3rd Bucharest Colloquium in Early Modern Science: Creative Experiments: Heuristic and Exploratory Experimentation in Early Modern Science

PROGRAM 24 of March 9.00 Reception of the participants Faculty of Philosophy, University of Bucharest Splaiul Independentei 204 Amfiteatrul Mircea Florian Opening addresses: Prof. Mircea Dumitru, Rector Prof. Romulus Brâncoveanu, Dean of the Faculty of Philosophy Moderator: Dana Jalobeanu (University of Bucharest) 9.30-10.15 Stephen Clucas (Birkbeck College, University of London), Experientia literata and the experimental scrupulosity of Thomas Harriot 10.15-11.00 Ian Stewart (University of Kings College, Halifax), Bacon’s assessment of William Gilbert on experiment: theoria and praxis 11.00-11.30 Coffeee Break Moderator: Daniel Garber (Princeton University) 11.30-12.15 Daniel Anderson (Oxford University) William Gilbert and the Limits of Empiricism in De mundo. 12.15-13.00 Laura Georgescu (University of Bucharest), Same experiment, different uses: Norman’s “The New Attractive” and Gilbert’s “De magnete” 13.00-14.00 Lunch Break Moderator:  Sorin Costreie (University of Bucharest) 14.00-14.45 Christoph Lüthy (Radbound University, Mai multe detalii …

SIMPOZION NAŢIONAL Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei

SIMPOZION NAŢIONAL Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei, prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la naşterea filosofului. Simpozionul este organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti împreună cu Societatea Română de Filosofie şi Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, în ziua de 20 mai 2011.

Simpozionul METODE, SISTEME ŞI ALTE STRUCTURI NECONSOLATE – call for papers

METODE, SISTEME ŞI ALTE STRUCTURI NECONSOLATE (ediţia a doua) Filosofia contemporană pare destul de sigură de sine atunci când îşi impune lipsa de direcţie croindu-şi cu minuţiozitate traseul întru eranţă. Actualul simpozion va pune (poate) în discuţie metodele, sistemele şi alte structuri filosofice destinale (vizibile sau invizibile) aşa cum ele sunt prezente în mentalul filosofic actual.

SIMPOZIONUL NAŢIONAL Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii, 19 -20 martie 2010

SIMPOZION NAŢIONAL Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii, prilejuit de comemorarea unei jumătăţi de veac de la moartea gânditorului. Simpozionul este organizat de Societatea Română de Filosofie împreună cu Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, în zilele de 19 şi 20 martie 2010.