Assistant Professor Constantin Vică

Constantin Vica_foto

Assistant Professor Constantin Vică obtained his PhD from the University of Bucharest in 2011 with a thesis of practical philosophy in internet and web technology. He has been working on the ethical aspects of intellectual property, the ethics and politics of new technologies, various topics of applied ethics, as well as new media and intercultural communication. He is a researcher affiliated to the Research Centre in Applied Ethics and is currently the Centre’s deputy director and online editor.

Constantin Vică

Splaiul Independenței, nr. 204, București, 060024, România

Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

email: constantin.vica [at] filosofie.unibuc.ro
Locul nașterii: Ploiești.

Cetățenia: română.

Poziția didactică: Lector universitar, Departamentul Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.

Activitate didactică

Cursuri: Etică în tehnologia informației, New Media and Intercultural Communication, Teorii și strategii ale dezvoltării internaționale.

Seminarist pentru cursurile Filosofia istoriei, Etică aplicată, Libertate și mentalități, Istoria ideilor politice și Filosofia științelor umane.

Studii

2011. Doctor în filosofie, Universitatea din București. Susținerea tezei: septembrie 2011. Titlul tezei: „Tehnologia web: o abordare pluralistă”.

2008. Master în Studii Europene, Universitatea din București. Disertație: „Poate fi Internetul un model democratic și un mediu epistemic?”

2006. Licență, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Lucrare de licență: „Probleme ale proprietății în mediul virtual. Modelul copyleft”.

1998 – 2002. Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Ploiești (profil „limbi străine – franceză”).

Activitate de cercetare

2012 – prezent. Coordonator programe și editor online la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată (ccea.ro), Universitatea din București.

2010 – 2013. Cercetător în cadrul NORMEV. Modelări evoluționiste ale proceselor de emergență a normelor interacțiunii sociale. Fundamente conceptuale și dezvoltări în științele umane, proiect desfășurat în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, Universitatea din București.

Responsabil cu dezvoltarea unei abordări privind normele morale în mediul virtual și cu analiza interacțiunii dintre norme, mintea umană și tehnologie.

Responsabil cu organizarea atelierelor de cercetare, coordonator de comunicare și editor al platformei online normev.ro.

Publicații

Articole

2015. “Life and Ownership: Intellectual Property limits, from Genes to Synthetic Biology” în Ethics in Biology, Engineering and Medicine, 6 (1-2): 139-149, DOI: 10.1615/EthicsBiologyEngMed.2015013465.

2015. “Intellectual Property, Globalization, and Left-Libertarianism” în Symposion, 2 (3): 323-345.2013.

2013. “Drinking Water:  from Source to Consumption in Romania” (co-autor), în Climate Change Impacts on Water Resources International Conference Proceedings, Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, Belgrad, 2013.

2012. “Climate Change, Intellectual Property and Global Justice” (co-autor), în Public Reason, 4 (1-2): 151-163.

2012. „Hello, World!”, în Lettre Internationale, 83 (Toamna 2012): 48-50.

2012, „Dialectica digitală, o reconstituire”, în Lettre Internationale, 82 (Vara 2012): 45-47.

2012. “How to Assess the Emergence of the European Pirate Parties. Towards a Research Agenda” (co-autor), în Sfera Politicii, 169 (2012): 46-55.

2011. „Relația etică-politică în filosofia practică aristotelică”, în Analele Universității București, seria Filosofie, 2011, vol. 2: 39-50.

2010. „A bizalom és a webes technológia”, în Korunk, 11 (2010): 35-46 [traducerea articolului apărut în 2008, „Încrederea și tehnologia web”].

2010. „Software, instituția autorului și proprietatea intelectuală” în Analele Universității București, seria Filosofie, an LIX, (2010): 63-76.

2008. „Încrederea și tehnologia web”, în Analele Universității București, seria Filosofie, an LVII, (2008): 79-88.

2007. „Despre un model libertar: copyleft“, în Vector – Art and Culture in Context, 2 (2007): 116-128.

Antologii

2015. Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, Mircea Flonta, Emanuel-Mihail Socaciu, Constantin Vică (editori). București: Editura Universității din București.

2015. Etica aplicată, de la reflecție morală la norme instituționale, Constantin Vică, Emanuel-Mihail Socaciu (editori). București: Editura Universității din București (în curs de apariție).

Capitole în volume colective

2015. „Filosofia informaticii. De ce computerul este mai mult decât un instrument pentru cercetarea umanistă”, în Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, Mircea Flonta, Emanuel-Mihail Socaciu, Constantin Vică (editori). București: Editura Universității din București.

