CAZARE: REDISTRIBUIREA LOCURIlor RĂMASE LIBERE

Redistribuirea locurilor rămase libere

Redistribuirea în cămine va avea loc în data de 5 octombrie 2018, ora 10.00, în amf. Mircea Florian, prezenţa fiind obligatorie.

Neprezentarea la data menţionată duce la anularea cererii de cazare şi a pierderii locului de cămin

Cererile se depun în perioada 2-5 octombrie 2018 – până la ora 9.00 la secretariatul Facultății de Filosofie.

CURS OPTIONAL: MODERNITATEA POLITICA IN GANDIREA LUI TH. HOBBES (Leviathanul), curs dedicat studentilor din cadrul ciclului de licenta.

PROPUNERE CURS OPȚIONAL, SEMESTRUL 1, 2018-2019

Ciclu de studii: studii de licență

Interval: 2 h/ săptămână

 

MODERNITATEA POLITICĂ ÎN GÂNDIREA LUI TH. HOBBES (LEVIATHANUL)

Titular: Lect. Univ. Dr. Laurențiu Gheorghe

Colaborator: Asis. Cerc. Drd. Oana Şerban

 

PREZENTARE GENERALĂ

Cursul nostru își propune studiul modernității politice europene prin prisma gândirii filosofice a lui Th. Hobbes, printr-un format de tip slow-reading asupra Leviathanului.

Pe de o parte, cursul impune parcurgerea „fragmentelor care fac parte din structura de rezistență a argumentului Leviathanului” (Socaciu 2001, 11), prin lectura paralelă între ediția originară a operei (Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil, 1651) și traducerile în limba română (Filosofia politică a lui Thomas Hobbes, coord. Emanuel-Mihail Socaciu, Polirom, 2001; Leviathanul, trad. A. Anghel, Ed. Herald, 2017). În această manieră, studenții se vor familiariza cu teoria politică hobbesiană în dimensiune conceptuală și metodologică, urmărind îndeaproape elementele de originalitate, influențele asupra unor teorii derivate sau complementare din cadrul modernității politice europene, precum și valabilitatea teoriei dedicată statului Leviathan pentru contemporaneitate, prin prisma exegezei canonice. Dificultățile de traducere, compatibilitățile și incongruențele dintre versiunea originară a textului, versiunile revizuite în limba engleză și traducerile în circulație vor prilejui un context oportun pentru analiza hermeneutică asupra Leviathanului.

            Pe de altă parte, cursul oferă o cheie originală de interpretare a filosofiei hobbesiene în termenii modernității filosofice, printr-o structură interdisciplinară, menită a surprinde determinațiile metafizice, morale, psihologice și politice ale Leviathanului. Prin recurs la bibliografia suplimentară selectată, cuprinzând deopotrivă exegeți canonici cât și autori recenți, care avansează interpretări neconvenționale referitoare la reconstrucția și relevanța teoriei hobbesiene, vom prezenta elementele de teologie politică ale Leviathanului; raporturile dintre forma comunității ecleziale și a comunității civile, respectiv dintre dimensiunea dreptului natural și constituirea contractului social; implicațiile metodologice ale stării naturale și contractualismului, precum și fundamentele filosofiei politice liberale hobbesiene.

Totodată, ne propunem ca de-a lungul celor 12 întâlniri să expunem, pe larg, elementele de modernitate ale filosofiei hobbesiene, dintre care menționăm, en passant, formele individualismului („sălbatic” și „posesiv”, Macpherson 1962), expresiile relației dintre rațiune, pasiuni naturale și emoții religioase, sau manifestările realismului, naturalismului și ateismului politic.

Cursul este dedicat studenților de la licență (anii I, II și III, fiind un curs care vine, totodată, în întâmpinarea studenților care doresc să continue parcursul lor academic în direcția filosofiei moderne și al filosofiei sociale și politice).

 

OBIECTIVE

 1. Analiza critică a unor texte canonice ale gândirii politice moderne, operând conexiuni inter-disciplinare (istoria ideilor filosofice, filozofie modernă, filosofie socială și politică, teologie politică, psihologie morală);
 2. Familiarizarea studenților cu particularitățile discursurilor filosofice politice dominante în modernitatea europeană;
 3. Investigarea formelor în care filosofia politică hobbesiană contribuie la dezbaterile contemporane referitoare la formele individualismului politic și dinamica statului liberal.

