Înscrieri în anul universitar 2019-2020

Până pe 31 octombrie 2019

studenții din toate ciclurile de studii universitare (licență, master și doctorat)

sunt așteptați la secretariatul facultății pentru înscrierea în noul an universitar 2019/2020

*

          Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților din Universitatea din București, Art.8 (1) și (3), înscrierea studentului de la oricare dintre formele de învățământ se face în primele 30 de zile de la începerea anului universitar. Studentul care nu va depune fișa de înscriere în anul universitar, la secretariatul facultății, în termenul stabilit, va fi exmatriculat.

 

Vă așteptăm !

Proiect ATRIUM – Doctoranzi anii 2 și 3 și Cercetători postdoctorat

Informații proiect https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/departamentul-de-fonduri-structurale/#1562161401403-dc6791e0-fbba

Deadline înscrieri: 31 octombrie 2019

The 8th edition of the Bucharest Colloquium in Early Modern Science

The Emergence of Mathematical Physics in the Context of Experimental Philosophy

ICUB Humanities & Department of Theoretical Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Bucharest, October 30th – November 1st, 2019

Invited Speakers: Philip Beeley (University of Oxford), Robert Goulding (University of Notre Dame), Andrew Janiak (Duke University), Sébastien Maronne (University of Toulouse), Carla Rita Palmerino (Radboud University Nijmegen), Friedrich Steinle (Technical University Berlin).

As we all know, early modern science came to the world dressed up in mathematical vestments. Much has been said about the shape and colours of these clothes. Traditional grand narratives of the “mathematization of nature” or “mechanization of the world picture” have gradually dissolved into more fine-grained and localized historiographical categories such as “forms of mathematization”, “artisanal knowledge” or “experimental practices”. However, in all these framings, questions about how natural philosophy became amenable to mathematical treatment are still central to understanding the emergence of modern science.

The eighth edition of the Bucharest Colloquium in Early Modern Science aims to explore the diversity in methods, scopes, shapes and colours of some of the—well-known, and less well-known—projects of mathematization. It will focus, more precisely, on mathematical forms which have an experimental component. We aim to bring together scholars coming from different disciplines, thus cutting across the established divisions and traditional temporal delimitations.

The 8th edition of the Bucharest Colloquium in Early Modern Science will be organized, jointly, by the ICUB Humanities and the Department of Theoretical Philosophy, Faculty of Philosophy, and will mark the end of the research grant “The emergence of mathematical physics in the context of experimental philosophy” (2017-2019).

For any additional information, please contact Ovidiu Babeș (ovidiu.babes@icub.unibuc.ro)

The programme of the colloquium is available here.

Source:  https://icub.unibuc.ro/stec_event/bucharest-colloquium-in-early-modern-science-2019/

Call for candidates for the Post-Doctoral Program in the field of socio-human sciences at the Interdisciplinary School of Doctoral Studies, Second Call

Call for candidates for the Post-Doctoral Program in the field of socio-human sciences at the Interdisciplinary School of Doctoral Studies, Second Call

Deadline: October 10th ,2019

(See Romanian version bellow/ Consultati versiunea in limba romana mai jos)

The Interdisciplinary School of Doctoral Studies at the University of Bucharest (ISDS-UB) receives applications for its first annual postdoctoral research program.

The program includes 17 posts of postdoctoral researchers over a period of 18 months, which will benefit from mentoring by the teachers and researchers from ISDS-UB as well as access to the institutional research resources of the University of Bucharest.

The call is open to doctoral graduates who have obtained their title from September 1st, 2014 to date (the date of the Minister’s Order is taken into account).

The application file will include the following documents in electronic format, in Romanian or English:

 1. A curriculum Vitae
 2. A list of publications
 3. A copy (scanned) of the identity card
 4. A copy (scanned)of the doctor’s degree
 5. A title and brief presentation of the proposed research theme in a socio-human field (max 150 words) plus the description of anticipated research results (publications, conferences, etc.).

The interested candidates are kindly requested to send the materials in electronic format by Thursday, 10th  October, 2019 at 14:00, at the following address: isds@unibuc.ro.

The list of accepted applications will be published on Monday, 14th  October, 2019.


Apel pentru candidaturi la Programul de studii postdoctorale în domenii socio-umane al Școlii Doctorale de Studii Interdisciplinare  a Universității din București (ISDS-UB)

Deadline: 10 octombrie 2019, 14:00

Școala Doctorală de Studii Interdisciplinare a Universității din București (ISDS-UB) primește candidaturi pentru primul său program anual de cercetări postdoctorale.

Programul include 17 poziții de cercetători postdoctorali pe o perioadă de 18 luni, ce vor beneficia de mentoratul profesorilor și cercetătorilor din ISDS-UB precum și de accesul la resursele instituționale de cercetare ale Universității din București.

Apelul este deschis absolvenților de doctorat ce au obținut titlul de doctor din 1 septembrie 2014 până în prezent (data emiterii Ordinului de Ministru).

Dosarul de candidatură va include următoarele documente în format electronic, în limba română sau engleză:

 1. Curriculum Vitae
 2. Lista de publicații
 3. Copie (scanată) după cartea de identitate
 4. Copie (scanată) după diploma de doctor
 5. Titlul și prezentarea succintă a temei de cercetare propuse, într-un domeniu socio-uman (max. 150 de cuvinte) la care se adaugă descrierea rezultatelor de cercetare anticipate (publicații, prezentări la conferințe etc).

Candidații interesați sunt rugați să trimită materialele în format electronic până joi, 10 octombrie, ora 14:00, la adresa de mail: isds@unibuc.ro

Rezultatele vor fi afisate luni14 octombrie 2019.

Sursa: https://isds.unibuc.ro/interdisciplinary-research-training-groups/call-for-candidates-for-the-post-doctoral-program-in-the-field-of-socio-human-sciences-at-the-interdisciplinary-school-of-doctoral-studies-second-call/

CALENDAR ALEGERI PENTRU CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE DE FILOSOFIE – octombrie 2019

Locuri vacante:

 • un loc membru extern;
 • un loc student-doctorand.

Calendar:

 • 7 – 11 X 2019 – depunerea candidaturilor
 • 16 X 2019 – alegeri (participă numai conducătorii de doctorat cu drept de vot)
 • 16 X 2019 – validarea în Consiliul ȘDF și în Consiliul Facultății
 • 04 XI 2019 – validarea în Senatul UB

Lista documentelor necesare pentru depunerea candidaturii

 1. Notificare candidatură (formular tipizat; se primește de la secretariatul facultății)
 2. CV și Lista de lucrări
 3. Scrisoare de intenție