2015. „Împotriva căutării pe world wide web. Etica motoarelor de căutare și moartea lui kybernetes”, în Etică în știință, religie și societate, Marin Bălan, Valentin Mureșan (editori). București: Editura Universității din București.

2015. „Ce probleme morale ridică sexul cu roboți?”, în Etica aplicată, de la reflecție morală la norme instituționale, Emanuel-Mihail Socaciu, Constantin Vică (editori),  București: Editura Universității din București.

2011. „Noii filozofi francezi”, în Dreapta intelectuală. Teorii și școli de gândire ale dreptei contemporane occidentale, Ionuț Sterpan, Dragoș Paul Aligică (editori), București: Humanitas.

Interviuri

2012. „Economists in particular desperately need to learn from philosophy”, interviu cu Ken Binmore, în Romanian Journal of Analytic Philosophy, 1 (2012): 81-93, co-autor.

2008. „O să aveți acces la tot, dar cum vă veți orienta în această lume a accesului total?”, interviu cu Gilles Lipovetsky, în Suplimentul de cultură, nr. 209, 13.12.2008.

Conferințe

“Taking Care and Being Careful: Ethical Challenges for Care Robots”. Prezentată la Bucharest Oxford Workshop in Applied Ethics – Uehiro Lectures and Associated Events, 1 – 3 December 2014, organizat de Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, University of Oxford, Oxford, Anglia.

“Dreptatea informațională și lumea digitală”. Prezentată la conferința națională Comunicare şi limbaj – dimensiuni morale şi politice, 20 octombrie 2014, organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.

“Life and Ownership: The Limits of Intellectual Property in Genetic Engineering, Biotechnologies and Synthetic Biology”. Prezentată la Eighth European Congress of Analytic Philosophy (ECAP8), 28 august – 2 septembrie 2014, organizat de European Society for Analytic Philosophy (ESAP), Societatea Română de Filosofie Analitică (SRFA) și Universitatea din București, Romania.

“Cold facts, value-neutrality, and cultural identity on Wikipedia. The digital war of (writing) history today”, Prezentată la conferința internațională Values and Identity in the World of Today, 21 – 22 iunie 2014, organizată de Council for Research in Values and Philosophy, Academia Română, filiala Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza University din Iași, Iaşi, Romania.

„Îmbunătățire morală, ameliorarea speciei, perfectibilitate și progres. O călătorie în veacul al XVIII-lea francez”, 6 martie 2014, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.

“Facebook: Self-writing in a Digital Social Network” (co-autor). Prezentată la conferința internațională Le sujet digital: in-scription, ex-scription, télé-scription, 18 – 21 noiembrie 2013, Université Paris 8, Archives Nationales, Paris, Franța.

“3Democracy: Data-driven Democracy. Open Data and the Quest of Meaning”. Prezentată la conferința internațională Democracy and Truth, 5 – 6 octombrie 2013, Universitatea din Belgrad, Serbia.

“Proprietatea intelectuală – o critică socială și filosofică”, invitat al Universității Ștefan cel Mare, Suceava, 10 iunie 2013.

„Filosofia informaticii. Computerul, un simplu instrument al științelor sociale și umane?”. Prezentată la conferința națională Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, 26 – 27 aprilie 2013, Universitatea din București.

“Emotions, Risk and the Humean Android v.2”. Prezentată la The Seventh International Conference on Applied Ethics – Risk, Justice and Liberty, organizată de Hokkaido University, 26 – 28 octombrie 2012, Sapporo, Japonia.

“Emotions, Risk and the Humean Android”. Prezentată la conferința internațională Moral Emotions and Risk Politics, organizată de Delft University of Technology, 20 – 22 august 2012, Delft, Olanda.

“Open Data and the Quest of Meaning”. Prezentată la Open Legislative Data in Paris. A Conference of the Third Kind with Hacktivists and Academics, organizată de Sciences-Po, Paris, 6 – 7 iulie 2012, Paris, Franța.

“Turing’s Children and the Humean Android”. Prezenată la școala de vară interdisciplinară The Evolution of Morality, organizată de Forum Scientiarum, Eberhard Karls Universität Tübingen, 12 – 16 iunie 2012, Tübingen, Germania.

“Climate Change, Intellectual Property, and Global Justice” (co-autor). Prezenată la conferința internațională Global Justice: Norms and Limits, organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, 10 – 12 mai 2012, București, România.

