Masterat în ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ŞI ORGANIZAŢII

Acest program inovator răspunde unei nevoi în creştere de aplicare a standardelor etice şi codurilor de conduită, precum şi, în general, de realizare a evaluărilor etice în diverse profesii. Absolvenţii dobândesc o calificare generală în etică,  precum şi competenţe specifice, aplicabile unei game largi de domenii.

Obiectivul general al acestui masterat este formarea de specialişti pentru cariere unde este implicată o intensă evaluare etică (în special acolo unde există instituţionalizate comisii de etică sau alte structuri care necesită evaluare sau consultanţă etică). De asemenea, posturi legate de comunicare şi relaţii umane, inclusiv relaţii la nivel internaţional, sunt potrivite cu pregătirea oferită. Principala calitate, dobândită ca urmare a conţinutului procesului didactic, este capacitatea de a gândi critic și independent asupra unor probleme reale cu care se confruntă organizațiile și indivizii.

Oferta de cursuri şi perspectivele de cercetare și dezvoltare în etică aplicată le permit absolvenţilor să îşi dezvolte capacitatea de a lucra într-o multitudine de contexte profesionale şi să gestioneze dintr-o perspectivă valorică situaţii care presupun decizii complexe şi evaluări etice nuanţate. Studenţii acestui masterat îşi pot completa pregătirea participând la activităţile organizate de Centrul de Cercetări în Etică Aplicată (CCEA ).

CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE: 50 de locuri (buget şi taxă )

 • Locurile la buget sunt disponibile pentru cetăţeni din statele UE, SEA şi Confederaţia Elveţiană.
 • Taxa pentru locurile nefinanţate (pentru cetăţeni UE, SEA şi ai Confederaţiei Elveţiene): 3100 RON/an.
  Pentru studenţi din alte state, care sunt admişi la taxă, a se vedea http://www.unibuc.ro/e/n/admitere/Registration.php

 

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
 • Evaluare şi consultanţă etică pentru instituţii şi companii
 • Cercetare avansată în etică aplicată
 • Audit etic şi cultură organizaţională
 • Managementul proiectelor de etică aplicată
 • Comunicare, mediere şi negociere interculturală din perspectivă etică

CURRICULUM

Etică și integritate academică
Analiză şi argumentare în etică
Etica socială şi politică
Etica aplicata si deontologie profesionala
Etica în afaceri
Etica în tehnologia informatiei
Etica relatiilor internationale
Practică de specialitate
Cultura organizationala si management
Etica drepturilor omului
Etica mediului şi dezvoltare durabilǎ
Etica in mass-media
Etica științei
Practica de specialitate

ADMITEREDURATA PROGRAMULUILIMBA DE PREDARECALENDAR ADMITERE

Concursul de admitere constă în două probe:

 • Scrisoare de intenţie în care sunt menţionate interesele ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor. Scrisoarea de intenţie se depune odată cu dosarul de înscriere.
 • Interviu : pe baza scrisorii de intenţie
4 semestre (120 ECTS)

 Româna

Admiterea are loc în iulie şi septembrie (pentru detalii accesați http://filosofie.unibuc.ro/studii_masterat/)

CONTACT
Facultatea de Filosofie
Splaiul Independenţei, 204, sector 6, Bucureşti

E-mail: office@filosofie.unibuc.ro
Tel: +40 21 318 15 56 || +40 21 318 29 74
Fax: +40 21 318 52 89

Programul de lucru cu publicul al secretariatului
Luni-Joi: 12:00-14:00
Vineri: 10:00-12:00