Concurs de eseuri pe tema “Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise”

În contextul desfășurării Săptămânii Guvernării Deschise, Secretariatul General al Guvernului organizează concursul de eseuri cu tema Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise la care sunt invitați să se înscrie studenți din cadrul universităților din România, indiferent de ciclul de studiu (studii universitare de licență, studii universitare de masterat și studii universitare de doctorat)  sau forma de învățământ (cu frecvență și frecvență redusă), până la data de 24 aprilie 2020.

Prin organizarea acestui eveniment, Guvernul României urmărește creșterea gradului de implicarea a tinerilor în actul de guvernare și preluarea opiniilor venite din partea mediului academic în politicile publice. Având în vedere contextul global, în această perioadă în care prezența fizică la cursuri nu este posibilă, demersul ar putea reprezenta o oportunitate de dezvoltare a competențelor studenților în sfera elaborării politicilor publice, dar și o activitate ce poate genera plus-valoare în societate.

Studenții trebuie să elaboreze un eseu de 3 – 5 pagini în care să-și exprime opinia și să propună soluții referitoare la măsurile care pot fi adoptate la nivelul administrației publice centrale și/sau locale pentru îmbunătățirea inițiativei civice în rândul cetățenilor și lărgirea gradului lor de implicare pentru politici de interes comun.

Eseurile trebuie să fie fundamentate pe date oficiale și resurse bibliografice citate corespunzător, să respecte normele de etică și drepturile de proprietate intelectuală.

Eseurile vor fi redactate cu font Times New Roman, dimensiunea literelor de 12, distanța dintre rânduri de 1,5. Conținutul va avea 3 – 5 pagini în format A4, excluzând prima pagină care va include titlul, numele autorului, facultatea, universitatea și anul de studiu și excluzând ultimele pagini care vor include bibliografia (lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către autor pentru redactarea lucrării) și eventuale anexe.

Eseurile transmise vor fi evaluate de către Secretariatul General al Guvernului și pot fi transmise pe adresa e e-mail robert.lazaroiu@gov.ro până la data de 24 aprilie 2020.

În mod obligatoriu, e-mailurile de înscriere vor include datele de contact ale autorului și vor fi însoțite de o declaraţie pe propria răspundere a autorului, datată şi semnată olograf, din care să rezulte că lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată, nu este plagiată și că își dă acceptul pentru publicarea și utilizarea sa de către Secretariatul General al Guvernului.

Menționăm că prin trasmiterea e-mailului de înscriere autorii eseurilor își dau acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal de către Secretariatul General al Guvernului în accord cu normele Regulamentului General privind Protecţia Datelor (GDPR).

În urma demersului de validare a eseurilor înscrise (prin respectarea normelor menționate anterior) și de evaluare a conținutului acestoracele mai bune lucrări vor fi prezentate de către autori în cadrul webinarului ce va avea loc în data de 4 mai 2020. Agenda și platforma online pentru desfășurarea webinarului vor fi comunicate ulterior.

Autorii lucrărilor validate vor primi o diplomă de participare din partea Guvernului României.

Autorii lucrărilor desemnate câștigătoare vor primi o diplomă de participare din partea Guvernului României și o scrisoare de recomandare din partea Coordonatorului OGP din cadrul Guvernul României.

Sursa: ogp.gov.ro

How to apply for a PhD in Germany

The DAAD invites doctoral candidates and PhD students to participate in our newly set up online course on the topic of how to apply for a PhD in Germany (https://www.research-in-germany.org/phd-course).

Participants in the course, will learn more about the following aspects of doing a PhD in Germany:

 • where to find a PhD position,
 • application requirements and how to write a good application,
 • application process,
 • characteristics of the german research landscape,
 • and how to convince a supervisor of your project.

After completing the course the participants will get a participation certificate.

The course is a completely online-based self-learning module. The total learning time for completing the course will take approximately six to nine hours.

The course is online until April 30. Please share this information with your colleagues and students.

Anunț privind virarea online a burselor studențești

Având în vedere contextul actual creat de noul Coronavirus (COVID-19), studenții Universității din București vor putea beneficia de virarea bursei online, direct în contul personal.

Studenții Universității din București, beneficiari ai burselor studențești, care încasează bursa numerar, sunt rugați să transmită către Serviciul Social și Activități Studențești al UB, la adresa de email burse@rectorat.unibuc.ro, următoarele documente, pentru a benefica de bursă în contul personal:

 1. Cerere de ordonanțare, completată cu datele solicitate. Cererea poate fi descărcată aici ;
 2. Extras de cont al studentului beneficiar de bursă

Studenții care au primit bursa numerar pentru luna februarie 2020 și doresc virarea acesteia în cont, începând cu luna următoare, sunt rugați să transmită o solicitare în acest sens la Serviciul Social și Activități Studențești, pe email și să anexeze extrasul de cont.

Comunicat cu privire la desfășurarea cursurilor din Facultatea de Filosofie în perioada 12 martie – 31 martie 2020

Consiliul de administrație al U.B. a aprobat astăzi, 11 martie, suspendarea cursurilor „față în față” și continuarea acestora online. S-a luat totodată hotărârea creării unui Grup de Coordonare a Activităților Educaționale Online (GCAEO), atât la nivelul Rectoratului, cât și la nivelul fiecărei facultăți. În cazul Facultății de Filosofie, Grupul de Sprijin pentru Activitățile Educaționale Online (GSAEO-Filosofie) va avea următoarea componență:

 • Viorel Vizureanu, decan
 • Emanuel Socaciu, prodecan
 • Laurențiu Staicu, prodecan
 • Constantin Stoenescu, director departament
 • Cristian Iftode, director departament
 • Constantin Vică, profesor
 • Silvia Patrașc, reprezentant al studenților
 • Lilian Ciachir, administrator șef

În urma consultărilor, s-a luat hotărârea ca, începând de luni, 16 martie, să fie folosită platforma de e-learning Moodle pentru asigurarea de suport săptămânal obligatoriu pentru toate cursurile din cadrul Facultății de Filosofie. Suplimentar acestui cadru de bază, fiecare dintre profesori va putea apela și la alte instrumente de e-learning  (Microsoft 365, Zone, EasyClass etc.) sau de conferințe online (Skype, Zoom), în funcție de eventuale nevoi specifice anumitor cursuri/seminarii.

O atenție deosebită va fi acordată disciplinelor din anii terminali de la licență și masterat, pentru a nu pune în pericol orarul fixat pentru atingerea țintei finale a acestor studii, susținerea lucrării de licență și a dizertației.

Avem deplina convingere că în perioada următoare, dincolo de modificările introduse în regim de urgență în maniera de desfășurare a procesului pedagogic, putem avea în continuare o activitate de bună calitate intelectuală, putem acționa eficient pentru a le oferi studentelor / studenților un învățământ la standardele cu care le-am / i-am obișnuit. Este totodată și un moment important în viața instituției, în care putem întări coeziunea comunității pe care o formăm prin acțiunile noastre concrete.