 

EVALUAREA STUDENȚILOR

-50% eseu (pe o temă la alegere din tematica de curs; min. 7 pagini)

-50% colocviu (pe baza referatelor scrise).

 

 

 

 

 

TEMATICA*[1]:

 

Cursul 1. Introducere: Modernitatea politică hobbesiană. Coordonate istorice, socio-culturale și politice.

 • Hobbes, Leviathanul (fragmente) în Filosofia politică a lui Thomas Hobbes, coord. Emanuel-Mihail Socaciu, Polirom, 2001.

Cursul 2.  Rațiune, pasiuni și emoții în filosofia hobbesiană.

 • Hobbes, First Part. Chapter II. Of immagination”; Chapter V. Of reason and science”; Chapter VI. Of the interior beginnings of voluntary motions, commonly called the passions; and the speeches by which they are expressed”, The Leviathan, 1660.

Cursul 3. Starea de natură și legea naturală. Implicații ale dreptului divin.

 • Hobbes, First Part. Chapter XIII: Of the natural condition of mankind as concerning their felicity and misery”; Chapter XIV: Of the first and second natural laws, and of contracts”; Chapter XV: Of other laws of nature”, The Leviathan, 1660.

Cursul 4. Despre „subiect” și „persoană” în filosofia politică hobbesiană: implicații metafizice și politice.

 • Hobbes, First Part. Chapter XVI: of persons, authors, and things personated”; Chapter XXI: Of the liberty of subjects”; Chapter XXII: Of systems subject political and private”, The Leviathan, 1660.

Cursul 5. Commonwealth și Statul Leviathan. Monarhia absolută constituțională ca formă a contractului social hobbesian.

 • Hobbes, Second Part. Chapter XVII: Of the causes, generation, and definition of a commonwealth”; Chapter XVIII: Of the rights of sovereigns by institution”; Chapter XIX: Of the several kinds of commonwealth by institution, and of succession to the sovereign power”; “Chapter XX: Of dominion paternal and despotical”, The Leviathan, 1660.

Cursul 6. Legile civile, „pactul de supunere” și limitele „rezistenței” politice.

 • Hobbes, Second Part. Chapter XXVI: Of civil laws”; Chapter XXVII: of crimes, excuses, and extenuations”; Chapter XXVIII: of punishments and rewards”; Chapter XXIX: of those things that weaken or tend to the dissolution of a commonwealth”; Chapter XXX: of the office of the sovereign representative”, The Leviathan, 1660.

Cursul 7. Teologia politică: Commonwealth-ul creștin.

 • Hobbes, Second Part. “Chapter XXXI: Of the kingdom of god by nature”; The Third Part. Of a christian commonwealth, “Chapter XXXII: Of the principles of christian politics”, The Leviathan, 1660.

Cursul 8. Regatul lui Dumnezeu: interpretări hobbesiene ale Sfintei Scripturi.

 • Hobbes, The Third Part. “Chapter XXXIV: Of the signification of spirit, angel, and inspiration in the books of holy scripture”; “Chapter XXXV: Of the signification in scripture of kingdom of god, of holy, sacred, and sacrament”; „Chapter XXXVI: Of the word of god, and of prophets”, The Leviathan, 1660.

Cursul 9. Despre salvare. Implicațiile puterii ecleziale.

 • Hobbes, The Third Part. “Chapter XXXVIII: Of the signification in scripture of eternal life, hell, salvation, the world to come, and redemption”; “Chapter XXXIX: Of the signification in scripture of the word church”; “Chapter XL: Of the rights of the kingdom of God, in Abraham, Moses, the high priests, and the kings of Judah”; “Chapter XLII: Of power ecclesiastical”, The Leviathan, 1660.

Cursul 10. „Tradiția întunericului” în teologia politică.

 • Hobbes, The Third Part. “Chapter XLIV: Of spiritual darkness from misinterpretation of scripture”; “Chapter XLV: Of demonology and other relics of the religion of the gentiles”; “Chapter XLVI: Of darkness from vain philosophy and fabulous traditions”; “Chapter XLVII: Of the benefit that proceedeth from such darkness, and to whom it accrueth”.

Cursul 11. Curs rezervat unor invitați, specialiști în filosofia hobbesiană.