“Beyond mine and thine. Intellectual Property in Online Environments” (co-autor). Prezentată la conferința internațională Rethinking Politics for the Knowledge Society, organizată de Universitatea din Iași și Academia Română, 30 noiembrie – 4 decembrie 2011, Iași, Romania.

“Cooperation within Networks”. Prezentată la conferința internațională Evolution and Norms. Concepts, Models, Challenges, organizată de Universitatea din București, 11 – 12 noiembrie 2011, București, România.

“The Roboturn in Ethics” (co-autor). Prezentată la Bucharest International Conference in Applied Ethics, organizată de Universitatea din București, 28 – 29 octombrie 2011, București, România.

„Perspective etice asupra legii pornografiei din România” (co-autor). Prezentată la conferința Etică și Eros, organizată de Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, Universitatea din București, 25 mai 2011, București, România.

„Ce probleme morale ridică sexul cu roboți?” Prezenată la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, 6 aprilie 2011, București, România.

“Internet et démocratie”, Prezenatată la UPEC – Université Paris-Est Créteil, 25 noiembrie 2010, Paris, Franța.

„Cyberterorismul, un test logic”. Prezentată la conferința Forme ale terorismului în secolele XX – XXI, organizată de Universitatea din București, 25 septembrie 2010, București, România.

„România digitală în societatea cunoașterii: pornografie, piraterie și privacy” prezentată la colocviul Școlii Doctorale în Științe Politice, Universitatea din București, 25 ianuarie 2010, București, România.

„Evoluție, software și limbaje de programare”. Prezenată la conferința Darwin, evoluția speciilor și gândirea evoluționistă, organizată de Universitatea din București, 20 – 21 noiembrie 2008, București, România.

“Hillel Steiner on Left Libertarianism”, Prezenată la colocviul Școlii Doctorale în Filosofie, Universitatea din București, invitat: Hillel Steiner, University of Manchester, noiembrie 2008, București, România.

Burse și stagii de cercetare

2012 – octombrie. Stagiu de cercetare în cadrul NORMEV la Hokkaido University, Sapporo, Japonia.

2012 – februarie. Stagiu de cercetare în cadrul NORMEV la UPEC – Université Paris-Est Créteil.

2008 – 2011. Bursă POSDRU în cadrul Școlii Doctorale în Filosofie, Universitatea din București.

2006 – 2007. Bursă Erasmus la UPEC – Université Paris-Est Créteil (ex- Université Paris XII).

Publicistică

2007 – 2013. Rubrica lunară Tehnodrom în revista Dilemateca. Am publicat peste 80 de articole despre viitorul cărților și al publicațiilor, lectura digitală, noile instrumente de lectură, digital literacy, digital humanities, proprietatea intelectuală, cenzura online, rețelele sociale online, neutralitatea internetului, problemele digitalizării în cultură, autorul în mediul virtual.

2004 – prezent. Public articole de opinie, investigație și comentariu cultural în săptămânalul Dilema veche.

2007 – 2008. Comentator, designer de hărți culturale pentru revista lunară Cuvântul.

2002 – 2010. Jurnalist cultural pentru săptămânalul Suplimentul de cultură.

Am participat la diferite documentare, emisiuni radio și TV pe teme privind evoluția tehnologiei, proprietatea intelectuală, normele morale și sociale etc.

Policy papers & briefs

2012 – martie. „De ce acordul A.C.T.A. nu trebuie ratificat de către Parlamentul României” – policy brief pentru Societatea Academică din România. Raportul a fost lansat printr-o dezbatere la Centrul InfoEuropa al Comisiei Europene, București.

2010 – septembrie. Comentarii şi observaţii la modificarea legii 8/1996, a dreptului de autor, propusă în dezbatere publică de către Ministerul Culturii, din partea Organizaţiei Române pentru Drepturile de Utilizator.

2010 – martie. „Manifest pentru un proiect deschis eRomania” (coordonat de Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet), co-autor.

2009 – noiembrie. „Acord privind utilizarea operelor digitale pe internet” – varianta societății civile, co-autor; dezbaterea publică organizată de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

Limbi străine

Engleză: citit, scris, vorbit – foarte bine.

Franceză: citit, scris, vorbit – foarte bine.

Cunoștințe elementare de latină și greacă.

Abilități digitale

Utilizator experimentat al sistemelor Microsoft Windows și GNU/Linux.

Web editor.

Utilizator experimentat al programelor de grafică și DTP (suita Adobe și programe cu sursă deschisă).