrie 2009;
–    “Nimic” – 28 decembrie 2009;
–    “Le froid et l’absence” – 3 ianuarie 2010