 

Cursul 12. Recapitulare.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA SUPLIMENTARĂ

 • Boonin-Vail, David (1994). Thomas Hobbes and the Science of Moral Virtue. Cambridge University Press.
 • De Stier, M. K. (2011). “Hobbes on the Passions and Imagination: Tradition and Modernity”, in Hobbes Studies 24 (1): 78-90.
 • Drury, Shadia (1988). “Hobbes and the Character of Modernity”, in The Political Ideas of Leo Strauss. London: Palgrave Macmillan, pp. 133-150.
 • Ewin, R.E. (2001). “Hobbes on Laughter”, in Philosophical Quarterly 51 (202): 29-40.
 • Gauthier, David (1969). The Logic of Leviathan: The Moral and Political Theory of Thomas Hobbes. Oxford University Press.
 • Iliescu, A.P.; Socaciu, E.M. (1999). Fundamentele gândirii politice moderne. Polirom.
 • Macpherson, C.B. (1962). The political theory of possessive individualism. Oxford University Press.
 • Martinich, Aloysius (1992). The Two Gods of Leviathan. Thomas Hobbes on Religion and Politics. Cambridge University Press.
 • Schmitt, Carl (2008). The Leviathan in The State Theory of Thomas Hobbes. Meaning and Failure of a Political Symbol. London: Greenwood Press.
 • Sorell, Tom; Foisneau, Luc (eds.) (2004). Leviathan after 350 years. Oxford: Calderon Press.
 • Strauss, Leo; Cropsey, Joseph (1972). History of Political Philosophy. Rand McNally & Co.
 • Thornton, Helen (2005). State of Nature or Eden? Thomas Hobbes and His Contemporaries on the Natural Condition of Human Beings. The University of Rochester Press.
 • Winborne, Warner (2008). “Modernization and Modernity: Thomas Hobbes, Adam Smith, and Political Development”, in Perspectives on Political Science. Vol 37: 41-49.
 • Zarka, Charles Yves (1995). Hobbes et la pensée politique moderne. PUF.

[1] La fiecare întâlnire vor fi menționate secțiunile, respectiv paginile aferente secțiunilor selectate din fiecare capitol indicat pentru lectura obligatorie.

CAZARE 2018-2019: REPARTIȚIA LOCURILOR ÎN CĂMINE

REPARTIŢIA ÎN CĂMINE VA AVEA LOC VINERI, 28 SEPTEMBRIE 2018, ORA 10:00

ÎN AMFITEATRUL TITU MAIORESCU.

PREZENŢA SOLICITANŢILOR ESTE OBLIGATORIE (cu cartea de identitate).

NEPREZENTAREA LA DATA MENŢIONATĂ DUCE LA ANULAREA CERERII DE CAZARE ŞI LA PIERDEREA LOCULUI DIN CĂMIN.

CERERILE ŞI DOSARELE (CAZURI SOCIALE) PENTRU CAZARE VOR FI DEPUSE LA SECRETARIAT PÂNĂ LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2018, ORA 12.00

Pentru informații suplimetare accesați pagina Cazare Studenți de pe site-ul Universității din București: https://www.unibuc.ro/student-ub/campus/metodologie-si-reguli-de-cazare/

 

Cercul de lecturi fenomenologice

Centrul de Studii Fenomenologice din cadrul Facultății de Filosofie organizează un cerc de lectură pe perioada verii. Inițial, va fi discutată lucrarea lui Martin Heidegger, Introducere în metafizică, iar discuțiile vor fi coordonate de drd. Octavian Puric și drd. Remus Breazu. Oricine este interesat de acest text este invitat să participe. Prima întâlnire va fi pe data de 05.07.2018, de la orele 14 30, în sala 3, Facultatea de Filosofie, urmând ca întâlnirile să aibă loc în zilele de luni, marți și vineri.

PROGRAMARE EXAMENE SESIUNE SEPTEMBRIE 2018

ANUL III LICENȚĂ ȘI II MASTER - SESIUNE EXTRAORDINARĂANII I, II LICENȚĂ ȘI ANUL I MASTER
Nr.

Crt.

