Anunţ

In şedinţa Consiliului Profesoral al Facultăţii de Filosofie din 13 aprilie 2011 s-a decis ca doamna conferenţiar univ. dr. Mihaela Pop să îl înlocuiască pe domnul asistent dr. Cristian Iftode în calitatea de preşedinte al comisiei la selecţia studenţilor pentru programul Erasmus care va avea loc în data de 18 aprilie 2011

In atenţia studenţilor care doresc să participe la selecţia pentru programul Erasmus

Miercuri, 13 aprilie, ora 12.00 va avea loc o întrunire cu un reprezentant al Biroului Erasmus al Universităţii care va răspunde întrebărilor celor interesaţi referitoare la completarea dosarului de înscriere la selecţie. Sunteţi aşteptaţi pe holul din faţa Secretariatului. Inlocuitor responsabil Erasmus Conf. Dr. Mihaela Pop Secretarul ştiinţific al Facultăţii de Filosofie Conf. Dr. V. Vizureanu

ANUNŢ SELECŢIE PENTRU MOBILITĂŢI STUDENŢI ERASMUS

Anunt selectie 2011 (DOCX) Filosofie mobilitati studenti 2011-2012 (Fisier Excel) În şedinţa Consiliului Facultăţii de Filosofie din 16.02.11 a fost validată metodologia organizării selecţiei pentru mobilităţi studenţi ERASMUS pe anul academic 2011-2012, fiind numiţi membrii comisiei, precizate criteriile de eligibilitate şi selecţie şi stabilit calendarul selecţiei ERASMUS. Membrii Comisiei de selecţie sunt următorii: Conf dr. V. Vizureanu, Conf. dr. L. Staicu, Lect. dr. S. Costreie, Asist. drd. L. Gheorghe, Asist. dr. C. Iftode (preşedinte, Responsabil ERASMUS). Criterii de eligibilitate şi selecţie: