TABEL NOMINAL CU STUDENŢII CARE VOR BENEFICIA DE BURSE SOCIALE ȘI DE STUDIU ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

Studenţii care se regăsesc pe listele de acordare a burselor și care nu au depus cerere, extras de cont de la banca unde au card și copie C.I. sunt rugați să le depună urgent până vineri, 30 octombrie 2015, ora 10,00 la Secretariatul Facultății de Filosofie. Nedepunerea acestor documente atrage după sine pierderea bursei (banii nu se vor da în numerar la Facultate). Eventualele contestații se pot depune până în 30 octombrie 2015, ora 10.00. Notă: la mediile egale s-au acordat burse prin departajare conform Regulamentului de acordare a burselor. TABEL NOMINAL CU STUDENŢIICARE VOR BENEFICIA DE BURSE SOCIALE ȘI DE STUDIU ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

BURSE DE STUDIU

Studenţii care doresc să obțină bursă de merit/studiu în anul universitar 2015/2016 trebuie să depună la secretariatul Facultăţii de Filosofie, până pe data de 28 octombrie 2015,  ora 10:00, următoarele documente: Cerere de solicitare a bursei : formularul poate fi ridicat de la secretariat O copie a cărţii de identitate  Extras de cont pe care se află codul iban. Contul trebuie să fie deschis exclusiv in numele personal al fiecărui bursier. Atentie! Potrivit notei primite de la universitate, nepredarea extrasului de cont şi necomunicarea contului IBAN pot aduce cu sine sistarea bursei.

BURSE DE AJUTOR SOCIAL

Se acordă studenţilor care nu beneficiază de bursă de studiu sau de merit, sunt integralişti şi au media în anul universitar 2015/2016 peste 7.00. Venitul lunar net pe membru de familie nu trebuie să depăşească → vezi anexa. Studenţii care solicită burse sociale trebuie să prezinte până la data de 28 octombrie a.c., ora 10.00, adeverinţe din care să rezulte veniturile nete lunare pe ultimile trei luni (iulie, august, septembrie). Dosarul de solicitare a burselor sociale trebuie să cuprindă: 1. Salarii nete totale – Adeverinţe salariale pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) de la locul de muncă al părinţilor (dacă părinţii sunt salariaţi) 2. Copie buletin 3. Pensii- Cupoane de pensie pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) (dacă părinţii sunt pensionari) 4. Alocaţii de stat pentru copii (fraţi/surori) – Mai multe detalii …

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

În perioada 01-16 octombrie 2015 va avea loc înscrierea în anul universitar 2015-2016 a studenților de la toate nivelurile de studii universitare: licență, master, doctorat. Înscrierea în an este obligatorie pentru toți studenții și se face prin completarea: – fișei de înscriere – și a contractului de studii (doar studenții anului I) Program de înscrieri: – luni-joi: 12.00-14.00 – vineri: 10.00-12.00  

CAZARE a.u. 2015-2016

ANUNŢ IMPORTANT CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015/2016 REPARTIŢIA ÎN CĂMINE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2015, ORA 10,00 ÎN AMF. TITU MAIORESCU PREZENŢA FIIND OBLIGATORIE (CU CARTEA DE IDENTITATE) NEPREZENTAREA LA DATA MENŢIONATĂ DUCE LA ANULAREA CERERII DE CAZARE ŞI LA PIERDEREA LOCULUI