Masterat în STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ ŞI ETICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

Ajutorul extern, îmbunătăţirea guvernării, sănătatea, educaţia, drepturile omului, egalitatea de gen, prevenirea dezastrelor, economia, mediul sunt problemele care interezează în primul rând dezvoltarea internaţională şi fac parte din substanţa acesteia. Dezvoltarea internaţională are în vedere în primul rând politici de creare a capacităţilor, structurilor şi instituţiilor, precum şi politici care să reflecte preocupări etice (etica relaţiilor internaţionale, drepturile omului etc), iar acestea redau orientarea teoretică principală propusă de acest masterat.

Dat fiind caracterul multi- şi interdisciplinar al studiilor de dezvoltare, programul poate fi urmat de absolvenţi ai studiilor de licenţă din domenii foarte diferite: filosofie şi ştiinţe umaniste, economie şi medicină, ştiinţe ale educaţiei şi ştiinţe tehnice, ştiinţe politice, sociologie şi ştiinţe ale naturii etc.

Aceştia vor obţine în cursul studiilor toate competenţele necesare angajării în proiecte şi programe de dezvoltare internaţională, în elaborarea de politici, în implementarea acestora, interiorizând cadrele normative ale dezbaterilor consacrate din studiile de dezvoltare. De asemenea, studenţii acestui masterat îşi pot completa formarea participând la activităţile organizate de Centrul de Cercetări în Dreptate Intergeneraţională, Responsabilitate Socială şi Sustenabilitate (DIRESS).

CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE: 50 de locuri (buget şi taxă )

  • Locurile la buget sunt disponibile pentru cetăţeni din statele UE, SEA şi Confederaţia Elveţiană.
  • Taxa pentru locurile nefinanţate (pentru cetăţeni UE, SEA şi ai Confederaţiei Elveţiene): 3100 RON/an.
    Pentru studenţi din alte state, care sunt admişi la taxă, a se vedea http://www.unibuc.ro/e/n/admitere/Registration.php

 

<strong>OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ</strong>
  • Expert sau consultant în studii de dezvoltare şi relaţii internaţionale
  • Specialist în politici publice
  • Consultant în etică politică și socială
  • Înalt-funcţionar în cadrul organizaţiilor neguvernamentale internaţionale, agenţiilor Naţiunilor Unite sau al agenţiilor de dezvoltare multi-laterale şi bilaterale.

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT a.u. 2018-2020
 Nr.

crt.

Numele disciplinei

Forma de evaluare Credite
  Anul I    
1. Teorii și strategii ale dezvoltării internaționale Examen sem. 1 5 credite
2. Dezvoltare și instituții Examen sem. 1 5 credite
3. Etică socială și politică Examen sem. 1 5 credite
4. Conflicte și probleme ale dezvoltării Examen sem. 1 5 credite
5. Etica și integritate academică Examen sem. 1 5 credite
6. Practica participativa de specialitate Colocviu sem.1 5 credite
7. Principii ale dreptului european Examen sem. 2 8 credite
8. Multiculturalism Examen sem. 2 8 credite
9. Etica relațiilor internaționale Examen sem. 2 8 credite
10. Practica aplicativa de specialitate Colocviu sem. 2 6 credite
  Anul II    
11. Etica mediului si dezvoltare durabilă Examen sem. 3 8 credite
12. Etica drepturilor omului Examen sem. 4 8 credite
13. Teoria organizațiilor internaționale. Organizații europene Examen sem. 3 8 credite
14. Practica de cercetare aplicativă Colocviu sem. 3 6 credite
15. Teorii asupra guvernării Examen sem. 3 8 credite
16. Managementul proiectelor de dezvoltare Examen sem. 4 8 credite
17. Globalizarea și problemele dezvoltării internaționale Examen sem. 4 8 credite
18. Practica de specialitate – Internship Colocviu sem. 4 6 credite

ADMITEREDURATA PROGRAMULUILIMBA DE PREDARECALENDAR ADMITERE

Concursul de admitere constă în două probe:

  • Scrisoare de intenţie în care sunt menţionate interesele ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor. Scrisoarea de intenţie se depune odată cu dosarul de înscriere.
  • Interviu : pe baza scrisorii de intenţie
4 semestre (120 ECTS)

 Româna

Admiterea are loc în iulie şi septembrie (pentru detalii accesați http://filosofie.unibuc.ro/studii_masterat/)

CONTACT
Facultatea de Filosofie
Splaiul Independenţei, 204, sector 6, Bucureşti

E-mail: office@filosofie.unibuc.ro
Tel: +40 21 318 15 56 || +40 21 318 29 74
Fax: +40 21 318 52 89

Programul de lucru cu publicul al secretariatului
Luni-Joi: 12:00-14:00
Vineri: 10:00-12:00