Numele şi prenumele Data
1 Lect. dr. Adăscăliței Mirela 3 septembrie 2018 (ora 10,00)
2 Lect. dr. Bălan Marin 3 septembrie 2018 (ora 10,00)
3 Prof. dr. Bănşoiu Nelu 3 septembrie 2018 (ora 10,00)
4 Prof.dr.Brâncoveanu  Romulus 3 septembrie 2018 (ora 10,00)
5 Prof. dr. Cernica Viorel 3 septembrie 2018 (ora 10,00)
6 Lect. dr.Cioabă Cătălin 3 septembrie 2018 (ora 10,00)
7 Conf.dr. Costreie Sorin 3 septembrie 2018 (ora 16,30)
8 Conf.dr. Dudău Radu 4 septembrie 2018 (ora 16,00)
9 Prof. dr. Dumitru Mircea 4 septembrie 2018 (ora 13,00)
10 Conf.dr. Grama Sebastian 3 septembrie 2018 (ora 10,00)
11 Lect. dr. Gheorghe Laurențiu 3 septembrie 2018 (ora 10,00)
12 Conf.dr. Iftode Cristian 3 septembrie 2018 (ora 10,00)
13 Prof. dr. Iliescu Adrian Paul 3 septembrie 2018 (ora 10,00), Sala 2
14 Lect. dr. Iliescu Carmen 3 septembrie 2018 (ora 10,00
15 Conf.dr. Jalobeanu Dana 3 septembrie 2018 (ora 10,00)
16 Lect. dr. Mincă Bogdan 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
17 Lect. dr. Mihailov Emilian 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
18 Prof. dr. Morar Vasile 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
19 Prof. dr. Mureşan  Valentin 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
20 Conf.dr. Pătrunsu Dorina 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
21 Prof. dr. Pop Mihaela 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
22 Lect. dr.Pop Cristina 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
23 Conf.dr. Socaciu Emanuel 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
24 Prof. dr. Staicu Laurenţiu 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
25 Prof. dr. Stoenescu Constantin 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
26 Conf.dr. Ştefanov Gheorghe 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
27 Prof. dr. Totu Savu 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
28 Conf.dr. Vacariu Gabriel 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
29 Lect. dr. Vică Constantin 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
30 Prof. dr. Vizureanu  Viorel 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
31 Prof.dr. Vlăduţescu Gheorghe 4 septembrie 2018 (ora 10,00)
prof.dr. Vasile Romlus Brâncoveanu 4 septembrie 2018  ora 10,00
prof.dr. Viorel Vizureanu 18 septembrie 2018 ora 9,00
prof.dr. Laurenţiu Staicu 4 septembrie 2018  ora 11,00
prof.dr. Gheorghe Vlăduţescu  
prof.dr. Savu Totu  
prof.dr. Adrian Paul Iliescu 20 septembrie 2018  ora 12,00
prof.dr. Constantin Stoenescu 18 septembrie 2018  ora 10,00
prof.dr. Ion Bănşoiu  
prof.dr. Mihaela Pop 4 septembrie 2018  ora 10,00
prof.dr. Mircea Dumitru  4 septembrie 2018 (ora 13,00)
prof.dr. Valentin Mureşan  
prof.dr. Viorel Cernica  7 septembrie 2018  ora 12,00
prof.dr. Vasile Morar  
conf.dr. Emanuel Socaciu 14 septembrie 2018 ora 10,00
conf.dr. Gabriel Vacariu 17 septembrie 2018 ora 12,00
conf.dr. Radu Dudău 4 septembrie 2018  ora 16,00
conf.dr. Sebastian Grama 4 septembrie 2018  ora 16,00
conf.dr. Bogdan Mincă  
conf.dr. Cristian Iftode 20 septembrie 2018  ora 10,00
conf.dr. Dana Jalobeanu  
conf.dr. Gheorghe Ştefanov 10 septembrie 2018  ora 10,00
conf.dr. Sorin Costreie  
conf.dr. Dorina Pătrunsu 18 septembrie 2018 ora 9,00
lect.dr. Marin Bălan 10 septembrie 2018  ORA 10,00
lect.dr. Cristina Pop 17 septembrie 2018  ora 18,00
lect.dr. Cătălin Cioabă 20 septembrie 2018  ora 14,00
Lect.dr. Constantin Vică  
lect.dr. Mirela Adascăliței  
Lect.dr. Emilian Mihailov 20 septembrie 2018   ora 10,00
Lect.dr. Laurențiu Gheorghe